ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 2023


TERMÍN VOLBY

I. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční ve dnech:

 • pátek 13. ledna. 2023 od 14:00 do 22:00 hod
 • sobota 14. ledna. 2023 od 8:00 do 14:00 hod.

Případné II. kolo se uskuteční ve dnech:

 • pátek 27. ledna. 2023 od 14:00 do 22:00 hod
 • sobota 28. ledna. 2023 od 8:00 do 14:00 hod.

VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volič, který chce hlasovat mimo místo svého trvalého pobytu, může požádat u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu, který mu umožní hlasovat v kterékoliv volební místnosti na území ČR nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu ZDE.

Žádost lze podat :

 • osobně do středy 11.1.2023 do 16:00 hodin na Úřadě MČ Praha 14 – pracoviště ověřování
  (úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 12, 13 – 18, úterý a čtvrtek 7:30 – 12, 13 – 15, pátek 7:30 – 12 hod),
 • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče s doručením na úřad nejpozději v pátek 6.1.2023,
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky s doručením na úřad nejpozději v pátek 6.1.2023.

Hotový voličský průkaz lze převzít nejdříve od čtvrtka 29.12.2022:

 • osobně (na pracovišti ověřování; od 29.12.2022 se zde voličské průkazy budou žadatelům vydávat na počkání), nebo
 • prostřednictvím zástupce s úředně ověřenou plnou mocí, nebo
 • poštovní zásilkou do vlastních rukou na adresu, kterou volič uvedl v žádosti.

Bude-li se konat II. kolo volby, bude moci o voličský průkaz dále žádat volič, který jej již neobdržel dříve, a to osobně nejpozději do 25.1.2023 do 16:00 hod, nebo v listinné nebo elektronické podobě s doručením na úřad nejpozději dne 20.1.2023.


DALŠÍ INFORMACE A UŽITEČNÉ ODKAZY:

 • Hlasovací lístky (pro I. kolo volby) obdrží voliči do schránek nejpozději v úterý 10.1.2023. Bude-li se konat II. kolo volby, hlasovací lístky pro II. kolo budou jiné barvy a volič je obdrží až ve volební místnosti.
 • Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta republiky (web MV ČR)
 • Ministerstvo vnitra ČR – podrobné informace k volbám (možnost volit v zahraničí, ve zdravotnickém zařízení, vzory hlasovacích lístků a další)
 • Volby.cz  – volební výsledky a informace Českého statistického úřadu

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE V PRAZE 14

 • Informace o počtu a sídle volebních okrsků – informace pro oprávněné subjekty k možnosti delegování svých členů do volebních komisí (termín: do 14.12.2023 do 16:00 hod)
 • CHCETE BÝT ČLENEM OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE? Přihlaste se ihned:
  • e-mailem: Jarmila.Korinkova@praha14.cz (uveďte své jméno a příjmení, datum narození, adresu a tel. číslo)
  • telefonicky: 225 295 233, 225 295 340
  • osobně: na Úřadě MČ Praha 14, Bratří Venclíků čp. 1072, 1. patro, kancelář č.104 (pí Felderová)

(Přijímáme také náhradníky pro případ uvolnění místa ve volební komisi těsně před volbami pro nemoc apod.)


Informace průběžně aktualizujeme.

Odbor správních agend a přestupků ÚMČ Praha 14
Mgr. Jarmila Kořínková