Život na Praze 14

Licence pro školy

Licenční smlouva pro řešení ve vzdělávání (EES)
EES (Enrollment for education solutions) je předplatný multilicenční program, který byl vytvořen na základě specifických potřeb vzdělávacích institucí. Program EES umožní využívat nejnovější technologie a to i s omezeným finančním rozpočtem. Škola platí každý rok pravidelnou splátku za licence podle počtu zaměstnanců.

Výhody programu EES:
Jednoduché podmínky.
V rámci smlouvy jsou zahrnuti všichni zaměstnanci využívající IT. Nezáleží na počtu počítačů, které škola vlastní, protože v rámci smlouvy EES má nárok instalovat produkty na všechny počítače ve škole.
Nízká administrativa.
Nejnovější technologie.
Škola je oprávněna instalovat a používat nejaktuálnější verze všech produktů a po celou dobu smlouvy má automaticky k dispozici instalační média a produktové klíče.
Vysoká hodnota.
Díky sjednocení softwarových produktů na stejné verze klesají problémy s kompatibilitou a snižují se náklady na vlastnictví softwaru. Přístupu k nejnovějším technologiím navíc zaručuje i zvýšenou produktivitu práce s nimi.
Díky automatické Software Assurance jsou k dispozici i další výhody!
Software zdarma pro studenty.
V rámci benefitu Student Advantage (neboli Office 365 Pro Plus) mohou bezplatně poskytnout všem svým studentům po dobu jejich studia nejnovější sadu kancelářských aplikací Office pro jejich vlastní zařízení. Jedná se o plnohodnotné desktopové Office ve verzi Professional Plus a Office Mobile pro Android a iPhone.

 

ZŠ Chvaletická
tato škola je smluvním partnerem a zastřešuje program pro ostatní školy

ZŠ Hloubětínská
vstup do programu se připravuje

ZŠ Šimanovská
vstup do programu se připravuje

ZŠ Gen. Janouška
zatím ne

ZŠ Bří Venclíků
zatím ne

ZŠ Vybíralova
zatím ne

 

Microsoft Office Professional Plus pro studenty ZDARMA

Na základě platné smlouvy EES (Enrollment for education solutions) nabízí společnost Microsoft jako jeden z benefitů kancelářskou sadu Office Professional Plus pro studenty ZDARMA.

Student získá právo instalace v češtině, nebo libovolném z 40 nabízených jazyků až na pět různých zařízení (PC, Notebook, Tablet, Mobilní telefon apod.) po celou dobu svého studia bez jakýchkoli závazků a poplatků.

Obsažené produkty Office Professional Plus:

Office2013proplus

 

Studenti se zájmem o produkt Office Professional Plus v aktuální verzi s možností instalace až na pět libovolných zařízení žádají o zpřístupnění licence a instalace prostřednictvím svého školského zařízení.

 

Učitelé jsou oprávněni instalovat software dostupný v rámci smlouvy EES na všech počítačích, včetně soukromých.

 

Zkušenosti z praxe:
– 97% škol používá technologie Microsoft
– Využití ICT ve výuce roste
– Počet pedagogů stagnuje nebo klesá, počet koncových zařízení roste (1:2,5–1:3)
– Investice do SW dosahují 60% nákladů na ICT
Využití SW ve školách:
– Operační Systém Windows
– Kancelářská sada Office
– Serverové technologie
– Antivirová bezpečnost