ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Hlášení chovu včel

3. Pojmenování (název) životní situace

Hlášení chovu včel

4. Základní informace k životní situaci

Každý chovatel je povinen nahlásit místně příslušnému úřadu chov včel

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemného hlášení o umístění trvalých stanovišť.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemným oznámením o umístění trvalých stanovišť.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1072, Praha 9

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Oznámení o chovu včel musí obsahovat:

 • Identifikaci chovatele:
  • Pro fyzické osoby – jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno (v případě zastupování jinou osobou jsou požadovány jméno, příjmení a telefonický či jiný kontakt na tuto osobu)
  • Pro právnické osoby – název firmy, sídlo, identifikační číslo
 • Identifikaci umístění včelstev:
  • pozemek označený parcelním číslem nebo číslem půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, obcí, katastrálním územím, okresem, v případě lesního pozemku jednotkou prostorového rozdělení lesa
  • přiložený jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště
 • V případě přechodných stanovišť předpokládanou dobu umístění vymezenou datem začátku a konce umístění

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Chovatel včel oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev. Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, oznamuje chovatel včel písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 4. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.