Život na Praze 14

Kde hledat relevantní informace?

Instituce Odkaz na web
Ministerstvo zdravotnictví ČR koronavirus.mzcr.cz
Hygienická stanice hl. m. Prahy www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus
Státní zdravotnický ústav www.szu.cz
Bezpečnostní portál Magistrátu hl. m. Prahy bezpecnost.praha.eu

Další podrobnosti ke kontaktům:

  • Nejširší spektrum informací k onemocnění Covid-19 je k dispozici na specializovaných internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.koronavirus.cz, případně na internetových stránkách Hygienické stanice hl. m. Prahy www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus

 

  • Odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hl. m. Prahy zavedl (od 6. 4.) infolinku k poskytování informací o postupu při podávání žádostí z Programu „Ošetřovné“ pro OSVČ. Telefonní číslo je: 236 003 206. Informační linka je v provozu v pracovní dny v čase 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30. Na uvedeném čísle jsou pracovníci výše uvedeného odboru připraveni pomoci při vyplňování formuláře k žádosti o dotaci a reagovat na dotazy s tím související.

 

  • Ke konzultacím ohledně onemocnění Covid-19 slouží dvě informačně – poradenské linky Hygienické stanice hl. m. Prahy na číslech 773 782 850 a 773 782 856, které jsou v provozu každý den od 8 do 20 hodin. Přes veškerou snahu hygieniků a nasazení všech dostupných personálních kapacit, bývají tyto linky, vzhledem k enormnímu zájmu veřejnosti, velmi často přetížené. Hygienická stanice se za tyto komplikace omlouvá a prosí občany o opakované volání až do okamžiku dovolání.
  • V záležitosti obecnějších informací o tématice Covid-19 lze využít celou řadu dalších informačních linek, například infolinky všech zdravotních pojišťoven, které jsou v provozu ve všedních dnech:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211
RBP, zdravotní pojišťovna: 800 213 213

 

  • Na celostátní úrovni současně začala fungovat nová informační linka na čísle 1212 – linka je celostátní, bezplatná a dozvíte se na ní potřebné informace o koronaviru. Na toto číslo mohou občané volat mají-li otázky ohledně nákazy, prevence či správného postupu při výskytu příznaků. Obecnější informace poskytnou také pracovníci na informačních linkách Státního zdravotního ústavu na číslech 724 810 106, 725 191 367 a 725 191 370.