Archive for Srpen, 2022

TZ 5/2022 Praha 14 se pokusí shromáždit největší pěvecký sbor seniorů

Úterý, 30 srpna, 2022

Praha, 30. srpna 2022 – Praha 14 míří k českému rekordu. V rámci akce Den nejen pro seniory, která se uskuteční v neděli 4. 9. 2022 ve volnočasovém centru Plechárna, má ambici shromáždit největší pěvecký sbor seniorů. „Půjde o jednorázovou záležitost. Cílem je dostat na jedno místo co nejvíce seniorů, kteří společně zazpívají dvě písničky. Vzhledem k tomu, že se v Česku o něco takového ještě nikdy nikdo nepokusil, rekordu dosáhneme jistě, záleží však na tom, s jak přesvědčivým výsledkem. Doufáme, že na setkání dorazí maximum lidí. Určitě nemusí být jen z Prahy 14. Srdečně zveme všechny seniory. Věříme, že nás v tom nenechají,“ uvedla 1. místostarostka Prahy 14 PhDr. Zuzana Jelenová, která má v městské části na starosti kulturu.

 Autorem myšlenky zorganizovat seniorský sbor, stejně jako nápadu uspořádat akci samotnou, je radní Prahy 14 Ing. Jan Liška. Na radnici městské části dohlíží na naplňování mezinárodního programu místní Agenda 21 (MA21), do něhož se Praha 14 zapojuje od roku 2009. Primárním cílem MA21 je podpora udržitelného rozvoje a participace veřejnosti na místním dění. „Akce Den nejen pro seniory je jednou z aktivit programu. Letos ji pořádáme poprvé. Věřím, že bude mít úspěch a že jí uděláme radost jak dříve narozeným, tak jejich rodinám,“ uvedl radní Liška.

Pokus o zápis do České knihy rekordů je naplánovaný na 16.30 hodin (Plechárna Černý Most, Bryksova 1002/20). Senioři budou zpívat skladby Jednou budem dál a Ta naše písnička česká. „Dostanou také pamětní listy. Kdo bude chtít, bude moci využít služeb vizážistů a vlasových stylistů. Celá akce Den nejen pro seniory začne ve 14 a skoční v 19 hodin,“ upřesnil radní Liška.

Kromě výše uvedených aktivit návštěvníky čeká kulinářská show s Jiřím Babicou či koncert kapely Waldemar Matuška revival. Milovníci dobrého jídla a pití ocení nabídku pohoštění a degustace malých pivovarů. Mladší generace si bude moci užít malování na obličej nebo ukázky plechárenských aktivit – například freestyle skate.

Důležitou součástí akce bude rozdávání tzv. seniorské obálky – plastové obálky určené k přichycení na lednici, která obsahuje tiskopisy k vyplnění, a to buď seniorem samotným, jeho příbuznými nebo praktickým lékařem. „Obálka s údaji o zdravotním stavu seniora, například s informacemi
o nemocech, alergiích, užívaných lécích a podobně, je velmi užitečná zejména pro záchranáře
a policisty. Pokud zasahují u seniora, který z různých důvodů potřebné údaje sdělit nedokáže, může obálka sehrát zásadní roli v boji o jeho život. Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR běží již nějaký čas, nyní se do něj zapojuje i Praha 14,“ doplnil radní Liška.

 Pro více informací:
Veronika Berná
vedoucí úseku komunikace
Odbor strategického řízení a komunikace
ÚMČ Praha 14
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

 

