Život na Praze 14

oznámení

Den zdraví

Také letos v září se uskuteční již tradiční akce MČ Praha 14 – Den zdraví na Poliklnice Parník. Možnosti bezplatných preventivních vyšetření jako například měření tlaku či hladiny cholesterolu v krvi budou moci zájemci tentokrát využít 20. září od 7 do 12 hodin přímo v budově polikliniky. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

17.8.2018

ÚMČ P14 nabízí výdělek

Úřad městské části Praha 14 hledá členy okrskových volebních komisí  ( OVK )! Časové nároky: Volby do Zastupitelstva městské části Praha 14 a Zastupitelstva hlavního města Prahy se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018. 10. 2018 jsou volební místnosti otevřeny od 14.00 hod do 22.00 hod. (členové komisí se scházejí ve 13.00 hod.) […]

14.8.2018

Doubravka má známku

V informační kanceláři na Úřadě městké části je nyní k dispozici turistická známka, nálepka, pohlednice i razítko rozhledny Doubravka. Ve výrobě je také vizitka. Turistická známka – 35 Kč Turistická nálepka – 12 Kč Pohlednice – 6 Kč

6.8.2018

Vydána výstraha

S okamžitou platností ruší ČHMÚ minulou výstrahu. Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu, rozšiřuje územní platnost výstrahy před nebezpečím požárů a upřesňuje územní a časovou platnost výstrahy před vysokými teplotami. V oblasti vyššího tlaku vzduchu nad střední Evropou se bude nadále udržovatvelmi teplý vzduch. Kvůli dlouhotrvajícímu velmi teplému a suchému počasí přetrvává na většině území ČR […]

1.8.2018

Nebezpečí požáru

Český hydrometeorologický ústav ČHMÚ vydal 23. července výstrahu na velké riziko požáru, které souvisí se suchem v krajině. Vzhledem k nedostatku povrchových i podpovrchových vod je vegetace suchá a proto je potřeba dbát zvýšené opatrnosti: nekouřit v lesích, neodhazovat nedopalky, nerozdělávat ohně v místě, kde hrozí jeho rozšíření, ale ani například nevypouštět tzv. lampiony štěstí. […]

24.7.2018

Prodej bytů

Městská část Praha 14 zastoupená Správou majetku Praha 14, a.s. připravuje prodej pěti bytových jednotek do osobního vlastnictví vč. příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektů a podílů na pozemcích, které jsou ve vlastnictví městské části P-14. Prodej proběhne formou  elektronické dražby na portále www.prodej-drazbou.cz. Jedná se o tyto byty: 1.bytová jednotka č. 625/28 – […]

12.7.2018

Letní Čtrnáctka

Letní Čtrnáctka (dvojčíslo červenec / srpen) v těchto dnech míří do schránek obyvatel Prahy 14. Počíst si můžete například o tom, jak se stavěla nová rozhledna Doubravka, která je první pražskou veřejně přístupnou „věží“ od dokončení Žižkovského vysílače. Pokud by se vám nechtělo čekat na tištěnou verzi, už nyní je ke stažení ta elektronická. Stáhnout […]

2.7.2018

Právní poradna uzavřena

Informujeme občany, že od 1. července do 7. srpna 2018 bude z důvodu dovolené uzavřena bezplatná právní poradna. Právní konzultace zaměřené například na výklad zákonů a prováděcích předpisů či na poradenství při uzavírání smluv budou opětovně poskytovány od 8. srpna 2018. Děkujeme za pochopení.  

27.6.2018

Změny pro podnikatele

Upozornění pro podnikatele provozující silniční motorovou dopravu velkými vozidly: Jako každoročně, i letos mají podnikatelé provozující silniční motorovou dopravu velkými vozidly, povinnost nejpozději do 31. července prokázat dopravnímu úřadu trvání finanční způsobilosti. (§ 8 zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě). Neprokáže-li podnikatel trvání finanční způsobilosti ve lhůtě podle § 8 odst. 2, živnostenský úřad […]

26.6.2018

Otevřené město

Loni touto dobou vyšlo speciální vydání Čtrnáctky s názvem Otevřené školy, nyní si můžete přečíst jeho pomyslný druhý díl s názvem Otevřené město. „Loňským tématem byli žáci – cizinci, letos jsme se zaměřili na všechny cizince žijící v naší městské části. Chtěli jsme především představit jejich příběhy, nebavit se o cizincích jako o nějaké neuchopitelné […]

25.6.2018