Život na Praze 14

Neziskové organizace

35. skautský oddíl Práčata

Adresa klubovny: hřiště TJ Slavoj Hloubětín (zděná budova v rohu hřiště)
Web: www.pracata.cz
E-mail: info@pracata.cz

Oddíl Vlčata
Vedoucí Jakub Frýda
Tel.: 724 353 850
E-mail:jakfryda@seznam.cz – chlapci 2. – 5. třída

Oddíl Junáci
Vedoucí Jakub Kara
Tel.: 731 108 106
E-mail: jakubkara@gmail.com – chlapci 6. – 9. třída

 

84. skautské středisko, JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR

Adresa: Sýkovecká 433/6, Praha 9 – Kyje
Kont. osoba: Petr Lukeš
Tel.: 603 206 295
E-mail: bigls@centrum.cz

Organizace je zaměřena na všestranný duševní a fyzický rozvoj dětí a mládeže. Vedeme oddíly dětí od 7 do 15 let.

 

93. pionýrská skupina, turistický oddíl Orion

Adresa klubovny: Kpt. Stránského 994, Praha 9 – Černý Most
Kont. osoba: Jana Jandová
Tel.: 222 948 360 (večer)
Web: www.93-oddilorion.wbs.cz
E-mail: oddil.orion@seznam.cz; vydricka@gmail.com (vedoucí)

Turistický oddíl ORION
Každé pondělí od 16,00 do 18,00 hodin – pravidelné, víkendové a letní táborové akce, pro děti všeho věku.

Klub Šikulky
Čtvrtek 1x za 14 dní od 16,00 do 18,00 hodin – ruční práce, korálkování, pro kohokoliv, kdo má zájem

Klub Magic
Čtvrtek 1x za 14 dní od 16,00 do 18,00 hodin – karetní hra fantasy Magic, deskové hry, pro 3 – 20leté

 

Ars – Pueris – výtvarný ateliér

Adresa: Staňkovská 480/30, Praha 9 – Jahodnice
Kont. osoba: Mgr. Jiřina Olivová Břicháčková
Web: www.ars-pueris.mypage.cz

Výuka výtvarné výchovy pro zájemce od 7 let.

 

Asociace pro vzdělávání sport a kulturu, o. s. – Octopus

Adresa: Arnošta Valenty 668/35, Praha 9 – Černý Most
Kont. osoby: Jiří Táborský
Tel.: 724 211 650
E-mail: taborak@seznam.cz

Mgr. Eva Rusňáková
Tel.: 724 519 938
E-mail: eva@asociaceoctopus.cz
Web: www.asociaceoctopus.cz

Klub florbalistů na elektrických vozících – věk neomezen.
Klub Krok sem – ruční práce na Praze 13

 

Centrum denních služeb NOVÁ DUHA – integrace osob s mentálním znevýhodněním, o. s.

Adresa: Náměstí plk. Vlčka 696 a 697, Praha 9 – Černý Most
Kont. osoba: Bc. Marie Nedvědová – vedoucí CDS
Tel: 274 867 370, 724 300 711
E-mail: novaduha@duha.nsnet.cz
Web: www.spolecnostduha.cz

Centrum denních služeb poskytuje ambulantní službu pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním a to každý pracovní den od 8:00 do 16:30 hodin.

 

Centrum SLUNEČNICE o. p. s.

Adresa: Maňákova 745, Praha 9 – Černý Most
Kont. osoba: Mgr. Lucie Kádnerová, tel: 777 219 162
Tel.: Kavárna 775 721 075
Tel.: Kancelář Centra SLUNEČNICE, přepojení na Kavárnu 222 949 514
E-mail: info@slun.cz, lucie.kadnerova@slun.cz
Web: www.slun.cz

Kavárna Maňána
Otevřeno út – so 8,00 – 19,00 hodin
Nabídky zdravé dobré kávy, zákusků, nápojů, přírodních moštů
Čt a pátek čerstvé věnečky z domácí pekárny
Wi-fi zdarma

Dále zajišťujeme volnočasové aktivity pro lidi se zdravotním znevýhodněním

 

Církev bratrská – Černý Most a Chvalka o. s.

