Život na Praze 14

oznámení

Hlasování o projektech

Také letos se žáci místních základních škol na Dětském fóru zamýšleli nad tím, co zajímavého a prospěšného by se v Praze 14 mělo podniknout. Vymysleli a odhlasovali návrhy na nejrůznější projekty zaměřené na rozvoj sportovního a kulturního života, které předkládáme v této ANKETĚ. Chodíš v Praze 14 na základní školu a na Dětském fóru jsi […]

20.4.2017

Žádosti o pasy

Oddělení osobních dokladů upozorňuje, že v pondělí a ve středu se na pracoviště pasů zhruba od 16 hod. dostavuje takové množství žadatelů, že pracoviště je nuceno po 17. hod. pro vyčerpanou kapacitu (pro daný den do 18 hod.) odmítnout další žadatele o cestovní pas. Toto se netýká výdeje již hotových pasů. Dovolujeme si upozornit nejen na […]

20.4.2017

Dny Země 2017

Také letos v dubnu bude městská část Praha 14 slavit svátek planety sérií akcí zaměřených na prohloubení ekologické výchovy a na podporu ochrany životního prostředí. Již tradiční Dny Země se, stejně jako v loňském roce, stanou součástí kampaně „Chceme tu mít čisto“. Hlavní část programu – Den Země Prahy 14 – se odehraje u stanice metra Rajská […]

12.4.2017

Setkání s občany k rekonstrukci ulice Českobrodská

Před budovou Neposedy na Jahodnici (Baštýřská 67/2) se konaly v úterý 28. března a 4. dubna 2017 informativní schůzky k rekonstrukci ulice Českobrodská. Bližší informace občanům na místě poskytli představitelé městské části místostarostka Ing. Ilona Picková a starosta Mgr. Radek Vondra.  

10.4.2017

Změna v objížďkách

Pozor změna! Hlavní město Praha (Technická správa komunikací hl. m Prahy) bude od pondělí 10. dubna 2017 rekonstruovat ulici Českobrodská v úseku od areálu Coca-Coly po křižovatku s Broumarskou. Oprava (frézování) se bude týkat přímo i samotné křižovatky, která bude pro automobilový provoz (vyjma MHD, jejíž současný provoz zůstane zachován) uzavřena. Posun v rekonstrukci znamená […]

8.4.2017

Dubnová Čtrnáctka

V tomto týdnu bude do domácností městské části distribuováno dubnové vydání časopisu Čtrnáctka. V rubrice Téma naleznete informace o kampani RESPEKTUJ 18, která je zaměřená na boj s tolerantním postojem k alkoholu u mladých, prostor pro hlavní rozhovor vydání „obsadili“ spisovatelé Marek a Jitka Hladkých, kteří patří mezi tváře této kampaně a jsou zároveň autory […]

3.4.2017

Tábory na čtrnáctce

Zajímá vás, jaké příměstské tábory městská část připravuje pro letošní červenec a srpen? Bližší informace o volných místech zájemcům poskytne Ing. Pavlína George (tel. 225 295 493, e-mail pavlina.george@praha14.cz) z Oddělení strategického plánování a komunikace ÚMČ Praha 14. Tábory jsou pořádány v rámci projektu Příměstské letní tábory Praha 14, Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/15_014/0000559.

3.4.2017

Schůzky k Českobrodské

V úterý 28. března a 4. dubna se budou konat od 18. 30 hodin před budovou Neposeda na Jahodnici (Baštýřská 67/2) informativní schůzky k rekonstrukci ulice Českobrodská. Bližší informace vám na místě poskytnou představitelé městské části místostarostka Ing. Ilona Picková, do jejíž gesce spadá doprava a starosta Mgr. Radek Vondra.

28.3.2017

Hodějovská jednosměrná

V návaznosti na situaci kolem rekonstrukce ulice Českobrodská městská část Praha 14, po dohodě s Policií ČR a Magistrátem hl. m. Prahy, iniciovala zjednosměrnění ulice Hodějovská propojující Kyje a Hostavice. Důvodem opatření byl dopravní kolaps a další nebezpečné situace, které na Hodějovské (a zejména u výjezdu na ulici Broumarská) vznikaly a staly se příčinou mnoha […]

17.3.2017

Výluka autobusů

Městská část Praha 14 zveřeňuje aktualizované schéma výlukového provozu autobusových linek PID v souvislosti s uzavírkou ulice Českobrodská platné od pondělí 20. 3. 2017. Ke změnám organizace provozu autobusových linek dochází z důvodu změny organizace stavební činnosti v ulici Českobrodská. Oproti stavu od 11. 3. 2017 se mění pouze linky 109, 110 a 559. Jízdní řády linek 224 […]

16.3.2017