ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV MČ PRAHA 14 A HL. M. PRAHY ve dnech 23. a 24. 9. 2022


Termín voleb

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 14 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy se uskuteční ve dnech:

  • pátek 23. 9. 2022 od 14:00 do 22:00 hod
  • sobota 24. 9. 2022 od 8:00 do 14:00 hod.

Registrace kandidátních listin a přehled kandidátů pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 14


Okrskové volební komise


Informace pro voliče


Užitečné odkazy


Informace průběžně aktualizujeme.

 

Odbor správních agend a přestupků ÚMČ Praha 14
Mgr. Jarmila Kořínková