Život na Praze 14

Dětské centrum Paprsek

Denní stacionář pečující o děti a mládež do osmnácti let s těžšími a kombinovanými postiženími

Šestajovická 580/19, 19800 Praha 9 Hloubětín
Tel.: 281 866 654
ředitel PhDr. Jaroslav Šturma

E-mail: dcpaprsek@seznam.cz, jaroslav.sturma@tiscali.cz
http://www.dcpaprsek.org

 

Ambulantně poradenská péče je určena pro děti a mladistvé a jejich rodiny s vývojovými, výchovnými a výukovými problémy a poruchami, s poruchami učení, dále pro děti a mládež s postiženími psychickými, smyslovými, řeči, pohybovými nebo s kombinací těchto postižení, a to od narození, případně již před ním.

Raná intervence je služba pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením nebo ohrožením ve věku 0 – 7 let poskytovaná přímo v rodinách. Podporuje rodinu a podle programu Portage podněcuje vývoj dítěte.

A

Všechna střediska Dětského centra Paprsek:
Středisko Hloubětín Středisko Prosek Středisko DAR Středisko Petrovice
Šestajovická 19 Bílinská 517 Alžírská 647/1 Milánská 471
198 00 Praha 9 190 00 Praha 9 160 00 Praha 6 109 00 Praha 10
Tel: 281 866 654 tel: 286 888 441 tel: 235 362 726 tel: 274 869 999

Centrum je v působnosti útvaru Odbor sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl. m. Praha. Zřizovatelem je Hl. m. Praha.

 

O Paprsku slovy ředitele PhDr. Jaroslava Šturmy:
Jak Paprsek funguje:

„Paprsek je denní stacionář, kde pečujeme o děti od 3 let věku až do 18 i více let. Děti sem dochází podobně jako do školy, takže je jim umožněno prožít své dětství v rodině, která jim dává zázemí, cit, lásku a přijetí, ale současně žije v kolektivu a dostává se mu odborné péče pod vedením lékaře, logopeda, fyzioterapeuta, speciálního pedagoga a dalších.

Děti, které sem docházejí, mají většinou hluboké nebo těžké mentální poškození a u většiny z nich se k tomu přidružilo ještě nějaké postižení další. Máme tu třeba děti, které jsou pohybově postižené – nechodí, to vyžaduje intenzívní rehabilitaci. Jsou tu ale i děti postižené smyslově – třeba nevidí. Může být ale i kombinace všeho dohromady. Některé trpí duševní chorobou, autismem, epilepsií, Downovým syndromem atd.

Tím, že se těmto dětem přes den věnujeme, odejmeme jeho rodině část toho těžkého úkolu, který má, takže zatím může v klidu plnit své další úkoly. Pomáháme ale i rodinám s malými dětmi do tří let. Protože pro ně je ideální být zatím v přirozeném prostředí rodiny (jako zdravé děti), docházejí naši spolupracovníci přímo k nim domů a poskytují svou pomoc a podporu v pravidelných intervalech tam. Učí rodinu, jak k dítěti přistupovat, a pro dítě je zase dobré, že první nové podněty přijímá v prostředí své rodiny.“

 

Metody práce:

„Je to v prvé řadě celý systém rehabilitace a fyzioterapie, systém reflexní terapie podle prof. Václava Vojty – to všechno podněcuje a aktivuje pohybové schopnosti a dovednosti. Podobně se dá rozvíjet i vnímání – aby se dítě dokázalo orientovat v prostředí kolem sebe, aby bylo schopno rozlišovat věci, předměty, tvary a barvy. Máme na to celý systém pomůcek a využíváme i počítačové programy.

S logopedkou se učí mimoslovně dorozumívat se svým okolím i těžce postižené děti, které zatím nemluví. Jsme rádi, když dítě dokáže sdělit své pocity pomocí obrázků či signálů. Dokáže si tak říci, že má hlad, žízeň apod. I tyto děti mají totiž určitý mozkový potenciál a my jen hledáme ty nejsprávnější cestičky k tomu, jak tento potenciál rozvinout. Daří se nám to díky tomu, že máme odborníky mnoha profesí se znalostmi různých metod. Proto se nám povede, že to, co je jakoby hodně zasunuto, probudíme, zaktivizujeme a dítě tak přivedeme k rozvoji jeho možností.

