Archive for Květen, 2019

Sportovní olympiáda

Čtvrtek, 30 května, 2019

Tradiční sportovní klání tří školek se letos bohužel zúžilo z důvodu vysoké nemocnosti pouze na olympiádu dvou školek, to nám ale na radosti ze sportu neubralo. A i když počasí bylo celý týden jako na houpačce, páteční olympiáda se konala za krásného slunečného počasí.

Po přivítání a připomenutí pravidel fair play jsme si společně zazpívali českou hymnu a oběhli čestné kolečko s vlajkami a olympijským ohněm. A pak už se sportovalo. Protože nás tentokrát bylo méně, na vše bylo dost času a mohli jsme si navzájem i fandit. Nejprve se skákalo a běhalo, poté jsme házeli do dálky, a nakonec přišly na řadu nejoblíbenější teamové disciplíny – štafeta a přetahovaná.

A všichni jsme si vybojovali diplom, píšťalku a lízátko. Důležité je, že jsme si zasportovali, navzájem fandili a bojovali ze všech sil.

Kluci a holčičky z MŠ Chvaletická a Zelenečská

 

 

 

 

Výsledky turnaje

Čtvrtek, 30 května, 2019

V sobotu 25. května se na tenisových kurtech ZŠ Bratří Venclíků na Černém Mostě uskutečnil turnaj o pohár starosty pro dospělé neregistrované hráče.

Výsledky:

  1. místo: Gor Petrosyan a Stanislav Šišpela
  2. místo: Milan Převrátil a Lukáš Hobzík
  3. místo: Radim Švehla a Petr Valenta
  4. místo: Tomáš Víšek a Marek Pejša

cena útěchy:
1. Jiří Fabian a Vít Valenta
2. Pavel Karásek a Martin Balcar

 

Den s Policií ČR Praha

Pondělí, 27 května, 2019

Přijďte se v sobotu 8. června 2019 podívat na již tradiční setkání s policisty. Můžete se těšit na vystavenou techniku a ukázky činnosti policistů. Na akci se dále představí Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Městská policie hl. m. Prahy, Celní úřad pro hl. m. Prahu, Vězeňská služba ČR a Aktivní zálohy Armády ČR. Pro děti jsou připraveny atrakce a soutěže. K poslechu zahraje Hudba hradní stráže a Policie ČR.

09:55 hodin – zahájení akce Hudba hradní stráže a Policie České republiky
10:00 hodin – nástup čestné jednotky Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, přivítání návštěvníků moderátorem dne por. Mgr. Tomášem Hulanem
10:30 hodin – ukázka výcviku služebních psů a koní Městské policie hl. m. Prahy
11:00 hodin – ukázka historických vozidel
11:15 hodin – ukázka činnosti Aktivní zálohy Armády České republiky střední Čechy
11:30 hodin – ukázka činnosti Odboru cizinecké policie
12:00 hodin – ukázka činnosti Pohotovostní motorizované jednotky
12:15 hodin – zadržení pachatele Celním úřadem pro hl. m. Prahu
12:30 hodin – ukázka činnosti a výcviku služebních koní Oddělení služební hipologie
13:00 hodin – ukázka činnosti a výcviku služebních psů Oddělení služební kynologie
13:30 hodin – fotbal na služebních koní PČR a MP + dron
14:00 hodin – ukázka činnosti Speciální pořádkové jednotky, sebeobrana, demonstrace a rozloučení HHS
14:30 hodin – záchranná akce Záchranné služby hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy – dopravní nehoda, rozstříhání vozidla, záchrana raněného
15:00 hodin – seskok policistů URNA
15.30 hodin – přílet vrtulníku Letecké služby PČR
16:00 hodin – rozloučení a ukončení akce

Pozvánka zde:

