Život na Praze 14

AKTUÁLNĚ

Nábor do voleb. komisí

Úřad městské části Praha 14 hledá členy okrskových volebních komisí (OVK):

DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR se konají ve dnech 5. a 6. 4. 2019 (v případě konání 2. kola voleb ve dnech 12. a 13. 4. 2019)

Pro volby do Senátu PSČR jsou stanoveny odměny v této výši:

Předseda komise:                               2.200,-Kč       (v případě konání 2. kola + 1.000,-Kč)
Místopředseda komise:                    2.100,-Kč       (v případě konání 2. kola + 1.000,-Kč)
Člen komise:                                         1.800,-Kč       (v případě konání 2. kola + 700,-Kč)

Funkce se losují na prvním jednání OVK dne 20. 3. 2019.

 Časové nároky:  

  1. 4. 2019 jsou volební místnosti otevřeny od 14.00 hod do 22.00 hod. (členové komisí se scházejí ve 13.00 hod.)
  2. 4. 2019 jsou volební místnosti otevřeny od 8.00 hod. do 14.00 hod., poté se volební místnosti uzavřou a komise začínají počítat hlasy.

Členové komisí se musí zúčastnit ustavení komise a školení k volbám (cca 1 hod.) – 20. 3. 2019 od 17.00 hod. v jídelně ZŠ Bří Venclíků 1140, Praha 9 – Černý Most. Sídla OVK jsou umístěna na území MČ Praha 14.

Občanům zařazeným do volebních komisí budou pozvánky na první jednání komisí posílány po 16. 3. 2019.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU se konají ve dnech 24. 5. a 25. 5. 2019

Pro volby do Evropského parlamentu jsou stanoveny odměny v této výši:

Předseda komise:                               2.200,-Kč
Místopředseda komise:                    2.100,-Kč
Člen komise:                                         1.800,-Kč

Funkce se losují na prvním jednání OVK dne 29. 4. 2019.

Časové nároky:  

  1. 5. 2019 jsou volební místnosti otevřeny od 14.00 hod do 22.00 hod. (členové komisí se scházejí ve 13.00 hod.)
  2. 5. 2019 jsou volební místnosti otevřeny od 8.00 hod. do 14.00 hod., poté se volební místnosti uzavřou a komise začínají počítat hlasy.

 

Členové komisí se musí zúčastnit ustavení komise a školení k volbám (cca 1 hod.) – 29. 4. 2019 od 17.00 hod. v jídelně ZŠ Bří Venclíků 1140, Praha 9 – Černý Most. Sídla OVK jsou umístěna na území MČ Praha 14.

Občanům zařazeným do volebních komisí budou pozvánky na první jednání komisí posílány po 24. 4. 2019.

Zájemci o práci v okrskových volebních komisích (OVK) se mohou hlásit písemně, osobně, telefonicky nebo e-mailem na adrese: Úřad městské části Praha 14, Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

Kontaktní osoba: Mgr. Dana Davidová, budova 1073, 8. patro, tel: 225295253, e-mail: dana.davidova@praha14.cz.

Pro práci v OVK potřebujeme: jméno, příjmení, bydliště, rok narození, telefon, e-mail, případně datovou schránku.

 

Stravování pro všechny členy OVK je zajištěno.

 

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...