Život na Praze 14

Čtrnáctka podle vás (participativní rozpočet)

Naše městská část se pustila do tak zvaného participativního rozpočtování – projektu Čtrnáctka podle vás. Jedná se o čím dál populárnější koncept hospodaření s veřejnými financemi, díky kterému mohou lidé vytvářet vlastní, pro rozvoj obce zajímavé projekty.

Jak to funguje? Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé přijdou s detailně propracovanými návrhy toho, co by se podle nich mělo v následujícím roce vylepšit a za asistence městské části tyto projekty doladí. Pak už následuje řada veřejných projednání a sousedských setkání, na nichž autoři své projekty představí dalším místním lidem. Vyvrcholením celé „akce“ je hlasování, během kterého obyvatelé rozhodnou, které z předložených projektů městská část zrealizuje.

 

1. veřejné setkání v Galerii 14

Setkání věnované prvnímu ročníku projektu na participativní rozpočtování – Čtrnáctka podle vás se skutečnilo v pondělí 23. října v 17. 30 hodin v Galerii 14 (nám Plk. Vlčka 686, Praha 9) a nabídlo řadu užitečných informací. Setkání uvedla radní Mgr. Irena Kolmanová, s programem účastníky seznámila koordinátorka participativního rozpočtu Lucie Hlavačková, informace o hlasování předal zástupce společnosti D21 Bohumír Krampera a následně někteří autoři, kteří již projekty podali, je také představili.

Pozvánka zde.
Fotografie z akce zde:

 

Ukončení podávání projektů

Podávání projektů bylo po prodloužení ukončeno 10. listopadu 2017. Přišlo celkem 29 projektů, z toho 9 velkých a 20 malých. Do poloviny ledna 2018 bude probíhat hodnocení realizace ze strany ÚMČ Praha 14.

Realizovatelných projektů bylo schváleno celkem 18 (7 velkých do 2 miliónů korun, 11 malých do 200 tisíc korun).

 

2.veřejné setkání v Galerii 14

Zhruba tři desítky lidí přišly na setkání k projektu Čtrnáctka podle vás, které se 24. ledna 2018 uskutečnilo v Galerii 14 na Černém Mostě. Místní obyvatelé se zde mohli podrobně seznámit s občanskými projekty, jež městská část obdržela v rámci prvního ročníku tak zvaného participativního rozpočtování.

Na místo dorazili téměř všichni navrhovatelé, kteří před svými sousedy, známými a dalšími příchozími prezentovali to, jak by naší městskou část chtěli vylepšit. Všichni se svého úkolu chopili opravdu s nadšením, z jednotlivých vystoupení bylo patrné, že na přípravě svých projektů lidé skutečně poctivě pracovali.

Prezentováno bylo 15 projektů z celkových 18, které odborníci z řad zaměstnanců městské části vyhodnotili jako realizovatelné. Řada návrhů se týkala revitalizace zeleně a dětských hřišť, další bezpečnosti v dopravě nebo rozšiřování sportovních aktivit v městské části.

Pozvánka zde.
Fotografie z akce zde:

Hlasování

Hlasování proběhlo v termínu od 12. do 30. března 2018 prostřednictvím speciálně zřízených webových stránek (ctrnactkapodlevas.zapojtese.eu) a autorizačních SMS zpráv.
Pozvánka zde.

Výsledky hlasování

Do hlasování se zapojilo celkem 1260 lidí a zvolili tyto projekty:

MALÉ PROJEKTY: 981 986 Kč
Kyjské terasy 196 000 Kč
Odpočinek v Divočině 197 800 Kč
Osvětlení přechodu 185 686 Kč
Zahrádka mezi paneláky 86 500 Kč
Lidé uvnitř sídliště 200 000 Kč
Fotbalová liga mistrů Prahy 14 82 000 Kč
Nájezdy na chodník 40 000 Kč

VELKÉ PROJEKTY: 3 739 000 Kč
Pěší cesta kolem Kyjského rybníka 322 000 Kč
Výsadba stromů a gril zóna 407 000 Kč
Dětské hřiště v Jahodnici 780 000 Kč
Kyje – Hutě: Parčík Splavná – doplnění chybějících prvků 806 000 Kč
Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava 1 424 000 Kč

Kompletní výsledky zde.
Mapa realizovaných projektů zde.

Veřejné setkání v Hloubětíne k projektu Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí

Vzhledem k rozporuplným ohlasům k projektu „Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí“, se MČ rozhodla uspořádat veřejné setkání s autorkou návrhu a zástupci MČ. Setkání se uskutečnilo 19. září 2018 na dětském hřišti v ulici Mochovská.
Zástupci radnice, autorka projektu a místní občané se dohodli na přepracování návrhu, respektive posunutí umístění dětského hřiště – dále od oken přilehajícího domu.

