Život na Praze 14

Informace k situaci v domě v ulici Kpt. Stránského č. p. 995 a 996

Vítejte na stránce, na které městská část Praha 14 zveřejňuje aktuální informace
k vypořádání následků požáru domů č. p. 995 a 996 v ul. Kpt. Stránského (14. 11. 2019). Je určena jak obyvatelům dotčených domů, tak všem ostatním, kteří se o situaci zajímají.

V rámci komentářů níže nám můžete psát, případně sdílet své zkušenosti a postřehy
s dalšími čtenáři.
Událost, jakkoliv se jedná o těžce vykoupenou zkušenost, může pomoci zásadním způsobem minimalizovat riziko nejen v dotčených, ale i v dalších podobně řešených domech.

 

 

Informace o rekonstrukčních pracích v týdnu od od 19. do do 25. 10. 2020:

Bourací a jiné hlučné práce

Objekt 995

 • Bourání prostupů pro VZT na schodištích
 • Bourání stoupačky pro hydranty

Další jiná omezení

Uzavření vstupu 995 z důvodu stavebních prací pro přípravu nových portálů cca do 30. 10. Montážní práce na střeše závětří před vchodem 995. Odstávka vody na domě 995 dne 20. 10. 2020 z důvodu přeložky potrubí v zádveří a chodbě v přízemí.

Pro podrobnější informace si zájemci mohou stáhnout kompletní report.


Informace o rekonstrukčních pracích v týdnu od 14. do 20. 9. 2020:

Plánované odpojování elektřiny s dopadem pro celý objekt
V týdnu od 14. 9. do 18. 9 není plánováno žádné odpojení od elektřiny. První přepojení/odpojení objektu 995 je naplánováno na 22. 9. 2020. Druhé odpojení je plánováno na 6. 10. 2020

Plánované odpojování elektřiny s dopadem pro byty
V týdnu od 14. 9. do 18. 9. 2020 žádné odpojování elektřiny v bytech není plánováno. Harmonogram přepojování bytů od 23. 9. 2020 je zveřejněn v kompletním reportu.

Bourací a jiné hlučné práce

Objekt 995

 • Bourání nik pro hydranty
 • Vrtání žlabů pro horizontální rozvodů
 • Lištování rozvodů elektro na schodištích
 • Jádrové vrtání do bytů

Další jiná omezení
Uzavření vstupu 995 z důvodu stavebních prací pro přípravu nových portálů cca do 30. 10.


Informace o rekonstrukčních pracích v týdnu od 7. do 13. 9. 2020:

 • Dne 7. 9. 2020 proběhne v dopoledních hodinách další funkční zkouška požárně bezpečnostního zařízení, což spustí poplachovou signalizaci. Může dojít i ke krátkodobému výpadku elektřiny.
 • Dne 8. 9. 2020 proběhne prohlídka Hasičského záchranného sboru v objektu 996. Je možné, že si dotčené orgány státní správy vyžádají kontrolu funkčnosti systémů za pomoci CENTRAL STOP a TOTAL STOP, čímž by došlo k vypnutí elektřiny po dobu kontroly.
 • Plánované odstavení výtahu Plánovaná dlouhodobá odstávka výtahů na domě 995 od 7.9.2020, z důvodů demontážních prací. Žádáme o využívání výtahů v objektu 996.

Bourací a jiné hlučné práce
Objekt 995:

 • Bourání nik pro hydranty
 • Vrtání žlabů pro horizontální rozvodů
 • Lištování rozvodů elektro na schodištích
 • Jádrové vrtání do bytů

Zde ke stažení kompletní report.


Informace o rekonstrukčních pracích v týdnu od 31. 8. do 6. 9. 2020:

Plánované odpojování elektřiny s dopadem pro celý objekt

 • Dne 1. 9. 2020 bude provedena zkouška CENTRAL STOP a TOTAL STOP, zkouška provozu požárních zařízení na záložní zdroj UPS. Vypnutí elektřiny je plánováno cca od 10:00 do 13:00 hod.
 • Dne 3. 9.2020 proběhne dílčí kolaudace v objektu 995. Je možné, že si dotčené orgány státní správy vyžádají kontrolu funkčnosti systémů za pomoci CENTRAL STOP a TOTAL STOP, čímž by došlo k vypnutí elektřiny po dobu kontroly.