Aktuálně o Jižním náměstí v Hloubětíně

Pondělí, 29 srpna, 2022

Přestože dlouho očekáváná revitalizace Jižního náměstí v Hloubětíně prakticky skončila, plocha je nadále obehnána plotem. „Usilujeme o to, aby prostor začal sloužit veřejnosti co nejdříve, nicméně nejprve je třeba dořešit několik zásadních technických a administrativních detailů,“ uvedla místostarostka Prahy 14 Mgr. Mária Ševčíková, která se věcí intenzivně zabývá spolu se svým kolegou, radním pro veřejný prostor Ing. Karlem Medem. Vlastníkem náměstí je Magistrát hl. m. Prahy, investorem revitalizace jeho příspěvková organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). Projekt, na jehož základě se prostranství v posledním zhruba roce a půl kompletně proměnilo, vznikl v koordinaci městské části Praha 14 a TSK. Úřady se nyní musí dohodnout na tom, kdo opravené náměstí převezme do správy, přesněji – kdo bude mít povinnost se o něj následně starat. Možností je víc, včetně té, že hlavní město plochu svěří přímo městské části. „Abych byla upřímná, není to jednoduché. Situace se vyvíjí každý den. Svěření do naší správy neodmítáme, ale neobejdeme se v takovém případě bez odpovídající finanční kompenzace. Prostředky na údržbu veřejného prostranství, které má městská část k dispozici, jsou omezené,“ uvedla místostarostka Ševčíková. Podle zatím posledních informací zhotovitel stavbu předá investorovi, tedy TSK, na němž pak bude koordinace dalšího postupu. Péči o nově vysázené dřeviny bude mít po dobu následujících pěti let na starosti zhotovitel. Vše se dle městské části vleče i kvůli přístupu některých zúčastněných stran. Například zástupci hlavního města Prahy, tedy vlastníka pozemku, bez jejichž rozhodnutí se určení správce neobejde, nedorazili na klíčové jednání, na němž se měly dohodnout potřebné kroky. Magistrát odmítá, že by v tom nějak pochybil nebo že by se o situaci kolem náměstí nezajímal. „Zástupce magistrátu v tomto případě působil spíše jako prostředník, abychom TSK pomohli oslovit městskou část. Pokud se jedná o tuto konkrétní schůzku, tak pozvaný zástupce města v tu dobu čerpal řádnou dovolenou, a přestože tato informace byla uvedena v automatické odpovědi, tak pozvánka nebyla přeposlána zastupujícím kolegům,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman. O další vývoji budeme občany informovat na webu www.praha14.cz, facebookovém profilu městské části, případně v dalších vydáních časopisu Čtrnáctka.

Jižní náměstí Jižní náměstí Jižní náměstí

Zveřejněno: 29. srpna 2022

Telefonická asistence pro uprchlíky z Ukrajiny

Středa, 24 srpna, 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Modrou linkou a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Prahy 1 zřídilo call centrum sociální asistence pro uprchlíky z Ukrajiny. Hlavním cílem je poskytnout této skupině lidí informace i podporu. Linka je dostupná bezplatně na čísle 800 60 10 20, a to hned v několika jazycích. Fungovat bude ve dvou částech – sociálního poradenství a krizové intervence.

Linka sociální asistence je dostupná pro volající v těchto časech:
Sociální poradenství (čeština, ukrajinština, ruština, romština a maďarština)
Pondělí–pátek od 9 do 17 hodin
Krizová intervence (čeština, ukrajinština, ruština)
Pondělí–pátek od 8 do 12:30 hodin a od 16 do 21 hodin
Sobota–neděle od 12:30 do 17 hodin

Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zveřejněno: 24. srpna 2022

Pomozte s přípravou akčního plánu MČ

Středa, 24 srpna, 2022

Každé dva roky městská část aktualizuje tzv. akční plán – dokument, který konkretizuje strategický plán, respektive obecněji vytyčené vize udržitelného rozvoje obce v dané dekádě. Zatímco na řešení nového strategického rámce je ještě čas – stávající dokument je schválen na roky 2015 až 2025, akční plán letos „vyprší“. Aktuálně začínáme s přípravami této ‚kuchařky‘ na další dva roky. Nově připravovaný akční plán bude, stejně jako jeho předchozí verze, obsahovat konkrétní cíle a projekty, které bude v následujících dvou letech městská část naplňovat a realizovat. Akční plán nevzniká od stolu. Spojuje doporučení sestavená různě zaměřenými pracovními skupinami s podněty veřejnosti. Právě ty nyní začínáme shromažďovat. Podněty od místních obyvatel radnice sbírá od začátku června, a to prostřednictvím online dotazníku (využít lze i QR kód níže). O své názory se lidé budou moct podělit i v informačním stanu, který bude k dispozici na těchto akcích:

  • Výstava studentských prací – 22. června 2022, park ve Splavné, od 10 do 18 hodin
  • Odpoledne s Prahou 14 – 20. července 2022, park v Pilské, od 15 do 22 hodin
  • Svatobartolomějská pouť – 20. srpna 2022, Farní zahrada Kyje, od 14 do 18 hodin
  • Den s Prahou 14 – 14. září 2022, nám. v Hloubětíně, od 10 do 18 hodin
  • VOLNOFEST – 17. září 2022, park U Čeňku, od 14 do 18 hodin

Výsledný dokument bude předložen novému místnímu zastupitelstvu, tedy po letošních komunálních volbách.

