Život na Praze 14

životní prostředí

Klima – a co s tím?

Praha 14 v rámci naplňování místní Agendy 21 patří mezi městské části, které umožňují účast veřejnosti na rozhodování a plánování, a to s cílem podpořit trvalý postup k udržitelnému rozvoji na místní, ale i regionální úrovni. Městská část zapojila své občany do celoevropské debaty, kterou představuje Konference o budoucnosti Evropy. Jedná se o  vůbec první podobnou akci […]

15.6.2022

Den Země 2022

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 uspořádala MČ Praha 14 po dvouleté pauze tradiční osvětovou akci Den Země.  

22.4.2022

TZ 3/2022 Dny Země v Praze 14: zábava a poučení pro děti i dospělé

Praha, 19. dubna 2022 – Po vynucené pauze způsobené koronavirovou pandemií se na prostranství před stanici metra Rajská zahrada vrací Den Země Prahy 14. Vyvrcholí jím série drobnějších aktivit, rovněž zaměřených na prohloubení ekologické výchovy a na podporu ochrany životního prostředí. Akce jsou součástí kampaně městské části „Chceme tu mít čisto“. Den Země Prahy 14 […]

19.4.2022

Dny Země 2020 – dle vývoje situace kolem koronaviru může být zrušeno

Prahu 14 čeká další ročník tradiční jarní akce Dny Země, na kterých městská část spolupracuje s místními základními i mateřskými školami a neziskovými organizacemi. Série setkání zaměřených na prohloubení ekologické výchovy a na podporu ochrany životního prostředí je letos součástí kampaně Chceme tu mít čisto, v jejímž rámci městská část spoluorganizuje také řadu dobrovolnických úklidů. Během letošních […]

12.3.2020

Deratizace 2020

Také v letošním roce bude hl. m. Praha zajišťovat deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a v kanalizační síti. Práce provedou odborné firmy. Stávající plánovaný termín začátku jarní části deratizace (1. 4. 2020) může být upraven na 16. 3. 2020, pokud klimatické podmínky vydrží. Níže uvedený harmonogram může být průběžně […]

9.3.2020

Čištění rybníčku

Upozorňujeme, že koncem tohoto týdne bude MHMP provádět čištění a úpravy rybníčku Na Hutích, který byl zařazen do projektu Obnova a revitalizace nádrží. Součástí akce bude i zpozvolnění břehů a celkové vyčištění okolí. Práce byly naplánovány na zimní měsíce, aby byl minimalizován dopad na životní prostředí. Zveřejnění: 27. listopadu 2019

27.11.2019

Kotlíkové dotace

Zastupitelstvo hl. m. Prahy v závěru letošního září schválilo vyhlášku, která zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv (např. uhlí, uhelné brikety, koks) v emisně nevyhovujících kotlích. Nařízení bude platit od října 2020. Tatáž vyhláška už nyní zakazuje po dobu vyhlášení smogové situace na celém území Prahy spalovat všechny druhy pevných paliv v krbech, kamnech atd., které nemají sloužit […]

18.11.2019

Zažít alej jinak

Jaro začíná v říjnu Co je to za podivnost, řekl by si člověk neznalý zahradního tajemství. A přesto je to tak. Pokud chceme na jaře obdivovat krásně rozkvetlé jarní cibuloviny – tulipány, narcisy či hyacinty, je třeba je zasadit právě v podzimních měsících. Tento den D v Hostavické aleji nastal právě 16. října 2019. Počítaje první sousedské sázení […]

29.10.2019

TZ 12/2019 V Praze jako v Berlíně – Praha 14 bude mít hustší síť vlakových zastávek

 Praha, 15. října 2019 – Městská část Praha 14 má vítěze soutěže na projektovou přípravu nových vlakových zastávek. Cestující se mohou těšit na pohodlnější a rychlejší cestování příměstskou železnicí do zastávek Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice. „V Praze 14 bereme železniční dopravu velmi vážně. Autobusy často zdržují kolony automobilů na silnicích, linka metra vede pouze […]

15.10.2019

TZ 9/2019 Místostarosta Hukal: Praha 14 podporuje nabíjecí místa pro elektromobily

Praha, 26. září 2019 – Budoucnost automobilové dopravy není o benzínu, ale o elektřině. Spalovací motory pomalu končí, v následujícím desetiletí je vystřídají vozidla na alternativní paliva, zejména elektromobily. V příštích letech vznikne v Praze 14 síť dobíjecích stanic, což před pár dny svým usnesením potvrdili místní radní. „Praha 14 se rozhodla podpořit automobily poháněné […]

26.9.2019