Praha 14 opět oceněna

Pondělí, 27 května, 2019

Praha 14 získala další ocenění související s rozvojem služeb pro veřejnost. Ze slavnostního předávání v Olomouci si její zástupci odnesli Cenu za kvalitu ve veřejné správě za rok 2018 udělované Ministerstvem vnitra ČR. „Tentokrát se jednalo o tzv. stříbrný stupeň, a to ve dvou oblastech – za uplatňování systému managementu kvality dle certifikace ISO a za, zjednodušeně řečeno, postup do kategorie B v rámci místní Agendy 21, který se městské části podařil v loňském roce,“ říká místostarostka Mgr. Irena Kolmanová. Program místní Agenda 21 se zaměřuje na zdravý a udržitelný rozvoj obce, jeho součástí je také podpora participace veřejnosti na proměnách městské časti. Praha 14 se mu intenzivně věnuje již několik let. Je vůbec první městskou částí v celé České republice, které se podařilo do „béčka“ postoupit.

 

30 let softballu na ČM

Pátek, 24 května, 2019
Starší než samotná Praha 14, nejen tímto titulem se může pyšnit softballový klub Spectrum Praha, který v neděli 2. června 2019 na svém domácím hřišti oslaví 30leté výročí.  
 
Pro návštěvníky se brány areálu otevřou ve 12.00 hodin a čekat je bude několik stanovišť, kde si bude možné vyzkoušet základní softballové dovednosti, jako je například odpal letícího míčku, nebo hod na rychlost a přesnost. Pro ty nejmenší bude připraven skákací hrad a další zábavné aktivity.  Po celou dobu bude k dispozici občerstvení a vstup je zdarma.
 
Od 14.00 hodin je na programu Extraligové utkání mužů Spectrum Praha vs. Eagles Praha, kterému bude předcházet slavnostní ceremoniál k oslavám. Průběh zápasu bude doprovázen tipovací soutěží a pro diváky bude k dispozici i softballový poradce, který zájemcům vysvětlí pravidla softballu i konkrétní situace. 
 
Věříme, že si do našeho areálu najde cestu mnoho návštěvníků nejen z Prahy 14, kterým ukážeme jak je softball skvělý sport a zároveň je pozveme na Mistrovství světa, které proběhne v Praze a Havlíčkově Brodě,“ říká Petr Vítů, odchovanec oddílu a současný zastupitel, a dále dodává: „V nominaci na MS jsou i dva hráči supů z Černého Mostu (přezdívka klubu, pozn. redakce) Tomáš Petr a David Mertl, které v neděli můžete vidět přímo v akci.“
 
Pro vstup do areálu doporučujeme využít spodní brány z ulice Pospíchalova, nedaleko křižovatky s ulicí Ocelkovou. Pro cestu MHD doporučujeme využít metro B do stanice Rajská Zahrada odkud je areál vzdálen přibližně tři minuty chůze. Dále je možné využít autobusového spojení linek číslo 181, 141 a 110 do zastávky Hejtmanská, nebo linky 201 do zastávky Rajská Zahrada.
 
 
Autor fotografií: Jan Beneš

    

Děti poznávaly Prahu 14

Čtvrtek, 23 května, 2019

Dnes už se všichni můžeme pochlubit dobrými znalostmi o místu, kde žijeme a chodíme do školky. V měsíci květnu totiž probíhal v naší Školičce na Lehovci projekt: Známe Prahu 14. Poznávání našeho okolí bylo vlastně vyvrcholením celoročního tématu: Máme rádi naši zemi.

A tak jsme se během vycházek našlapali více než obvykle a zjistili jsme, jak je u nás na Praze 14 krásně. Kromě vycházek jsme si povídali o našich domovech, zpívali si, kreslili, hráli a do poznávání našeho okolí jsme zapojili i rodiče. Lehováček (to je duch naší Školičky) nám totiž připravil jarní rodinnou soutěž. Dostali jsme za úkol navštívit 14 zajímavých míst a zjistit tam odpověď na soutěžní otázku. Cestovat jsme mohli pěšky, na kolech či odrážedlech a místa to byla opravdu zajímavá. Tak například jsme dostali za úkol zjistit, jaký vzkaz je vyryt do 93. schodu rozhledny Doubravky. Další zajímavé úkoly nás čekaly v Hloubětíně, Hostavicích, Hutích, na Jahodnici i Černém Mostě. Už se těšíme na vyhodnocení soutěže, Lehováček má pro nás totiž připravenou odměnu.