Adresa: Stoliňská 2502/41B, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Kont. osoby:
Mgr. Pavel Trefný
Tel.: 775 024 742
E-mail: rajska.zahrada@cb.cz

Ing. Tomáš Grulich
Tel.: 777 831 970
E-mail: cerny.most@cb.cz

Pořádá pravidelné nedělní bohoslužby, poradenskou činnost, fotbálek, letní pobyty rodin, kluby pro děti a mládež (skaut, Anglická konverzace, letní tábory, preventivní programy na školách, BB kluby).

Středisko Černý Most

Středisko Černý Most je jedním ze tří středisek Diakonie Církve bratrské. Služby poskytuje osobám s tělesným a kombinovaným postižením. Středisko je bezbariérové.

SČM poskytuje služby dle zákona č. 108 Sb., o sociálních službách

 • Centrum denních služeb
 • Osobní asistence
 • Chráněné bydlení

Centrum denních služeb a Osobní asistence

Adresa: Mansfeldova 801, 198 00 Praha 9 – Černý Most,
Kont. osoba: Mgr. Marie Dvořáková – vedoucí SČM
Tel.: 222 957 248, 737208915
E-mail: infodiakonie.cds@email.cz
Web: http://www.cb.cz/diakonie/cerny-most/denni-centrum/
http://www.cb.cz/diakonie/cerny-most/osobni-asistence/

Chráněné bydlení

Adresa: Bobkova 710/25, 198 00 Praha 9 – Černý Most
Kont. osoba: Mgr. Marie Dvořáková – sociální pracovník SČM
Tel.: 737208915
E-mail: infodiakonie.cds@email.cz
Web: http://www.cb.cz/diakonie/cerny-most/chranene-bydleni/

Diakonie Církve bratrské

Adresa: Koněvova 151/24, 130 00 Praha 3
Kont. osoba: Mgr. Galina Hofmanová – ředitelka
Tel: 222 585 733, 737 228 116
E-mail: hofmanova.g@gmail.com

 

CSSP, Azylový dům Šromova 862

Adresa: Šromova 862, 198 00 Praha 9 – Černý Most
Kont. osoba: Mgr. Josef Farkaš
Tel.:
281 914 376
E-mail: adsromova@csspraha.cz
Web: www.csspraha.cz

Azylový dům pro lidi bez domova, fungujeme na základě doporučení z obdobného předchozího zařízení.

 

CSSP, Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS

Adresa: Šromova 861, 198 00 Praha 9 – Černý Most
Kont. osoba: Jana Reichlová
Tel.: 734 182 686 – pro příjem klientů
Web: www.csspraha.cz

Azylový dům pro lidi s akutním zdravotním problémem, fungujeme pouze na doporučení kurátora, sociálního pracovníka nebo lékaře, klienti si nevolají sami. Služby jsou zdarma na max. dobu 3 týdnů.

 

Czech Shubukan Karatedó dójó

Adresa: Travná 161, 198 00 Praha 9 – Jahodnice
Kont.osoba: Martin Křáp
Tel.: 777 306 002
E-mail: martinkrap@seznam.cz
Web: www.karate-shorin-ryu.cz

Výuka okinawského karate pro děti i dospělé, tréninky při ZŠ Chvaletická út a čt od 16,00 do 17,30 a v sokolovně Jahodnice po a st od 17,30 – 19,00 hodin.

 

Česká asociace paraplegiků – CZEPA

Adresa: Dygrýnova 816/8, 198 00 Praha 14 – Černý Most
Tel.: +420 775 980 952
E-mail: czepa@czepa.cz
Web: www.czepa.cz
IČO: 00473146

Nezisková organizace, která sdružuje vozíčkáře po poranění míchy z celé ČR. Jejím posláním je hájit zájmy vozíčkářů po poranění míchy, usilovat o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti.

