Život na Praze 14

Kalendář akcí

< Zpět
12. 2.
18:00

Přednáška: Dědické řízení

Jak postupovat během dědického řízení a jak nakládat s dědictvím? Možností je vícero. Obeznamte se s příklady z praxe, nejběžnějšími dotazy veřejnosti, či jak se vyvarovat souvisejícím problémům s bydlením.

Více informací