 

Zveřejněno: 21. června 2022

Rekonstrukce ulice Mochovská – uzavírka komunikace

Úterý, 23 srpna, 2022

V hloubětínské ulici Mochovská v úseku mezi ul. Zámečnická a Nehvizdská začne hl. m. Praha (Odbor investiční) rekonstruovat povrch vozovky, chodníků a parkovacích stání. Počítá se i s instalací nového veřejného osvětlení a s přeložkami inženýrských sítí. V souvislosti s pracemi bude od 29. 8. 2022 do 29. 8. 2023 pro automobilový provoz zcela uzavřen nejen dotčený úsek komunikace, ale i křižovatka Mochovská x Nehvizdská. Zachován zůstane průjezd ulicí Zámečnická do Mochovské směrem ke křižovatce se Zelenečskou. Pro průchod pěších budou vymezeny koridory, stejně tak bude do prostoru stavby umožněn vjezd záchranných složek.

Kontakty:

  • investor a zadavatel stavby: hl. m. Praha, Odbor investiční, Ing. Alena Bartošková, tel.: 236 004 654, e-mail: alena.bartoskova@praha.eu;
  • technický dozor investora: ISTAR s. r. o., Ondřej Abrahám, tel.: 266 313 710, e-mail: office@istar.cz;
  • zhotovitel stavby: EKIS, spol. s r. o., stavbyvedoucí: Tomáš Pokorný, tel.: 602 123 790, e-mail: tomas.pokorny@ekis-as.cz;
  • projektant stavby: BOMART spol. s r. o., Ing. Tomáš Zeman, tel.: 266 710 157, e-mail: info@bomart.cz

Mapové podklady:

Zveřejněno: 23. 8. 2022

 

Omezení úředních hodin na ověřování

Úterý, 23 srpna, 2022

Upozorňujeme klienty, že v pondělí 29. srpna 2022 bude z provozních důvodů pracoviště ověřování podpisů a listin otevřeno pouze do 16 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 23. srpna 2022

Výstava VELKÁ PRAHA 1922 – 2022

Pondělí, 22 srpna, 2022

Srdečně vás zveme na výstavu Velká Praha 1922 – 2022, Zrození velkoměsta, která se uskuteční ve Výstavní síni Mánes v Praze ve dnech od 14. září do 9. října 2022.

Cílem výstavy 100. výročí Velké Prahy je seznámit pražskou, českou i zahraniční veřejnost s prudkým a všestranným rozvojem, který nastal po podpisu Velké Prahy. Jen rozloha z původního královského hlavního města Prahy se přičleněním takřka čtyř desítek obcí zvětšila mnohonásobně. Na rozloze 171,64 km2 tak žilo 676 000 obyvatel.

Porovnáme-li tehdejší rozlohu se stavem dnešních hranic naší metropole, pak je patrné, že nárůst katastrálního území se v uplynulých sto letech stále zvětšoval až dosáhl několika násobku původní Velké Prahy. Několika násobný růst územní a obyvatel města vyžadoval změny a zavedení nových organizačních i řídících struktur. Výsledkem bylo uvolnění velké společenské a tvůrčí energie, která se záhy promítla do všech sfér života Pražanů.

Záměr tvůrců výstavy je ve své lakoničnosti zdánlivě jednoduchý – ukázat co vše se od Podpisu Velké Prahy s Hlavním městem Praha stalo. Jak rostlo, jak se měnilo, které směry a tendence a kdy převažovali v jeho rozvoji.

Náročnost úkolu je ale skrytá v tom, že záměrem je prezentace živého organismu. Jinými slovy – mnohovrstevnaté reality v dobových souvislostech politickými počínaje, přes ekonomické, společenské, mezinárodní, kulturní, sportovní a další. Ambicí tvůrců výstavy je dostat se tak pod povrch „zažloutlých fotografií“ a učebnicových citátů z historie. Odprezentovat vývoj naší metropole ze všech stran odrazem v dobovém koloritu, barvách a obrazech, hudebních dílech, písních, dokumentárních i filmových dílech, živých rozhovorech, vzpomínkách a barvitých vyprávěních při setkáních s pamětníky. To vše a mnohé další bude součástí výstavy a bohatého navazujícího doprovodného programu.

Cílem bude vidět, slyšet a prostřednictvím uměleckých děl i pocítit, jak šla „doba s časem“.

Takový záměr by nebyl myslitelný bez úzké spolupráce s Magistrátem Hlavního města Prahy, jednotlivými Městskými částmi, Archivem hlavního města Prahy, Národním památkovým ústavem, Muzeem hlavního města Prahy a řadou dalších prestižních a povolaných institucí, odborníků a zástupců umělecké sféry. K výstavě bude vydána publikace Stoletá Praha. V plánu je také zajímavý doprovodný program jak pro děti, tak i pro dospělé.

Expozice městských částí bude tvořit vždy dvojice architektonických modelů. Znázorňující vývoj architektury od historických klenotů až k současné architektuře. Expozice také budou tvořit samostatné LCD obrazovky, na kterých budou ukázány nejen historické snímky, ale také i současný vývoj.