S tímto cílem realizuje řadu projektů:

 

Český červený kříž – oblastní spolek Praha 9

Adresa: Bratří Venclíků 1070, Praha 9 – Černý Most I.
Tel.: 281 863 421
E-mail: info@cckp9.cz
Web: www.cckp9.cz

Humanitární pomoc, práce s dětmi a mládeží (výuka 1. pomoci), pořádání letních táborů pro zdravotně oslabené děti, zájezdy a kulturní výchovné akce pro seniory

 • Domov pro seniory – Dům sociálních služeb – Bojčenkova
 • Pečovatelská služba
 • Domácí ošetřovatelská péče pod názvem ALICE
 • Nízkoprahový klub seniorů
Český sport 21 o. s.

Adresa: Kpt. Stránského 997/1, 198 00 Praha 9 – Černý Most
Kont.osoba: David Černý
Tel.: 602 326 438, 731 522 282
E-mail: info@ceskysport21.cz
Web: www.ceskysport21.cz

Český sport 21 podporuje děti a mládež v aktivním trávení volného času skrze sport. Jedním z hlavních programů je rozvoj nohejbalu v České republice a ve světě. Více info. na info@ceskysport21.cz

 

ČTRNÁCTKA – Centrum volného času

Adresa: Kučerova 768, 198 00 Praha 9 – Černý Most
Kont. osoba: Kateřina Chvátalová
Tel: 603 249 427
E-mail: katachvatalova@seznam.cz
Web: www.centrum14.cz/

 • Montessori pro 1,5 roční děti s rodiči
 • Školička pro děti od 2 let
 • Logopedie – po a ct, dále termín po domluvě s lektorkou
 • Výpomoc s úkoly do školy pro děti ZŠ
 • Výtvarné činnosti, kroužky a workshopy pro zájemce všeho věku, /keybaord, hra na kytaru k táboráku, pohybové hry, šperkování, flétna/
Dětské centrum Paprsek p. o. hl. m. Prahy – Denní stacionář středisko Hloubětín

Adresa: Šestajovická 19, Praha 9 – Hloubětín
Tel.: 281 866 654, 281 045 933/943
Kont. osoba: Mgr. Naďa Šolaja – psycholožka a vedoucí střediska, e-mail: nada.solaja@dcpaprsek.org
Web: www.dcpaprsek.org

Poskytujeme sociální službu denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 7 do 35 let.

 

Dětské studio Pohádka, o. s.

Adresa: Bobkova 777, 198 00 Praha 9 – Černý Most
Kont. osoba: Jitka Šindelářová – vedoucí
Tel.: 739 034 435
E-mail: jitka@pohadka-praha14.cz
Web: www.pohadka-praha14.cz

 • Školička Pohádka – pro děti od 2,5 do 6 let
 • Nabídka kroužků – Jóga, dramaťáček, výtvarné hrátky, zpívánky, taneční výchova
 • Cvičení a spontánní tanec pro ženy
Dům dětí a mládeže Praha 9 – pracoviště Černý Most

Adresa: Generála Janouška 1060, 198 00 Praha 9 – Černý Most
Tel.: 286 889 428
Kont. osoba: Mgr. Jitka Šulcová
E-mail: karel.slama@ddmpraha9.cz
Web: www.ddmpraha9.cz

 • Angličtina, francoužština, ruština
 • Basketbal, volejbal, stěnolezení, stolní tenis
 • Flétna, klávesy, kytara, zpěv
 • Bodyform, aerobik – tanečky, Hula Hop – cvičení s obručí, Let´s dance, Street dance – Ladies dee, Mix dance Black white a Gold viros, latinsko-americké tance, mažoretky, MTV dance, zumba Orientální tance
 • Divadelní soubor, fotografie, grafikem snadno a rychle
 • Keramika rodiče i děti, kreslení, novinářský kroužek, šikulka
 • Programování PC her
 • Příprava k maturitě – angličtina, čeština
 • RnR Alpha přípravka
Farní charita Praha 14

Adresa: Bobkova 755/34, Praha – Černý Most
GPS: 50.1081561N, 14.5758881E
Kont. osoba: Ing. arch. Tomáš Kubal – ředitel Farní charity Praha 14
Telefon: 739 203 254
Telefon: 252 549 649 – pevná linka slouží jako permanentní záznamník
E-mail: fch@praha14.charita.cz
Web: www.praha14.charita.cz
FB: Farní charita Praha 14

Farní charita Praha 14 pomáhá lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální nebo životní situaci a realizuje aktivity pro různé skupiny obyvatel MČ Praha 14. Působí v lokalitách Černý Most, Kyje, Hloubětín, Hostavice.