Bourací a jiné hlučné práce
Objekt 996:

 • Zaklápění SDK kastlíků – celý objekt
 • Montáž elektroinstalace v nebytových prostorách
 • Bourání nik pro hydranty
 • Montáž svítidel na chodbách

Objekt 995:

 • Bourání nik pro hydranty
 • Vrtání žlabů pro horizontální rozvodů
 • Lištování rozvodů elektro na schodištích

Plánované odstavení výtahu

Plánovaná dlouhodobá odstávka výtahů v domě 995, a to od 7. 9. 2020 z důvodů demontážních prací.

Zde si můžete stáhnout kompletní report.


24. 4. 2020Upozornění na pokládku dlažby

Správce objektu i realizátor probíhající rekonstrukce řeší neočekávaný výpadek velkého výtahu v budově č. p. 995. Situace vyžaduje urychlené položení dlažby před novými výtahy v domě č. p. 996 – tak, aby se daly co nejdříve užívat, resp. nahradily nefunkční zdviž ve vedlejším objektu. Protože jde o nezbytné práce, které je třeba zrealizovat v co nejkratším čase, pokládka proběhne ve dnech 27. 8., 28. 8, 31. 8. a 1. 9. 2020 v čase od 19 do 22 hodin. Práce budou s ohledem na večerní hodinu probíhat maximálně šetrně, realizátor však přesto žádá obyvatele o shovívavost a toleranci hluku při pokládce a řezání dlažby.


Informace o rekonstrukčních pracích v týdnu od 17. do 23. srpna 2020:

Plánované odpojování elektřiny s dopadem pro celý objekt

Bourací a jiné hlučné práce 

Objekt 996:

 • zaklápění SDK kastlíků – celý objekt
 • montáž svítidel na chodbách
 • montáž elektroinstalace v nebytových prostorách
 • bourání nik pro hydranty

Zde si můžete stáhnout kompletní report.


Informace o rekonstrukčních pracích v týdnu od 20. do 26. července 2020:

Bourací a jiné hlučné práce 

Objekt 996:

 • rastrování SDK kastlíků – celý objekt
 • lištování a trubkování pro el. rozvody – celý objekt
 • montáž elektroinstalace v nebytových prostorách
 • bourání nik pro hydranty

Zde si můžete stáhnout kompletní report.


Informace o rekonstrukčních pracích v týdnu od 13. do 19. července 2020:

Plánované odpojování elektřiny s dopadem pro celý objekt

Odpojení domu 996 proběhne 22. 7. 2020. Správce doporučuje na tento den posílit zdravotně/sociální péči v objektu 996 z důvodu úplného odpojení objektu a předpokladu možného zvýšeného požadavku na pomoc ze strany nájemců. Opětovné spuštění elektřiny vždy max. do 18.00 hodin.

Bourací a jiné hlučné práce

Objekt 996:

 • rastrování SDK kastlíků – celý objekt
 • bourání zídek okolo výtahu – celý objekt (po domluvě s dodavatelem výtahu)
 • lištování a trubkování pro el. rozvody – celý objekt
 • montáž elektroinstalace v nebytových prostorách
 • bourání nik pro hydranty

Další omezení

 • Uzavření hlavního vstupu do domu 996 od 29. 6. z důvodů bourání a instalace vzduchotechnických výdechů ze schodiště. Vybourání vstupního a zádveřního portálu, vyzdění nových otvorů pro vstupní portály a instalace nových portálů, pokládka dlažby, montáže protipožárních podhledů. Předpoklad otevření 15. 8. 2020
 • Přístup do garáží – správce upozorňuje, že při výměně výtahů a při stavebních úpravách v 1. podzemním podlaží v objektu 995 bude znemožněn přístup obyvatelům domu do garáží. Jediný možný přístup bude od vjezdové rampy. Předběžně se jedná o období od 07.09.2020 do konce listopadu 2020 (kolaudace objektu 995).

Správce žádá o součinnost – vyklízení prostor z důvodu stavebních prací – podrobnosti v kompletním reportu.


Informace o rekonstrukčních pracích pro týden od 6. do 12. července 2020.


Stavební práce / upozornění pro týden 29. 6. až 5. 7. 2020:

 • Zahájení přípravných prací v domě 995 (jádrové vrtání a lištování elektroinstalace ve sklepích);
 • Naplánované odpojení elektřiny objektu 996 je na 7. 7. 2020 a 22. 7. 2020. Správce doporučuje na tyto dva dny posílit zdravotně/sociální péči v objektu 996 z důvodu úplného odpojení objektu. Opětovné spuštění elektřiny vždy max. do 18.00 hod.
 • Bourací a jiné hlučné práce – objekt 996: rastrování SDK kastlíků – celý objekt, bourání zídek okolo výtahu – celý objekt (po domluvě s dodavatelem výtahu), lištování a trubkování pro el. rozvody – celý objekt, montáž elektroinstalace v nebytových prostorách; objekt 995: jádrové vrtání po chodbách v domě 995 od 8. do 5. patra.
 • Další jiná omezení: uzavření hlavního vstupu do domu 996 od 29. 6. z důvodů bourání a instalace vzduchotechnických výdechů ze schodiště; vybourání vstupního a zádveřního portálu, vyzdění nových otvorů pro vstupní portály a instalace nových portálů, pokládka dlažby, montáže protipožárních podhledů. Předpoklad otevření 15. 8.2020;
 • Správce žádá o součinnost – je třeba uvolnit následující prostory (z důvodu stavebních prací): do konce srpna prostory v objektu 995; objekt 996 – 1. nadzemní podlaží z důvodu instalace protipožárního podhledu a instalace přívodního kabelu. Nejpozději do 12. 7. Montáž do cca 14. 8. 2020.

PODROBNÉ INFORMACE KE STAŽENÍ ZDE.


Informace pro týden od 15. do 21. 6. 2020

Naplánované odpojení objektu 996 je na 7. 7. 2020 a 22. 7. 2020 – správce doporučuje na tyto dva dny posílit zdravotně/sociální péči v objektu 996 z důvodu úplného odpojení objektu a předpokladu možného zvýšeného požadavku na pomoc ze strany nájemců. Opětovné spuštění elektřiny vždy max. do 18.00 hod. Konkrétní termíny a časy na přepojení bytů budou s nájemníky domlouvány individuálně od 22. 6. 2020 (více viz příloha PODROBNÝ REPORT níže).

Bourací a jiné hlučné práce

Objekt 996:

 • jádrové vrtání do výtahové šachty (po dohodě s dodavatelem výtahu)
 • rastrování SDK kastlíků – celý objekt
 • příprava a zdění rozvaděčů – celý objekt
 • demontáž okna v přízemí schodiště 996 + zazdění otvoru
 • bourání zídek okolo výtahu – celý objekt (po domluvě s dodavatelem výtahu)
 • bourání otvorů do fasády na schodištích pro VZT
 • betonáž prostupů
 • lištování a trubkování pro el. rozvody – celý objekt
 • montáž elektroinstalace v nebytových prostorách

Objekt 995:

 • od středy 17. 6. jádrové vrtání po chodbách v domě 995 od 8. do 5. patra

Další jiná omezení:

 • demontáž zádveřního portálu v 996 + vyzdění stavebního otvoru pro nové dveře
 • příprava a vyzdění nik pro schránky
 • zdění příček v přízemí
 • montáže kabelů hlavního domovního vedení, pro UPS a pro výtahy. Možná komplikace v přízemí (roztažené kabely).

Plánované odstavení výtahu

Od 1. 6. 2020 došlo k odstávce obou výtahů v objektu 996 na dobu cca 85 dnů. V objektu je vylepen nový evakuační plán, který v případě evakuace směřuje obyvatele do výtahu v objektu 995. Zároveň jsou v tomto duchu aktualizované bezpečnostní cedulky po objektu 996.

Správce rovněž žádá o součinnost – uvolnění některých prostor v domě v souvislosti s prováděnými stavebními pracemi – viz podrobný report


V rámci rekonstrukce objektu budou v týdnu od 1. 6. do 7. 6. 2020 prováděny tyto práce (níže rovněž informace o souvisejících omezeních v domě):

Bourací a jiné hlučné práce – objekt č. p. 996

 • jádrové vrtání do předem domluvených bytových jednotek včetně přípravy elektroinstalace přívodních kabelů do bytů;
 • jádrové vrtání do výtahové šachty (po dohodě s dodavatelem výtahu);
 • rastrování SDK kastlíků – celý objekt;
 • příprava a zdění rozvaděčů – celý objekt;
 • demontáž okna v přízemí schodiště 996 + zazdění otvoru;
 • bourání zídek okolo výtahu – celý objekt (po domluvě s dodavatelem výtahu);
 • zaměření obložkových zárubní – celý objekt;
 • opravy omítek;
 • betonáž prostupů;
 • lištování a trubkování pro el. rozvody – celý objekt;
 • montáž elektroinstalace v nebytových prostorách.

Další omezení

 • demontáž zádveřního portálu v č. p. 996 + vyzdění stavebního otvoru pro nové dveře;
 • příprava a vyzdění nik pro schránky;
 • zdění příček v přízemí.

Odstavení výtahu

Od 1. 6. 2020 dochází k odstávce obou výtahů v objektu č. p. 996 po dobu cca 85 dnů. V objektu je od tohoto data rovněž vylepen nový evakuační plán, který bude v případě evakuace směrovat obyvatele do výtahu v objektu č. p. 995.

ŽÁDOST O SOUČINNOST

Vyznačené prostory správce z důvodu stavebních prací žádá uvolnit/vyklidit. POZOR! V PŘÍPADĚ OBJEKTU Č. P. 995 JE TAK TŘEBA UČINIT DO 10. 6.PODROBNOSTI V NÁKRESECH.


Přehled prací prováděných v termínu od 25. 5. do 29. 5.2020 + upozornění na odstavení výtahů od 1. 6. 2020.

Objekt 995:

 • nejsou plánována žádná omezení ani bourací práce

Objekt 996:

 • jádrové vrtání 1. až 5. patro;
 • broušení povrchů po stržení lina 1 .až 5. patro;
 • rastrování SDK kastlíků 5. až 8. patro;
 • příprava na zdění rozvaděčů 5. až 8. patro
 • lištování a trubkování pro el. rozvody – celý objekt

UPOZORNĚNÍ na odstavení výtahů:

Od 1. 6. 2020 dojde k odstávce obou výtahů v objektu 996, a to po dobu cca 85 dnů.


Práce prováděné v období od 18. do 22 .5. 2020:

Objekt č. p. 995: nejsou plánovány žádné bourací práce ani jiná omezení.
Objekt č. p. 996:

Bourací a jiné hlučné práce:

• Jádrové vrtání: 8.-5. patro
• Stržení lina – celý objekt
• Broušení povrchů po stržení lina – celý objekt
• Demontáž rohových obložení (ochrana rohů) – celý objekt
• Rastrování SDK kastlíků – 8.-5. patro
• Příprava na zdění rozvaděčů – 8.-5. patro
• Demontáž madel na chodbách – v prostorách u výtahů a v místech nového umístění el. rozvaděčů
• Lištování a trubkování pro el. rozvody – celý objekt


12. 5. 2020 – V domě Kpt. Stránského byly v pondělí 11. května 2020 zahájeny stavební práce. V přízemí budou demontovány podhledy a mezi 8. a 5. patrem provedeny bourací práce (prostupy, jádrové vrty skrz průvlaky, lištování tras pro elektro). V tomto týdnu není plánováno žádné jiné omezení ani odpojení objektu od elektřiny.


28. 4. 2020 Na stránce níže byla zveřejněna zpráva k ukončení a vypořádání účtu veřejné sbírky na pomoc obyvatelům domů č. p. 995 a 996 v ul. Kpt. Stránského (likvidace následků požáru).


Na stránce níže byla zveřejněna pravidla pro poskytnutí finanční pomoci z veřejné sbírky.


Zajímavost: na webu Prahy 14 jsme zveřejnili informaci o aplikaci Záchranka, která výrazně zjednodušuje přivolání pomoci IZS. Více ZDE, využít můžete i přímý odkaz na aplikaci.

 


  Ke dni 29. 2. 2020 byl zůstatek na bankovním účtu zřízeném pro potřeby veřejné sbírky 146.993,80 korun.

              Vybráno bylo zatím celkem: 283.622,80 korun.

              Vyplaceno poškozeným: 136.629 korun.

Děkujeme!


  Ke dni 31. 1. 2020 bylo na bankovním účtu zřízeném pro potřeby veřejné sbírky 198.442,80 korun. Děkujeme!


  Ke dni 10. 1. 2020 bylo na bankovním účtu zřízeném pro potřeby veřejné sbírky 188.213,80 korun. Děkujeme!


   Ke dni 13. 12. 2019 bylo na bankovním účtu zřízeném pro potřeby veřejné sbírky 170.045 korun. Děkujeme!


   Ke dni 8. 12. 2019 bylo na bankovním účtu zřízeném pro potřeby veřejné sbírky 128.185 korun. Děkujeme!


Dne 4. 12. 2019 se od 17 hodin na Plechárně uskuteční setkání obyvatel domu Kpt. Stránského 995 a 996. Pojďme společně poděkovat policistům, hasičům, záchranářům a veterinářům. Přítomen bude i starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.

K 31. 3. 2020  bylo na účet Veřejné sbírky vybráno celkem 283.622,80 Kč. Z tohoto účtu bylo celkem 4 žadatelům, které postihl požár domů č. p. 995 a 996 v ul. Kpt. Stránského, vyplaceno  138.929,- Kč na zdravotní pomůcky a vybavení domácnosti.

Z čistého výtěžku na účtu Veřejné sbírky 144.693,80 Kč  byly zakoupeny hasicí přístroje a evakuačních vozíky do společných prostor domů č. p. 995 a 996 v ul. Kpt. Stránského, a to na základě usnesení Rady MČ Praha 14 č. 185/RMČ/2020 ze dne 20. 4. 2020. Po nákupu těchto movitých věcí prostřednictvím vedoucí OSVZ budou tyto na základě dohody předány hlavnímu městu Praze, jakožto vlastníkovi předmětných budov.

VEŘEJNÁ SBÍRKA – DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE!

Veřejná sbírka byla ukončena ke dni 31. 3. 2020.
V pondělí 18. 11. 2019 MČ Praha 14 vyhlásila veřejnou sbírku mj. i na pomůcky a přístroje pro lidi, kteří o ně při požáru přišli. Za jakoukoliv finanční pomoc budeme velmi rádi.

Jak přispět?

 • hotově: na pokladně ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 1. patro
 • převodem na účet číslo: 26016-9800050998/6000PPF banka, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

Požár naplno odhalil potřebu těchto zásadních zlepšení:

 • doplnění požární signalizace v bytech, které obývají osoby s omezenou možností pohybu,
 • osvětlení evakuačních tras,
 • potřebu skutečné funkčnosti evakuačních výtahů,
 • potřebu zajištění recepce, jejíž pracovník by měl přehled o tom, ve kterých konkrétních bytech se nacházejí lidé s omezenou možností pohybu,
 • potřebu doplnění elektromagnetických dveří pro zamezení šíření kouře

Vlastníkem domů č. p. 995 a 996 v ul. Kpt. Stránského je Magistrát hl. m. Prahy, správcem společnost Centra, a. s.

Čtvrtek 14. 11. 2019

 • evakuace obyvatel domu (Policie ČR, následně hasiči), spolupráce krizového řízení ÚMČ Praha 14
  s velitelem zásahu Integrovaného záchranného systému (IZS)
 • povolání veterinární pohotovosti
 • přistavení evakuačních autobusů hasiči
 • otevření Plechárny pro případ potřeby
 • dohašování
 • pomoc s postupným návratem obyvatel do domu č. p. 995, následně domu č. p. 996
 • ustavení krizového štábu MČ Praha 14 – tento pracoval v několika navazujících etapách až do pondělí 18. 11., pak byly nastaveny následné procesy, rozdělení úkolů (součástí krizového štábu byli: vedení MČ, pracovnice krizového řízení ÚMČ, sociální pracovníci, Odbor hospodářské správy ÚMČ Praha 14, správce objektu, Český červený kříž, zástupci Plechárny, zástupci Magistrátu hl. m. Prahy)
 • působení sociálních pracovníků v domě, návštěvy u obyvatel nejvíce zasažených požárem, zřízení krizové linky, roznos informačních lístků s číslem na krizovou linku

Pátek 15. 11. 2019

 • založení účtu pro veřejnou sbírku – MČ
 • roznos informačních letáků starosty MČ

Sobota a neděle 16. – 17. 11. 2019

 • spolupráce při podpoře veřejné sbírky s Centrem Černý Most – starosta MČ

Pondělí 18. 11. 2019

 • oznámení o sbírce na webu a Facebooku MČ
 • osobní setkání s rodinou zesnulé – starosta MČ

Středa 21. 11. 2019

 • společná tichá vzpomínka na zesnulou

Pondělí 25. 11- 3. 12. 2019

 • schůzky pracovní skupiny pro komunikaci – MČ
 • příprava společného setkání na Plechárně – MČ, zástupci Plechárny
 • příprava a spuštění speciální webové stránky – MČ

Čtvrtek dne 14. 11. 2019

 • vizuální kontrola stavu všech bytů a společných prostor zasažených požárem
 • zahájení sanačních prací ve společných prostorách domu
 • provedení revize odběrných míst pro připojení elektroměrů ve volných bytech pro případ požadavku na přestěhování nájemců ze zasažených bytů
 • zprovoznění elektřiny ve společných prostorech a bytech
 • zajištění nočního dohledu do celkového zajištění domu po požáru z důvodu bezpečnosti
 • zajištění vysoušečů do zasažených bytů a společných prostor po následcích hašení
 • zajištění oprav poškozených zámků a dveří
 • zajištění průběžného úklidu
 • průběžný dohled nad prováděnými pracemi, koordinace se sanační firmou

Pátek dne 15. 11. 2019

 • zahájení sanačních prací v jednotlivých bytech
 • zahájení oprav malého a velkého výtahu
 • osazení elektroměrů ve volných bytech
 • předání dokumentace Hasičskému záchrannému sboru
 • vyčištění a vysušení výtahových šachet
 • průběžný dohled nad prováděnými pracemi, koordinace se sanační firmou

Sobota 16. 11. 2019 – neděle 17. 11. 2019

 • zajištění odborníka na statiku, provedení místního šetření, zadání zpracování statického posudku
 • průběžný dohled nad prováděnými pracemi
 • koordinace dodavatelů a prováděných prací na opravy a sanaci v objektu

Týden 18. 11. 2019 – 24. 11. 2019

 • zajištění zprovoznění výtahů
 • zajištění opravy elektroinstalace vč. výměny světel, lišt a vypínačů ve společných prostorách domu
 • jednání s Magistrátem hl. m. P., zajištění přestěhování nájemce bytu č. 104 do náhradního bytu
 • zajištění dekontaminace bytových jednotek zasažených požárem a hasebními zákroky vč. drobných oprav a výmalby
 • zajištění zkoušky provozu výtahu 996 (20. 11.)
 • koordinace dodavatelů a prováděných prací na opravy a sanaci v objektu
 • zajištění výmalby společných prostor schodiště a 2. patra
 • zajištění mimořádných odborných zkoušek výtahů po požáru
 • zajištění provizorních oprav a dekontaminace balkónů

Pondělí 25. 11. 2019 – pátek 29. 11. 2019

 • zajištění vyčištění VZT
 • objednání výměny poškozených dveří
 • zajištění provedení revizí elektroinstalace v bytových jednotkách, vč. drobných oprav
 • zajištění dokončení oprav hlavního domovního vedení elektroinstalace, v současné době v provizorním režimu
 • koordinace dodavatelů a prováděných prací na opravy a sanaci v objektu

Popis pojistné události

V důsledku požáru v bytě č. 204 došlo k újmě na životě a zdraví, újmě na zvířeti a ke škodám na věci způsobené požárem nebo jeho průvodními jevy (teplem, zplodinami a hasební látkou). Pojistná událost je zaregistrovaná u České pojišťovny a.s. pod číslem 7216423.

Náhrada škody

Náhrada škody je řešena z pojištění odpovědnosti hlavního města Prahy na základě pojistné smlouvy HMP č.  8991168014. Aktuálně (2. 12. 2019) hlavní město Praha čeká na závěry vyšetřování příčin požáru a  konkrétní zavinění, které vyšetřuje Policie ČR.

Informace pro nájemce bytů a nebytových prostor – uplatnění nároku na náhradu škody (rovněž vyvěšeno v domě)

Příčinu požáru vyšetřuje HZS ČR. Po stanovení příčiny požáru bude vyšetřeno, zda-li byl požár někým zaviněn.  V případě, že bude zjištěn viník, náhradu způsobené škody bude možné požadovat po tomto viníkovi. Pro tento případ bude třeba, aby každý poškozený vznesl na viníka „nárok na náhradu škody“ a výši škody/újmy prokázal. Hl. m. Praha doporučuje poškozeným nájemníkům zhotovit seznam při požáru a hašení poškozených věcí  a rozsahu jejich poškození, tj. vlastní věci nájemníků (např. vybavení bytu, věci osobní potřeby, zdravotní pomůcky nebo věci, které nájemníci oprávněně užívají) i např. věci zapůjčené. Škody na stavebních součástech bytů bude řešit coby vlastník bytů hl. m. Praha prostřednictvím své správcovské společnosti CENTRA. Ideální bude poškozené věci nafotit a zajistit pořizovací doklady, jsou-li k dispozici. K tomuto může sloužit jako pomůcka přiložený formulář (pozn.: viz níže na stránce).  Vytvořené seznamy lze použít i pro případ, kdy by se poškozený nájemník rozhodl uplatnit náhradu škody ze svého vlastního pojištění domácnosti. Při nárokování újmy na zdraví je možné pouze vyplnit formulář údaji, které se týkají dané újmy na zdraví, poté by se dokládaly lékařské zprávy dle požadavků pojistitele. K jednání v této věci nájemníkům domu doporučujeme určit jako kontaktní osobu hl. m. Praha nebo správce.“

Reálných podob nabývá i připravovaná celková rekonstrukce domu, na kterou hl. m. Praha již vyčlenilo finanční prostředky (Fond rozvoje dostupného bydlení MHMP). Aktuálně probíhá stavební řízení – je dokončována projektová příprava včetně vypořádávání připomínek profesí. Projekt zahrnuje zateplení, novou elektroinstalaci ve společných prostorách a výměnu dvou stávajících výtahů za evakuační (včetně vhodného umístění záložního zdroje elektrické energie). Projekt na celkovou rekonstrukci počítá také s řadou změn, jež povedou ke zvýšení bezpečnosti objektu – např. se zlepšením odtahu kouře, novými vstupními dveřmi do domů, zvonkovými tably s videotelefonem a tak dále. Práce budou probíhat na etapy.

Z hlediska stavebně technického stavu domu je primární rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu a výměna výtahů. Vše ostatní budou následovat až posléze.

 

Předpokládaný harmonogram

Dokončení kompletní projektové dokumentace

leden 2020

Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy

březen 2020

Právní moc stavebního povolení

květen 2020

Vyhlášení řízení k zadání veřejné zakázky

červen 2020

Zahájení stavby, předání staveniště

červenec 2020

Dokončení stavby, převzetí dokončeného díla

listopad 2020


Předpokladem dodržení harmonogramu je získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy v zákonem stanovených termínech a udělení výjimky pro správce od Magistrátu hl. m. Prahy k administraci zakázky nad limit určený pro správce.

Vyšetřování příčin požáru aktuálně (2. 12. 2019) pokračuje. Vyšetřovatelé hasičů předali do laboratoří technického ústavu další vzorky, které je nutné podrobit expertíze. Na jejich základě bude určena příčina požáru a možná odpovědnost. O výsledcích budeme informovat.

Kontaktními osobami pro nájemce jsou pracovníci správce (Centra, a. s.):  Lucie Hlavsová (e-mail: hlavsova@centra.eu) nebo Monika Fišerová (e-mail: fiserova@centra.eu). Veškeré kontakty na Centra, a. s. – www.centra.eu/cs/stranky/kontakty

Chcete-li s dotazy kontaktovat městskou část Praha 14, využijte prosím kontaktní formulář na hl. straně webu www.praha14.cz.

 


DISKUZE K ČLÁNKU

První komentář k “Informace k situaci v domě v ulici Kpt. Stránského č. p. 995 a 996”


 1. bortomar napsal:

  Zdravím, díky za informace. Bohužel dnes opět jeden z mnoha neplánovaných výpadků proudu. Nikdo neinformoval, nikdo se nepřišel zeptat, jestli proud po opětovném nevizovaném spuštění jde, přičemž byly vyhozeny hlavní jističe na chodbě, takže člověk si to musí nějak vypátrat sám.
  O nedodržování začátku hlučných prací nemluvě. A stížnosti adresovaná řediteli CENTRY bez odezvy.

Napsat komentář