Pozvánka na výstavu.

 

Zdroj: Velká Praha 1922-2022, Zrození velkoměsta – architectureweek.cz.
Zveřejněno: 22. srpna 2022

O jednorázový příspěvek žádejte na Czech Pointu

Pondělí, 15 srpna, 2022

Z důvodu velké inflace a růstu životních nákladů schválila Vláda ČR jednorázový příspěvek na dítě 5000 korun. Žádat o něj mohou rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého.  Žádosti je možné podávat on-line přes aplikaci na webu ministerstva práce, nebo osobně v Czech Pointu na ÚMČ.
O dávku nemusí žádat domácnosti s přídavky na děti, dostávají ji automaticky.

 

 

 

 

Otvírací doba Czech Pointu:

Pondělí 7:30 – 12, 13 – 18
Úterý 7:30 – 12, 13 – 15
Středa 7:30 – 12, 13 – 18
Čtvrtek 7:30 – 12, 13 – 15
Pátek 7:30 – 12, 13 – 14

Prosíme využívejte i neúřední dny (úterý, čtvrtek, pátek), předejdete tak možným frontám.
Děkujeme.

Zveřejněno: 15. srpna 2022

Setkání kultur – hudební komponovaný večer

Čtvrtek, 11 srpna, 2022

V sobotu 17. září 2022 to ožije v Kulturním domě v Kyjích (Šimanovská 47), kde se od 18 hodin uskuteční hudební komponovaný večer. Návštěvníky čeká balkánská, slovenská, arménská, gruzínská, španělská, ale i romská muzika. To vše v podání kapel Shum Davar a Bengas a hudebníků Milana Kroky, Tibora Židy a Radka Siváka. Celý večer bude moderovat Richard Samko.

 

Setkání kultur

Zveřejněno: 11. srpna 2022

Evropský týden mobility – Kombinuj a jeď!

Středa, 10 srpna, 2022

Evropský týden mobility je každoroční iniciativa Evropské komise pro udržitelnou městskou mobilitu od roku 2002. Vyzývá evropské obce a města, aby věnovala týden udržitelné dopravě. Pravidelně se koná třetí týden v září a končí mezinárodním dnem bez aut.

I naše městská část se do této iniciativy zapojuje a připravila si na toto téma tyto akce:

ZÁVODY NA KOLOBĚŽKÁCH
Kdy:
7. září 2022 od 16 hodin
Kde: tubus metra Rajská zahrada
Závody pro malé i větší vyznavače rychlé jízdy se budou konat na tubusu metra u stanice Rajská zahrada (směrem na Černý Most).

DEN S PRAHOU 14
Kdy:
14. září 2022 od 10 do 18 hodin
Kde: náměstí v Hloubětíně
Rekonstrukce hloubětínského náměstí je u konce. Při té příležitosti vás zveme na oslavu v podobě zábavného dne plného soutěží, her i poučení. Těšit se můžete na aktivity zaměřené na prevenci v dopravě či na divadelní a hudební vystoupení. Součástí akce bude i sběr návrhů, co v Praze 14 zlepšit.

SNÍDANĚ NA PERÓNĚ
Kdy: 15. září 2022 od 6 do 10 hodin
Kde: železniční zastávka Praha – Kyje
Tradiční akce hlavního města Prahy a Prahy 14. Přijďte si s námi vypít kávu a sníst dobrou sladkou snídani. Nejen, že si pochutnáte, ale dozvíte se také řadu novinek o rozvoji železniční dopravy.

NORDIG WALKING
Kdy: 19. září 2022 od 9 hodin
Kde: KC Kardašovská (Kardašovská 626/5)
Vyzkoušejte si spolu s námi dynamickou chůzi se speciálními sportovními holemi. Poradíme vám, jaké hole a kde si je máte pořídit.

ZÁVODY NA INLINE BRUSLÍCH
Kdy: 20. září 2022 od 15 do 19 hodin
Kde: park U Čenku, Černý Most
Sbalte brusle a odrážedla a přijďte si zazávodit.

HANDBIKOVÁ JÍZDA PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
Kdy: 18. září 2022 od 10 hodin
Kde: sraz u Polikliniky Parník, Černý Most
Výjezd na speciálním kole pro vozíčkáře za pomoci asistenta. Akce je určená jak pro tělesně hendikepované, kteří na handbiku nikdy nejeli, tak pro pokročilé jezdce.
Nutná registrace účastníků do 10. 9. na e-mail: krunclova@skvpraha.org.

Evropský týden mobility

Zveřejněno: 10. srpna 2022