Výuka českého jazyka pro cizince

Adresa: Maňákova 754/22, Praha – Černý Most
Kont. osoba: Ing. arch. Tomáš Kubal
Telefon: 739 203 254

Aktivita je realizována v rámci programu Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2015 za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Nabízíme kurzy češtiny pro dospělé i děti a připravujeme pro ně integrační volnočasové aktivity.

Kurzy:

Dospělí pokročilí – vždy v pondělí a ve středu 16:30 – 18:00. Tento kurz je zaměřen na výuku gramatiky, psaní a prohlubování jazykových dovedností při tematických lekcích, například „u lékaře“, „na úřadě“ a podobně.

dospělí začátečníci – vždy v pondělí a ve středu 18:00 – 19:30. Kurz je zaměřen na všechny, kdo dosud česky vůbec nekomunikují. Během tohoto kurzu žáci pravidelně dosahují významného pokroku, například už asi po dvou měsících jsou schopni základní domluvy.

děti do 4. třídy a mladší – každé úterý vždy 15:00 – 16:30,

děti od 5. třídy a starší – každé úterý vždy 16:30 – 18:00.

Klub aktivních seniorů LIDUŠKA

Adresa: Maňákova 754/22, Praha – Černý Most
Kont. osoba: Ing. arch. Tomáš Kubal
Telefon: 739 203 254

Klub LIDUŠKA je připraven pro seniory a seniorky a také pro skupinu osob, označovanou jako 50+. Program realizujeme jako příspěvek ke zlepšování komunitního života v městské části Praha 14 a v naší farnosti. Klub je určen aktivním lidem, jejichž životní ideou je rozvíjet i ve zralém věku svoje schopnosti a oddálit tak známky stárnutí těla i duše.

Programy:

Tvůrčí dílna – vždy v úterý 10:00 – 12:00. Kromě společného vyrábění krásných věcí a přípravy dobrých pokrmů je zde připraveno relaxační cvičení, občerstvení a prostor pro sdílení.

Kont. osoba: Mgr. Milada Moudrá
Telefon: 774 495 550

Základy práce s počítačem pro seniory – vždy ve čtvrtek 16:00 – 18:00. Hlavní náplní kurzu je naučit se pracovat s počítačem, je zde ale také prostor pro relaxační cvičení, občerstvení a sdílení.

Kont. osoba: Jana Ondravá
Telefon: 739 290 283
E-mail: ondrova.jana@centrum.cz


Program pro maminky s dětmi

Adresa: Maňákova 754/22, Praha – Černý Most
Kont. osoba: Zuzana Šmídová
Telefon: 730 899 904
E-mail: smidovazuzana1@gmail.com

Aktivita je organizována vždy ve středu 10:00 – 12:00. Pro maminky jsou připraveny akce jako Bazárek dětského oblečení, kosmetika, manikúra a jiné, pro děti je zde krásný a velký dětský koutek plný hraček.


Okamžitá pomoc

Adresa: Bobkova 755/34, Praha – Černý Most
Kont. osoba: Ing. arch. Tomáš Kubal
Telefon: 739 302 254
E-mail: fch.@praha14.charita.cz

Je to služba osobám, které přijdou požádat o pomoc. Pro lidi v existenční nouzi máme připraveny základní potraviny a hygienické potřeby, podáváme horký čaj a kávu, nabízíme starší oblečení, které dostáváme od laskavých dárců a v případě potřeby poskytujeme prostor pro osobní hygienu. Pokud nemůžeme pomoci jinak, snažíme se najít jiný zdroj pomoci a uskutečnit okamžitý kontakt a nasměrování potřebné osoby na konkrétní lidi nebo instituce. Služba je poskytována kdykoli je otevřena kancelář Farní charity Praha 14.