Samozřejmě nemůžeme dělat zázraky, protože mozek je poškozený a my ho nevyměníme, ale dokážeme vytvořit podmínky pro to, aby dítě lépe fungovalo a využívalo možností, které má. Ke každému dítěti je třeba ovšem přistupovat individuálně. To znamená, že pro něj odborníci spolu s rodiči vytvářejí na míru šitý program na podporu jeho vývoje. Po určité době se společně nad programem setkáváme, vyhodnocujeme jej a hledáme nové cesty, jak dál. Projeví se to potom i tím, že se dítě naučí třeba péči o sebe – zachovávání čistoty, oblékání, spolupráci s dalšími dětmi, samo se nají atd. Nejdůležitější na tom všem je fakt, že ono samo i jeho rodina žije kvalitněji a šťastněji.“

 

Nové oddělení (květen 2005):

„Naše zařízení existuje již přes 10 let. Za tu dobu děti, které sem nastoupily jako malé, vyrostly a vzhledem k jejich postižení vznikl problém, kam je umístit. Ne u všech se podaří vývoj podpořit tak, aby byly schopné samostatného života. Tito jedinci přesáhli věk 18 let , jsou dospělí, i když duševně na úrovni malých dětí. V nových prostorách, které jsme v květnu otevřeli, jsou právě tito mladí lidé. Tím se nám zase uvolnila místa pro jiné menší děti.“

 

Umístění v Paprsku:

„Kdo potřebuje v Paprsku umístit dítě, měl by vedení co nejdřív kontaktovat, neboť situace se stále mění – někdy se některé dítě podaří umístit jinde, nebo – jako teď se uvolní najednou 10 míst apod. Jindy se musí nějaký čas čekat, ale v zásadě se snažíme, abychom každému vyhověli. Proto je dobré, když je žadatel od začátku s námi v kontaktu, abychom na něj mysleli a když se místo uvolní jej mohli kontaktovat.

Pokud jde o přednost občanů z Prahy 14, řekl bych, že mají tak nějak přirozenou spádovou přednost. Je přece logické, aby sem mohli ráno při cestě do zaměstnání dítě přivézt a odpoledne vyzvednout. Ne kvůli tomu jezdit přes celou Prahu jinam.“

Denní pobyt je určen zpravidla pro děti od 3 let s výraznými postiženími psychickými, smyslovými nebo pohybovými, zejména s postiženími kombinovanými.

Chráněné bydlení je poskytováno dospělým klientům se speciálními potřebami.

Ambulantně poradenská péče je určena pro děti a mladistvé a jejich rodiny s vývojovými, výchovnými a výukovými problémy a poruchami, s poruchami učení, dále pro děti a mládež s postiženími psychickými, smyslovými, řeči, pohybovými nebo s kombinací těchto postižení, a to od narození, případně již před ním.

Raná intervence je služba pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením nebo ohrožením ve věku 0 – 7 let poskytovaná přímo v rodinách. Podporuje rodinu a podle programu Portage podněcuje vývoj dítěte.

 

PhDr. Jaroslav Šturma

Ředitel Dětského centra Paprsek a předseda Českomoravské psychologické společnosti.

Od roku 1991 Jaroslav Šturma působí na katedře psychologie Filozofické fakulty UK pro dětskou klinickou a poradenskou psychologii a dětskou psychologickou diagnostiku. V průběhu let publikoval a přednášel u nás i v zahraničí, autorsky se podílel na učebnici Dětské klinické psychologie. Je předsedou Českomoravské psychologické společnosti, členem vědecké rady Psychologického ústavu při ČAV a řádným členem Mezinárodní akademie pro výzkum poruch učení v USA. Dále je členem výboru Logopedické společnosti Miloše Sováka, předsedou Mezinárodní studijní skupiny pro speciální výchovné potřeby ve Velké Británii a členem vědecké rady Výzkumného ústavu dětské psychologie a psychopatologie v Bratislavě.

Jaroslav Šturma v roce 1970 ukončil studium psychologie na Filozofické fakultě UK v Praze. Pracoval jako psycholog v Dětské psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích a následně vyučoval na Dětské klinice Institutu pro další vzdělávání lékařů ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Věnoval se rozvoji nových forem péče o děti zdravotně a mentálně postižené či s kombinovanými vadami. S týmem spolupracovníků založil Dětské centrum Paprsek a stal se jeho ředitelem. Zájem o problematiku dětí byl vždy úzce spjat s prací s jejich rodinami ve smyslu poradenství a psychoterapie. V roce 1995 obdržel z rukou prezidenta republiky ocenění za podíl na realizaci projektů Výboru dobré vůle Olgy Havlové. Je členem rady Konta Bariéry od počátku její činnosti. Práce s postiženými dětmi se v případě dr. Šturmy promítla i jeho do soukromého života. Manželé Šturmovi vychovávali pět dětí a do pěstounské péče přijali ještě další, zdravotně postižené.

 

jaroslav_sturma_paprsek