Pozvánka zde.
Fotografie z akce zde:

Návazné veřejné setkání v Hloubětíne k projektu Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí

Veřejné projednání proběhlo dne 20. listopadu 2018 od 17 hodin v ZŠ Tolerance, v blízkosti místa navrhovaného dětského hřiště.

Občané se se zástupci radnice setkali v jídelně Základní školy Tolerance, k dispozici byly tři studie. Všechna variantní řešení vycházela z výstupů z prvního setkání k této věci v září 2018.

Starosta Radek Vondra účastníky přivítal a připomenul principy participativního rozpočtu, z kterého vzešel projednávaný projekt. Předal slovo místostarostce Ireně Kolmanové, která návrhy představila. Následně se o jednotlivých studiích diskutovalo u stolu, hledaly se klady a zápory, případně se zanesly nové podněty do návrhu. Jako vítězná studie byla vybrána studie B, do které architektka Ing. arch. Lucie Tevi zanese podnět vybudování chodníku mezi trafostanicí a navrhovaným hřištěm.

Na závěr setkání představil místostarosta Petr Hukal možnost vybudování placených zón na Praze 14.

Projednávané studie zde:

   

Pozvánka zde.
Fotografie z akce zde:

 

Mapa realizovaných projektů zde.

„MALÉ“ (do 200 tisíc korun):

Kyjské terasy (Andrea Kosařová, 196 000 Kč)

Projekt na úpravu strmé stezky vedoucí od KD Kyje ke břehu Kyjského rybníka. Dle autorů projektu je hojně využívaná rezidenty z okolí, je však nebezpečná, a když je po dešti, tak kluzká. Projekt počítá s tím, že se na jejím místě vybudují dřevěné schody zakončené terasou s vyhlídkou na rybník. Vznikne tak prostor pro odpočinek i pro kulturní a společenské aktivity. Zastavěná plocha nepřekročí 15 m².

PŘED:

VIZUALIZACE:

Odpočinek v Divočině (Monika Hillebrandová, 197 800 Kč) – Zrealizováno

Na hranici sídliště Černý Most a parku U Čenku se nachází zarostlé a zanedbané území, kterému se říká Divočina. Příspěvková organizace Praha 14 kulturní, která nově toto území spravuje, se ho rozhodla vyčistit a vytvořit zde cestičky a nové pobytové plochy. Na základě projektu Odpočinek v přírodě se bude dál rozvíjet potenciál tohoto místa a vytvoří se zde další zázemí pro trávení volného času (lavičky, hrací prvky, hřiště pro pétanque).

V pátek 18. a sobotu 19. května 2018 se uskutečnila realizace projektu Odpočinek v Divočině. Dobrovolníci pod dohledem architektů sestavili nové lavičky, špunty v trávě a pétanque hřiště.

PŘED:

VIZUALIZACE:

             

 

PO:

Více fotografií z realizace naleznete zde.

Osvětlení přechodu (Veronika Spišáková, 185 686 Kč) – Zrealizováno

Projekt na vybudování přechodu tzv. „třetí generace“ s detekcí chodců v Cíglerově ulici na Lehovci. Dle navrhovatelů je toto místo nepřehledné a v čase, kdy u přechodu nedohlíží strážník, také nebezpečné. Cílem projektu je instalovat – zjednodušeně řečeno – výstražná světla, která řidiče upozorní, že po „zebře“ přechází člověk.

PŘED:

PO:

Zahrádka mezi paneláky (Alžběta Suchelová, 86 500 Kč) – Realizace probíhá

Díky občanské iniciativě funguje ve vnitrobloku při ulici Bobkova komunitní zahrádka. Rostou tu dýně, jsou zde okrasné kameny a perfektně osetý trávník. Díky sbírce místních se podařilo vybrat peníze třeba na sekačku na trávu nebo na mulčovací kůru. Cílem projektu je rozšířit zahrádku, přidat další okrasné prvky, pravidelně udržovat zeleň a uspořádat dvě akce – Vítání Jara a Halloween party.

PŘED:

PO:

AKCE:

Lidé uvnitř sídliště (Lucie Zárubová, 200 000 Kč)

Projekt na revitalizaci vnitrobloku mezi ulicemi Bobkova, Maňákova a Bryksova, který počítá s úpravou zeleně, opravou laviček, výstavbou houpačky a instalací herního prvku pro děti. Cílem projektu je vytvořit příjemné prostředí pro místní obyvatele různých věkových kategorií.