FC King

Adresa: Kardašovská 774/10, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Tel: 222 964 752, 604 320 227
Kont. osoba: Vojtěch Král
E-Mail: fc.king@volny.cz
Web: www.fcking.wz.cz

Fotbalový klub zaměřený na prácí s mládeží.

 

FIT Studio D

Adresa: Fejfarova 916, 198 00 Praha 9 – Černý Most
Tel: 605 935 980
Kont. osoba: PeaDr. Dagmar. Zitová, předseda
E-Mail: fitstudio@seznam.cz
Web: www.fitstudiod.cz

Sportovní klub FIT Studio D, tréninky aerobiku, účast na soutěžích, pořádání vlastních soutěží, tréninky v tělocvičně ZŠ Vybíralova.

 

Hloubětínský Paprsek, o. s.

Adresa: Šestajovická 580/19, 198 00 Praha 9 – Černý Most
E-mail: info@hloubetinskypaprsek.cz
Web: www.hloubetinskypaprsek.cz

Kont. osoby:
Mgr. Hejlová Ivana – předsedkyně sdružení
Tel.: 602 819 379
Mgr. Naďa Šolaja – místopředsedkyně sdružení
Tel.: 604 505 652

Občanské sdružení, které podporuje činnost DC Paprsek, Střediska Hloubětín.

 

Integrační centrum Praha o. p. s., Pobočka Praha 14

Adresa: Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9 – Černý Most
Tel: 775 553 188
Kont. osoba: Anca Covrigová M. A.
E-mail:
praha14@icpraha.com
Web: www.icpraha.com

Společnost působící v oblasti integrace migrantů na území hl. m. Prahy

 

JAHODA o. p. s.

Adresa: Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 9 – Černý Most
Tel.: 281 916 352
E-mail: info@jahoda.cz
Web: www.jahoda.cz

Kont. osoby:
Mgr. Markéta Kalinová – ředitelka
Tel.: 775 674 060
E-mail: marketa.kalinova@jahoda.cz

Mgr. Kateřina Vašíčková – vedoucí sociálních programů
Tel.: 774 674 060
E-mail: katerina.vasickova@jahoda.cz

Diana Durdilová  – vedoucí RC Jahůdka
Tel.: 735 751 045
E-mail: rc@jahoda.cz
Facebook/JAHODA

Mgr. Radka Wirthová  – ředitelka školky Jahoda
Tel.: 777 674 161
E-mail: skolka@jahoda.cz
Facebook/SoukromaMaterskaSkolaJahoda
www.skolka-jahoda.cz

 

 • Klub JAHŮDKA je určen dětem a rodičům předškolního věku. Jahůdka nabízí jednorázové akce i pravidelné aktivity a kurzy. Rodiče mohou využívat školičku pro děti od jednoho roku, dopolední herny, pomoc v krizových situacích, kurzy, kroužky pro děti i dospělé, semináře…
 • Nízkoprahový klub Jahoda je určen všem dětem ve věku od 6 do 14 let, které svůj volný čas tráví především v prostředí sídliště Černý Most. Během třech odpolední v týdnu nabízí dětem bezpečné místo pro různé činnosti – sportovní, výtvarné nebo pro realizaci vlastních nápadů. Ale hlavně je prostorem, kde mají děti možnost sdílet své radosti i starosti. O víkendech nepravidelně pořádá výlety. Během otevíracích dnů je dětem k dispozici tým sociálních pracovníků spolu s vyškolenými dobrovolníky.
 • Nízkoprahový klub DŽAGODA je pro všechny děti a mladé lidi od 13 do 26 let, kteří tráví svůj volný čas především v prostředí sídliště Černý Most. Během čtyř odpolední v týdnu nabízí bezpečné místo, kde lze nalézt pomoc i zábavu a prostor pro realizaci vlastních nápadů. Během otevíracích dnů jsou návštěvníkům k dispozici sociální pracovníci s týmem vyškolených dobrovolníků. Vstup dětí do klubů je zdarma.
 • TERÉNNÍ PROGRAM je pro mladé lidi ve věku 6 – 26 let, kteří bydlí na Černém Mostě, Rajské zahradě, Lehovci, Hloubětínu. Terénní program je tu pro mladé lidi, když mají starosti, něco se jim nedaří. Pomáhá předcházet a hledat řešení průšvihů a konfliktů v rodině, škole, vztazích, s návykovými látkami, osobním životě a společností. Terénní sociální pracovníci pravidelně obchází vymezené území a můžete je oslovit. Jejich služby jsou poskytovány zdarma.
 • SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA Jahoda pro děti od 2 lets celkovou kapacitou 34 dětí. Školka Jahoda nabízí rodinnou atmosféru, kvalitní vzdělávací program, individuální a citlivý přístup a příjemnou atmosférou. Podporuje integraci dětí cizinců a dětí s handicapem. Dětem nabízí velmi pestrý a podnětný program, kroužky, výlety, pyžámkové noci a spoustu zábavy a poznávání.
JK Počernická iniciativa – POČIN, o. s.

