Archive for Červen, 2013

Komunitní plánování sociálních služeb

Čtvrtek, 27 června, 2013

MČ Praha 14 uspořádala ve čtvrtek 27. června od 16 hodin v KD Kyje veřejné setkání v rámci komunitního plánování sociálních služeb. S návrhy jak zlepšit sociální služby přicházeli diskutující u čtyř stolů zaměřených na seniory, na osoby se zdravotním postižením, na rodiny, děti a mládež a na cizince a menšiny. Za Úřad MČ Praha 14 sociální služby prezentovala místostarostka Lucie Svobodová a David Beňák, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. (mu)

TZ 22 – Nebezpečné vrby musí pryč

Sobota, 22 června, 2013

Povodně, které dlouhodobě podmáčely půdu, mají za následek vývraty vzrostlých dřevin i na území Mč Praha 14. „Během minulého týdne jsme řešili 3 vývraty vzrostlých dřevin. Další 2 stromy jsme museli nechat pokácet, protože se prokazatelně nakláněly a mohly se stát nebezpečnými,“ upřesňuje Markéta Adámková, vedoucí Oddělení ochrany prostředí Odboru dopravy a ochrany prostředí Úřadu Mč Praha 14.
Vzhledem k odlomení části vrby rostoucí v Centrálním parku na hrázi Aloisovského rybníku byl vyzván k posouzení jejich zdravotního stavu Odbor rozvoje prostoru – Oddělení péče o zeleň – správa vodních toků, který má na starosti údržbu tohoto břehového porostu. Odborníci vrby vyhodnotili jako havarijní – provozně nebezpečné a v příštím týdnu budou pokáceny. Nahradí je nová výsadba, kterou zajistí Magistrát.
S účinností od středy 19. června byl na území Mč Praha 14 zrušen zákaz vstupu do některých parků a rekreačních oblastí z důvodu hrozícího pádu stromů.

Foto: I tuto vrbu čeká tento týden pokácení.

Kontakt:
Marcela Uhlíková, tisková mluvčí, Mč Praha 14, uhlikova@p14.mepnet.cz, 605 222 238, 225 295 225

TZ 21 – 14 cvičí tai-chi u parníku

Úterý, 18 června, 2013

Od 3. července do 25. září zve Mč Praha 14 a nezisková organizace Praha 14 kulturní do Centrálního parku černý Most (poblíž polikliniky Parník) na taoistické cvičení tai-chi. Vždy ve středu, v čase od 18 do 19 hodin se pod vedením cvičitele ze Sdružení taoistického tai-chi dozvíme praktické rady – jak kompenzovat sedavý způsob života, stres a nedostatek fyzické aktivity…

Taoistické tai-chi je praktikováno v 25 zemích světa, od roku 1993 též v čR. Cvičení vychází z celoživotního úsilí mnicha Moy Lin-shina, který prostřednictvím sestavy složené ze 108 prvků stylu Yang přiblížil filozofii a podstatu technik taoistické vnitřní kultury. Pohyby v taoistickém tai-chi mohou být efektivní terapií v celé řadě zdravotních problémů: při nedostatečné kardiovaskulární cirkulaci, u vysokého krevního tlaku, artritidě, bolestech v zádech, problémech s dýcháním i trávením, nebo při potížích nervového původu.
Charakteristickým znakem taoistického tai-chi je značný stupeň protažení a rotace v každém pohybu. Při důsledném praktikování dochází k obnovení správné cirkulace, flexibility a k uvolnění napětí. Tím tai-chi pomáhá obnovit zdraví a udržovat správnou funkci všech tělesných systémů, orgánů a tkání.
Ke cvičení není třeba žádného speciálního vybavení. Stačí mít tělo neobepínající oblečení, pohodlnou obuv a především CHUŤ DO CVIčENÍ A OPTIMISTICKOU MYSL.
Tai-chi je hodnoceno jako velmi efektivní cvičení k rozvíjení rovnováhy a stability a je vhodné pro všechny věkové kategorie – OSTYCH NECHEJTE DOMA!

Kontakt:
Marcela Uhlíková, tisková mluvčí, Mč Praha 14, uhlikova@p14.mepnet.cz, 605 222 238, 225 295 225

Dětské hřiště Jahoda před slavnostním otevřením

Čtvrtek, 13 června, 2013

Téměř přesně před rokem (13. června 2012) proběhlo v Galerii 14 Veřejné projednání budoucí podoby dětského hřiště Jahoda. A teď už vše spěje k jeho otevření: Ve středu 17. července 2013 v 16 hodin dojde k slavnostnímu přestřižení pásky. A pak už nic nebude bránit dětem, aby vyzkoušely všechny „vychytávky“, které hřiště nabídne. A že jich je! Houpadla, prolézačky, plocha pro streetball, zvukovod na „šeptandu“, naleziště s ukrytými stopami prehistorických živočichů, lanovka, kladkové „nákladiště“ písku… V těchto dnech práce na dokončení hřiště finišují… (mu)

TZ 20 – Povodně na Praze 14

Pondělí, 3 června, 2013

Vedení Mč Praha 14 se od víkendu průběžně zabývá povodňovou situací na území Mč Praha 14. Nejsložitější byla zejména v oblasti ulic Hodějovská (viz. foto) a Za Rokytkou ve starých Kyjích (oblast je hlídána Městskou policií), kde byl z bezpečnostních důvodů vypnut rozvod elektrického proudu (bude spuštěn po opadnutí 3. stupně povodňové aktivity a za předpokladu, že nehrozí návrat povodní). Starosta Radek Vondra ve spolupráci s ostatními starosty městských částí, kterými Rokytka protéká, aktuální stav tohoto toku monitorují.
Úřad Mč je připraven poskytnout náhradní ubytování či jinou pomoc. Radnice vyzývá občany k respektování pokynů vydaných povodňovým Krizovým štábem Magistrátu hl. města Prahy i jednotlivých městských částí. Po opadnutí vody Mč zajistí součinnost při odstraňování následků povodně. K získání podrobnějších informací je na Praze 14 zřízena POVODŇOVÁ LINKA (v provozu 24 hodin): 281 005 999.
Z důvodu povodní je v pondělí 3. června 2013 v mateřských a základních školách, jejichž zřizovatelem je Mč Praha 14, zajištěn omezený provoz. O děti rodičů, kteří nemohli operativně vyřešit vzniklou situaci, bylo v MŠ a ZŠ postaráno. Úřad Mč Praha 14 předpokládá, že se provoz v těchto školních zařízeních od úterý 4. června vrátí do běžného provozu. Zrušeny byly závěrečné lekce projektu Psí školka Prahy 14, které měly probíhat tento týden v pondělí, v úterý a ve čtvrtek.

Kontakt:
Marcela Uhlíková, tisková mluvčí, Mč Praha 14, uhlikova@p14.mepnet.cz, 605 222 238, 225 295 225