Život na Praze 14

Karanténa mimo domov

Hlavní město Praha ve spolupráci s Městskou částí Praha – Suchdol pomáhá a nabízí ubytování pro osoby,  které mají v rámci karanténního opatření nařízenou domácí izolaci a nemohou ji trávit v místě bydliště. Služba, je určena zejména pro turisty, kteří nemají možnost jiného ubytování a dále pro Pražany, kteří nechtějí potencionálně ohrozit seniora či vážně nemocného člena své domácnosti.

Všechny osoby zde umístěné jsou izolovány z důvodu karantény, nejsou nemocné a nemají klinické příznaky. Jedná se o ubytování v komfortních pokojích s vlastním příslušenstvím,  lednicí,  varnou konvicí a se zajištěním stravování a nepřetržité služby. Provozní řád ubytování, schválený Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, zaručuje dodržování všech  hygienických opatření. Doprava do místa ubytování je možná vlastním autem (možnost parkování) nebo bude zajištěna sanitním vozidlem. Kapacita ubytování je 40 osob.

V zařízení bude přítomen koordinátor, který zodpovídá za dodržování hygienických opatření, dostupnost osobních ochranných prostředků a desinfekce. Koordinátorovi a členům personálu je nepřetržitě k dispozici Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy, Hygienická stanice hl. m. Prahy, lékařská služba a policejní dohled.

Kontrola klientů je prováděna každé tři hodiny a v případě potřeby častěji.

Návštěva klientů je možná pouze za dodržení přísných hygienických opatření a zabezpečení požadovaného stupně ochrany.

Ubytování je poskytováno zdarma.

Požádat o ubytování je nutné přes pracovníka Hygienické stanice hl. m. Prahy,  který domácí izolaci nařizuje a ukončuje.

Obecné informace poskytujeme na infolince 800 100 991 denně od 8:00 do 18:00 a na lince 12444 (zejména pro anglické dotazy).

Postup zajištění ubytování

Účelem není poskytnout kontakt na Hygienickou stanici hl. m. Prahy, ale informovat o postupu, jak získat ubytování (důvodem je, aby nebyly více zatěžovány linky hygieny). Osobám, které již mají nařízenou karanténu, je sděleno, ať se obrátí na osobu, která vydávala nařízení ke karanténě. Přes ní si tito lidé následně domluví možnost využití ubytování v karanténním objektu.

Osoba, které hrozí karanténa, ale ještě ji nemá nařízenou, vyčká, až ji kontaktuje Hygienická stanice hl. m. Prahy. V rámci tohoto kontaktu daný člověk pracovníka hygieny informuje o tom, že má zájem o využití možnosti karanténního objektu.

Hygienická stanice vydává nařízení o karanténě obsahující místo, kde se bude osoba zdržovat během karantény.