ÚMČ P14

Volby do Evropského parlamentu

Prezident ČR M. Zeman vyhlásil, v souladu s přísl. předpisy a rozhodnutím Rady Evropské unie (viz Sbírka zákonů č. 9/2019), konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května tohoto roku. V pátek 24. 5. proběhnou volby od 14.00 hod. do 22.00 hod., v sobotu 25. 5. od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Voliči v ČR volí 21 poslanců Evropského parlamentu z celkového počtu 751 poslanců (toto platí do odchodu Velké Británie z EU).

K těmto volbám více informací ZDE.

Od vyhlášení voleb může oprávněný volič požádat na přísl. obecním úřadě v místě svého hlášeného trvalého pobytu o vydání voličského průkazu, na základě kterého lze volit kdekoliv na celém území ČR. Na Úřadě MČ Praha 14 přijímá žádosti o vydání voličského průkazu Informační kancelář úřadu každý den v pracovní době. Následně je tato kancelář bude i vydávat.

Požádat o voličský průkaz lze dvěma způsoby:

  • osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin
  • písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email). Vydat voliči volič. průkaz lze nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo je voliči  po tomto datu zaslán, požádal-li o to v žádosti. Vydávání končí 22. 5. – viz výše.

Žádost o vydání voličského průkazu (formulář) ke stažení ZDE.

Oznámení k volbám do Evropského parlamentu ke stažení ZDE.