ÚMČ P14

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech
20. 10. – 21. 10. 2017

Výsledky hlasování za územní celky – PRAHA 14

Okrsky Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů
32 32 100 32 506 20 139 61,95 20 128 20 018 99,45

 

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
1 Občanská demokratická strana 3 004 15
2 Řád národa – Vlastenecká unie 39 0,19
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 16 0,07
4 Česká str. sociálně demokratická 1 193 5,95
5 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 14 0,06
6 Radostné Česko 7 0,03
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 817 4,08
8 Komunistická str. Čech a Moravy 929 4,64
9 Strana zelených 401 2
10 ROZUMNÍ – stop migraci, diktát. EU 124 0,61
11 Společ. proti výst. v Prok. údolí 10 0,04
12 Strana svobodných občanů 470 2,34
13 Blok proti islam. – Obran.domova 25 0,12
14 Občanská demokratická aliance 34 0,16
15 Česká pirátská strana 3 561 17,78
16 OBČANÉ 2011 – SPRAVEDL. PRO LIDI 5 0,02
17 Unie H.A.V.E.L. 3 0,01
19 Referendum o Evropské unii 21 0,1
20 TOP 09 2 013 10,05
21 ANO 2011 4 581 22,88
22 Dobrá volba 2016 12 0,05
23 SPR – Republ. str. Čsl. M. Sládka 23 0,11
24 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 803 4,01
25 Česká strana národně sociální 5 0,02
26 REALISTÉ 183 0,91
27 SPORTOVCI 55 0,27
28 Dělnic. str. sociální spravedl. 30 0,14
29 Svob. a př. dem. –
T. Okamura (SPD)
1 544 7,71
30 Strana Práv Občanů 96 0,47

Veškeré další podrobnosti k výsledkům voleb naleznete zde