To však není pořád o našem projektu vše! Každá třída si vybrala nějaké hezké místo nebo stavbu v okolí, kterou nejen navštívila, ale pak společnými silami také výtvarně zpracovala. A tak máme ve školce výstavu nádherných výkresů a staveb rozhledny Doubravky, metra Rajská zahrada, kostela sv. Bartoloměje v Kyjích, železniční zastávky Kyje a také Kyjského rybníka. Slavnostní vernisáž proběhla ve středu 22. 5. odpoledne, a pokud se chcete přijít podívat i vy, jste srdečně zváni. Výstava se koná v atriu školky do 21.6.

Kluci a holčičky z lehovecké Školičky

Sluníčko zve na výstavu

Středa, 22 května, 2019

Každoročně pořádá MŠ Sluníčko v prostorách Galerie 14 výstavu výtvarných prací dětí. Letos bude probíhat od 29. května do 13. června, otevřeno pro veřejnost bude od 29.  května do 6. června – úterý, středa, čtvrtek od 14 do 18 hodin. Přijďte se určitě podívat, jak šikovné jsou místní děti.

Návrh Závěrečného účtu

Středa, 22 května, 2019

Vážení občané,

na základě § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je zveřejněn NÁVRH Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2018. Závěrečný účet bude schvalovat Zastupitelstvo městské části Praha 14 na svém zasedání dne 4. 6. 2019.

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu lze podávat ústně nebo písemně do 3. 6. 2019:

  • na odbor řízení ekonomiky a školství městské části Praha 14, odd. rozpočtu, kde je kompletní návrh Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2018 (tabulky a komentáře) k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě
  • elektronicky na adresu: Sarka.Tesarova@praha14.cz

Návrhy a připomínky k Závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2018 lze rovněž uplatnit ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14. Úplné znění návrhu Závěrečného účtu městské části Praha 14 je zveřejněno na internetových stránkách (konkrétně ZDE) a na úřední desce.

Mgr. Radek Vondra
starosta MČ Praha 14

Vítání cykloobčánků 2019

Středa, 22 května, 2019

Střešní parkoviště Centra Černý Most (Chlumecká 765/6, Praha 9) opět patřilo dětem. Akci Vítání cykloobčánků, na které si předškoláci a prvňáci nacvičili, jak se bezpečně chovat v silničním provozu, pořádala městská část Praha 14 ve spolupráci s Městskou policií. Akce se uskutečnila 21. května 2019 od 9 do 17 hodin. Strážníci si pro děti i tentokrát připravili jízdu zručnosti a dopravní testy. Dále obdrželi účastníci průkaz malého cyklisty a další odměny. Kdo chtěl mohl si zadovádět ve skákacím hradu městské části.

Celá akce byla zdarma a určená široké veřejnosti.
Partneři akce: Centrum Černý Most, mediálním partnerem ČRo Regina.

 

Seče na městské části

Úterý, 21 května, 2019

O zeleň na území Prahy 14 se stará nejen MČ Praha 14, ale také Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) – záleží na tom, kdo má co ve správě. TSK spravuje např. území Černého Mostu II a část Hloubětína. K péči o veřejný prostor včetně péče o zeleň městská část přistupuje zodpovědně a v souladu s doporučeními odborníků.  Trávu MČ nechává sekat dle aktuálních klimatických podmínek – když je sucho, seká se méně a naopak je-li vláhy dostatek, seká se častěji (dle stanového plánu a finančních možností). Například v roce 2018, kdy bylo velmi horké a suché léto, se v Praze 14 uskutečnilo ne osm sečí, jak bylo plánováno, ale pouze pět. Ušetřené finanční prostředky MČ investovala do zálivky zeleně. K údržbě travnatých ploch jsou užívány dva druhy sekaček – klasické a strunové. Většinou se seká klasickými, strunové MČ používá pouze v místech, kde užití klasické sekačky neumožňuje terén a šířkové poměry travnatých ploch.