Adresa: V Ráji 1,198 00 Praha 9 – Dolní Počernice
Tel.: 272 659 510
Kont. osoba: Hana Špindlerová
Tel.: 605 285 426
E-mail: hankaspindlerova@atlas.cz
E-mail: jkpocin.info@seznam.cz
Web: www.jk-pocin.unas.cz

Jezdecký klub Počin
Jeden z klubů, které sdružuje Počernická iniciativa – Počin, o. s., Najdete nás na břehu Rokytky v Dolních Počernicích na konci ulice V Ráji.
Jsme otevřeni každému bez rozdílu věku, nabízíme odbornou pomoc, radost z pohybu, pobyt v přírodě a čas strávený v přátelském kolektivu.

 • Hiporehabilitace
 • Jezdecký kroužek pro děti
 • Paravoltiž – sport pro handicapované
 • Pořádáme letní tábory s koňmi
 • Akce pro veřejnost
Kyjský občanský klub o. s.

Adresa: Vajgarská 1415, 198 00 Praha 9
Kont.osoba: Jiří Feřtek
E-mail: kyjeok@seznam.cz
Web: www.praha14jinak.cz

Občanské sdružení Kyjský občanský klub je dobrovolným nevládním a neziskovým sdružením občanů, jejichž hlavním posláním je především ochrana přírody a krajiny a dále pak památkových objektů v lokalitě Praze 14.

 

Mateřské centrum Klubíčko (zřizovatel YMCA Praha)

Adresa MC: Vlčkova 1067, 198 00 Praha 9 – Černý Most 1
Adresa zřizovatele: Na poříčí 12, 115 30 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pernicová – vedoucí a koordinátorka
Tel.: 777 596 163
E-mail: klubicko.ymca@seznam.cz
Web: www.mcklubicko.cz
Facebook:www.facebook.com/mcklubickoymca

Mateřské centrum Klubíčko je zaměřeno na podporu rodiny, zejména rodin s menšími dětmi. Nabízí pravidelné aktivity i jednorázové akce, volnou hernu s možností zapojit se do programu, sdílení zkušeností, poradenství a konzultace, programy zaměřené na spolupráci a komunikaci rodičů a dětí, vzdělávací programy pro dospělé i děti. Náplň i nabídku programů spoluvytváří sami návštěvníci.

