Život na Praze 14

oznámení

Lokální veřejné fórum na Jahodnici

V pondělí 22. května 2017 se konalo na Jahodnici v zahradě TJ SOKOL Jahodnice letošní druhé veřejné fórum. Zúčastnili se ho i političtí zástupci a odborníci městské části, sesbírali řadu podnětů, jimiž se budou následně zabývat. Účastníci mohli také podávat připomínky a návrhy k oblasti školství, a to v rámci Místního akčního plánu Prahy 14 […]

24.5.2017

Setkání na Lehovci

Vyjádřete se k životu na Lehovci. Diskutujte s odborníky a politickými představiteli městské části. Veřejné lokální fórum je realizováno pro zjištění názorů obyvatel a sběru podnětů pro zlepšení života na Lehovci. Na místě budou přítomni političtí představitelé a odborníci městské části. Součástí tohoto setkání bude také možnost podávat připomínky a návrhy k oblasti školství, a […]

23.5.2017

Průzkumné vrty v Kyjích

Informujeme občany, že v termínu od 23. do 28. května 2017 bude firma Bau Geo s.r.o. pod vedením hydrogeologa RNDr. Jiřího Starého provádět průzkumné pozorovací vrty mezi Kyjským rybníkem a ulicí Broumarská. Práce souvisejí s přípravou stavby planovaného přírodního koupaliště (biotopu Kyje).

22.5.2017

Prodloužení linky 559

Od začátku příštího týdne již nebude školní autobusová linka č. 559 končit na Jahodnici. Městská části se podařilo dohodnout s organizátorem hromadné dopravy, společností ROPID, aby spoj „protáhla“ až do Hostavic. Jizdní řád, platný od pondělí 22. května, naleznete zde.      

21.5.2017

Lokální veřejné fórum na Hutích

Ve středu 17. května 2017 se konalo na Hutích u minigolfu Yamka letošní první veřejné fórum. Zúčastnili se ho i političtí zástupci a odborníci městské části, sesbírali řadu podnětů, jimiž se budou následně zabývat. Vznikla také pocitová mapa – občané mohli označit místa, kde se jim líbí, kde se cítí bezpečně nebo naopak, kde se […]

18.5.2017

Psí školka na Černém Mostě 1

Ve čtvrtek 11. května se na Černém Mostě (travnatá plocha mezi ulicí Pospíchalova a poliklinikou Parníku) konala další lekce, které každoročně Městská část Praha 14 pořádá ve spolupráci s kynology a které jsou pro návštěvníky zdarma. Přednášky určené jak majitelům psů, tak jejich čtyřnohým svěřencům, se uskutečnily v rámci kampaně městské části Chceme tu mít čisto. […]

12.5.2017

Projednání v Hloubětíně

Občané měli možnost vyjádřit se k zvažovanému kácení stromů, které souvisí se současným návrhem podoby revitalizace hloubětínského náměstí. Akce se konala ve čtvrtek 11. května od 18 hodin na náměstí v Hloubětíně a zúčastnili se ji zástupci MČ P14, TSK hl. m. Prahy a architekti, kteří jsou autory současného návrhu.  

12.5.2017

Pietní akt v Hloubětíně

Obvodní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 9 uspořádal ve spolupráci s  MČ Praha 14 a MČ Praha 9 slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 72. výročí ukončení II. světové války. Vzpomínkový akt se uskutečnl ve čtvrtek 4. května 2017 ve 14.00 hodin u památníku II. odboje v parku na Novém náměstí v Hloubětíně.

9.5.2017

Projednání v Hloubětíně

Městská část Praha 14 zve všechny zájemce na veřejné projednání k revitalizaci náměstí v Hloubětíně. Hlavním tématem bude zvažované kácení některých stromů, které se současným návrhem podoby revitalizace souvisí. Veřejné projednání se uskuteční ve čtvrtek 11. května od 18 hodin na náměstí v Hloubětíně. Oficiální pozvánku naleznete zde.

5.5.2017

TZ 11/2017 Čarodějný rej na Černém Mostě

Praha, 27. dubna 2017 – V parku u rybníčku Aloisov (tzv. Centrální park, zhruba pět minut od stanice metra Rajská zahrada) se to bude hemžit špičatými klobouky, bradavičnatými nosy a košťaty. V neděli 30. dubna 2017 tu městská část Praha 14 uspořádá tradiční Pálení čarodějnic, na kterém si na své přijdou nejen dospělí, ale i děti. „Na […]

27.4.2017