Život na Praze 14

Nízkoprahové kluby

Klub je určen všem dětem ve věku od 6 do 14 let, které svůj volný čas tráví především v prostředí sídliště Černý Most. Čtyři odpoledne v týdnu nabízí dětem bezpečné místo pro různé činnosti sportovní, výtvarné nebo pro realizaci vlastních nápadů. Ale hlavně je prostorem, kde mají děti možnost sdílet své radosti i starosti. O víkendech nepravidelně pořádá výlety. Během otevíracích dnů je dětem k dispozici tým sociálních pracovníků spolu s vyškolenými dobrovolníky.

http://www.jahoda.cz/klub-jahoda/
Vybíralova 969, Praha 14, 198 00

Vedoucí NZDM Jahoda, kontaktní pracovnice
Mgr. Běla Moravcová
email: klubjahoda@jahoda.cz
Tel.: 776 565 088

Klub je určen všem dětem a mladým lidem od 13 do 26 let, které tráví svůj volný čas především v prostředí sídliště Černý Most. Během čtyř odpolední v týdnu nabízí bezpečné místo, kde lze nalézt pomoc i zábavu a prostor pro realizaci vlastních nápadů. Během otevíracích dnů jsou návštěvníkům k dispozici sociální pracovníci s týmem vyškolených dobrovolníků. Vstup dětí do klubů je zdarma.

http://www.jahoda.cz/klub-dzagoda/
Vybíralova 969, Praha 14, 198 00 (vstup ze zahrady)

Vedoucí NZDM Džagoda, kontaktní sociální pracovnice
Bc. Vendula Konečná, DiS.
email: vendula.konecna@jahoda.cz

Terénní program (streetwork) je sociální služba pro děti a mladé lidi ve věku 6-26 let. Terénní program spočívá ve vyhledávání uživatelů a v poskytování služeb v jejich přirozeném prostředí, tedy na ulici. Terénní pracovníci pomáhají dětem a mladým lidem, když mají starosti, něco je štve, něco se jim nedaří. Díky vzájemnému důvěrnému vztahu pomáhají předcházet nebo hledat řešení průšvihů a konfliktů například v rodině, ve škole, ve vztazích, s návykovými látkami . Jsou tu proto, aby mladí lidé na své starosti nebyli sami. Všechny služby jsou anonymní a zdarma.

http://www.jahoda.cz/terenni-program-pro-mlade/

teren@jahoda.cz
Černý Most: 773 674 060
Rajská zahrada, Lehovec, Hloubětín: 777 747 067

Vedoucí Terénního programu
Mgr. Martin Pazlar, DiS.
Email: martin.pazlar@jahoda.cz 

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Autobus je provázet mladé lidi od 11 do 21 let obdobím dospívání. Dospívajícím nabízíme bezpečný prostor pro vlastní rozvoj, podporu a pomoc v situacích, kdy si nevědí rady.
Nízkoprahové kluby jsou pro dospívající zázemím, možností scházet se s vrstevníky, místem pro vlastní aktivity. Také jsou místem, kde mohou vyhledat radu a pomoc. Výraz nízkoprahový znamená „dostupný, neodrazující od vstupu“.

pondělí 14:00-19:00 – konzultace
úterý 14:00-19:00
středa 13:00-18:00
čtvrtek 13:00-18:00
pátek individuální konzultace po domluvě
víkend zkušebna

www.neposeda.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=107

Českobrodská 1, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Vedoucí NPK Autobus
Bc. Zuzana Hrzalová
email: zuzana@naposeda.org
Tel.: 733 182 520

Nízkoprahový klub, odborně Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (zkráceně NZDM) je určen dětem a mládeži, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy, a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče. Jde o navázání a udržování kontaktu, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života. Cílem je umožnit návštěvníkům lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

www.motylek.org/cz/nizkoprahovy-klub-pacifik/o-pacifiku
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 – Černý Most

Vedoucí NPK Pacific
Bára Janurová, Dis.
email: janurova@motylek.org, pacific@motylek.org
Tel: 775 403 270, 775 964 765