Fotbalová liga mistrů Prahy 14 (Michal Zábranský, 82 000 Kč) – Realizace probíhá

Cílem projektu je uspořádat fotbalovou ligu po celé Praze 14. Počítá se čtyřmi turnaji – podle čtyř ročních období. Bude se hrát o putovní pohár, který na konci všech turnajů obdrží jeden z týmů. Turnaje budou mít samostatný ranking a budou celkově počítané do tabulky, každý turnaj má mít jiný systém hraní a jiný styl hraní. Někdy se hráči utkají venku, jindy uvnitř. Zápasy se odehrají napříč celou Prahou 14.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ TURNAJŮ:

9. března 2019 – ZŠ Chvaletická

25. května 2019 – multifunkční hřiště na Hutích
31. srpna 2019 – multifunkční hřiště na Jahodnici
14. prosince 2019 – ZŠ Vybíralova – venkovní hřiště

Nájezdy na chodník (Božena Reisová, 40 000 Kč) – Zrealizováno

Projekt na vybudování šikmých nájezdů na chodník v ulici Kbelská, po kterém se chodí do zahrádkářské osady Třešňovka. V současnosti je dle navrhovatelů místo nebezpečné, protože nájezdy jsou zde pouze provizorní a vratké.

PŘED:

PO:

 

„VELKÉ“ (do dvou milionů korun):

Pěší cesta podél kyjského rybníka (Andrea Lacinová, 324 000 Kč) – Zrealizováno

Zpevnit prašnou a za deště bahnitou pěší cestu, která je pro obyvatele severního břehu Kyjského rybníka spojnicí mezi obytnou částí Kyjí a vlakovou zastávkou, zamýšlí projekt Pěší cesta podél Kyjského rybníka. Počítá se v něm i s přidáním lavičky, odpadkového koše a s výsadbou stromů.

PŘED:

PO:

 

Výsadba stromů a gril zóna (Jan Rambousek, 407 000 Kč) – Zrealizováno

Cílem projektu je výsadba stromů, které by poskytly dostatek stínu v okolí sportovních ploch u nového sídliště na Jahodnici. Návrh počítá i s vybudováním zóny pro grilování.

PŘED:

PO:

Dětské hřiště na Jahodnici (Otomar Sláma, 780 000 Kč) – Zrealizováno

Projekt na revitalizaci stávajícího dětského hřiště (za supermarketem Albert) na Jahodnici spojený s rozšířením počtu herních prvků. Návrh mimo jiné počítá i s úpravou plochy kolem prvků a s opravou oplocení. Takto upravené hřiště bude podle navrhovatele moderní, bezpečnější a atraktivnější.

PŘED:

VIZUALIZACE:

PO:

Kyje – Hutě: Parčík Splavná – doplnění chybějících prvků (Barbora Vobořilová, 806 000 Kč) – Realizace probíhá

Projekt počítá s komplexním dovybavením parčíku Splavná, který předkladatelé vnímají jako jediné centrální komunitní místo pro oblast Kyje – Hutě. Tamní hřiště a sportoviště v nedávné době prošla rekonstrukcí. Autoři projektu nyní chtějí přidat do parčíku ještě pouliční lampy, dopravní opatření zvyšující bezpečnost chodců, kamerový systém nebo třeba informační nástěnku. Součástí návrhu je také zajištění obsluhy hřiště.

Autor projektu také navrhl doplnit parčík spojovacím prvkem, který by ho činil zajímavým a lákavým nejen pro místní obyvatele. Městská část Praha 14 proto 10. září 2018 vyhlásila výtvarně-architektonickou soutěž na umělecké dílo do parčíku ve Splavné ulici. Bližší informace o soutěži naleznete ZDE.

PŘED:

PO:

Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí (Božena Reisová, 1 424 000 Kč)

Projekt na rekonstrukci dětského hřiště v obytné zástavbě hloubětínského sídliště. Počítá nejen s rozšířením hřiště o nové hrací prvky pro věkovou skupinu 3 až 12 let, ale i s parkovou úpravou přilehlého okolí. Projekt nezapomíná na ochranu hřiště proti volně pobíhajícím psům, na nové lavičky, výdejní stojan na vodu či třeba na krmítko.

Přestože tento projekt veřejnost v internetovém hlasování podpořila, městská část k němu zaznamenala rozporuplné ohlasy. Proto se rozhodla uspořádat veřejné setkání a pobavit se s místními o návrhu dětského hřiště. Ve středu 19. září 2018 se s občany sešli zástupci radnice Prahy 14 i samotná autorka projektu. Diskutovalo se o umístění budoucího hřiště. Výstupem ze setkání je přepracování projektu formou posunutí umístění hřiště a naplánování nového setkání, kde budou představeny úpravy návrhu.

Více informací a průběhu veřejných setkáních naleznete pod záložkou „Veřejná setkání“.

PŘED:

STUDIE: