Život na Praze 14

Knihovny

Poděbradská 489, Praha 9 – Hloubětín

Tel.: 281 869 082
Knihovna se nachází na galerii obchodního domu Hloubětín (nad Penny Marketem).

Od 3.4.2007 je tato automatizovaná pobočka součástí automatizované knihovní sítě Městské knihovny v Praze (MKP).

Informace o pobočce

Generála Janouška 1060, Praha 9 – Černý Most

Tel.: 770 130 287
bezbariérový přístup

Od června 2005 je tato 22. automatizovaná pobočka součástí automatizované knihovní sítě Městské knihovny v Praze (MKP).

Informace o pobočce

Katalogy:

Celý fond knihovny je zachycen v elektronické bázi MKP. Vyhledávání z fondu je možné v elektronickém katalogu přístupném čtenářům z pracovních stanic datové sítě umístěných v této i v dalších automatizovaných pobočkách MKP a také prostřednictvím Internetu (on-line katalog). Tento katalog informuje i o knihovním fondu Ústřední knihovny a ostatních automatizovaných poboček. Čtenáři, který nechce použít elektronický katalog, pomůže vyhledat potřebné údaje knihovník.

Čtenář knihovny:

Užívat všech služeb této pobočky může každý, kdo se v ní jako čtenář registroval, a také každý čtenář registrovaný v jiné automatizované knihovně sítě MKP. Obdobně platí, že čtenář registrovaný v pobočce Černý Most může využívat služeb ostatních automatizovaných knihoven, tedy i Ústřední knihovny na Mariánském náměstí. Jeho závazky vůči všem automatizovaným knihovnám sítě MKP jsou chápány v jednom celku (např. limit počtu výpůjček, platnost průkazu, poplatky a případné blokování uživatelských práv).

Knihovna poskytuje tyto služby:

absenční a prezenční půjčování knih, map, novin a časopisů pro dospělé a pro děti informační a bibliografické služby včetně přístupu do báze dat MKP rezervování knih a ostatních knihovních jednotek čtenářům s platným průkazem automatizované sítě MKP umožňuje bezplatný přístup do sítě Internetu kulturní a vzdělávací akce pro děti a mládež, mj. lekce knihovnicko-bibliografické přípravy.

Pravidla pro bezplatné užívání internetu v knihovně:
  1. Pouze pro čtenáře MKP s platným čtenářským průkazem
  2. Možnost rezervace předem – 1 hodina v kalendářním týdnu

Funguje po celý rok kromě školních prázdnin. Čtenáři mají k dispozici 2 600 knih – beletrii, naučnou a dětskou literaturu, časopisy, dva PC s internetem i bezbariérový přístup.

V Praze 14 jsou celkem 4 zastávky.

Pondělí:
každé sudé pondělí od 14 do 18 hodin v Bryksově ulici na konečné stanici metra Černý Most (u cesty od metra k CČM),
každé liché pondělí od 14 – 18 hod. Jahodniceul.9.května

Středa:
Každá sudá středa postupně zastávky v Kyjích na Hutích ve Světské ulici (13 -15 hod.), v Rožmberské ulici u Pávovského náměstí (15.30-18 hod.)

Bibliobus na stránkách Městské knihovny (včetně jízdního řádu)