 • Herny s programem, volné herny, multikulturní herna
 • školička Šikulka pro děti od 2,5 let, Hlídací hernička pro děti od 1 roku
 • Pro děti s rodiči – Montessori pracovna, Pohybové hry, Hrátky s ptákem Zlobivákem, tvůrčí dílny
 • Přednášky a semináře pro rodiče
 • Poradenství, odborné konzultace
 • Programy pro dospělé (cvičení – jóga, Tajji, Čchi kung, angličtina)
 • Jednorázové akce pro celou rodinu

 

Nadační fond POROZUMĚNÍ

Adresa: Za Školou 137, 198 00 Praha 9 – Kyje
Kont. osoba: Markéta Purkardová – ředitelka nadace
Tel.: 724 132 880
E-mail: info@porozumeni.cz
Web: www.porozumeni.cz

Účelem Nadačního fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné pomoci při podpoře iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji duchovních hodnot, ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek, rozvoji vědy, vzdělání, tělovýchovy, kultury, zdraví a sportu.

 

Pestrá společnost, o. p. s.

Adresa: Kpt. Stránského 995/4, 198 00 Praha 9
Tel.: 603 553 566
Kont.osoba: Bc. Michal Práger, tel. 603 875 145 E-mail: admin@pestraspolecnost.cz
Web: www.pestraspolecnost.cz

Nabízíme lidem se zdravotním postižením i široké veřejnosti pestré kynologické služby a integrační aktivity, které přináší moderní pohled na soužití psa s člověkem.

 

REHAFIT, o. s. – Rehabilitační centrum pro tělesně postižené

Adresa: Generála Janouška 902, 198 00 Praha 9
Kont. osoba: Mgr. Pavlína Zvelebilová – ředitelka centra
Tel.: 602 692 868
E-mail: zvelebilova@rehafit.cz
Web: www.rehafit.cz

 

Individuální rehabilitace s fyzioterapeutem

 • Specializovaná posilovna
 • Odborné konzultace /NUTRIČNÍ PORADNA, SOCIÁLNÍ PORADNA, REIKI/
 • Masáže /LÉČEBNÉ APLIKACE, REIKI, KARUNA-KI, MAGNETICK LÉČENÍ FILIPÍNSKOU METODOU, QIGONG/
 • Pro sportovní kluby, organizace, školy – možnost individuálního sestavení RHB programu, tréninku vztahujícímu se k danému sportu, školení, semináře.
Rodinné centrum Zdeňka Matějíčka p. o. hl. m. Prahy – Středisko náhradní rodičovské péče

Adresa: Svépravická 701, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Tel.: 281 045 941,
Kont. osoba: Mgr. Karolína Kovářová
Tel.: 724 144 402
E-mail: karolina.kovarova@dcpaprsek.org
Web: www.dcpaprsek.org/centrum-nrp/nabidky-sluzeb/nahradni-rodinna-pece

 

Středisko náhradní rodičovské péče zajišťuje:

 • pro žadatele o adopci, o pěstounskou péči dlouhodobou a na přechodnou dobu
 • organizace přípravných kurzů náhradní rodinné péče
 • psychologická péče
 • pro rodiny s přijatým dítětem/dětmi
 • intervence v rámci náhradní rodinné péče
 • provázení rodin

Pro Prahu 14 je od listopadu 2013 zajištěno vzdělávání pro stávající pěstouny.

 

Sdružení na pomoc dětem s handicapy – Komunitní centrum Motýlek

Adresa: Vlčkova 1067, 198 00 Praha 9 – Černý Most
Tel.: 281 912 081, 775 964 765
E-mail: motylek@motylek.cz
Web: www.motylek.org

Kont. osoba: PhDr. Hana Urbanová – ředitelka
Tel.: 777 964 764
E-mail: urbanova@motylek.cz

Centrum denních služeb (registrovaná sociální služba)
Nabízí aktivity pro děti se zdravotním postižením a podporuje jejich rodiče

 • Muzikoterapie
 • Logopedie
 • Canisterapie
 • Plavání
 • Arteterapie
 • Nácvik sebeobsluhy

Mateřské centrum
Umožňuje rodičům na mateřské dovolené aktivně trávit volný čas společně s dětmi v pěkně vybavené velké herně.

Nízkoprahový klub PACIFIC (registrovaná sociální služba)
Nabízí smysluplné trávení volného času sociálně znevýhodněným dětem a poskytuje jim poradenství a pomoc v obtížných životních situacích.

Podpora rodin v náročné životní situaci
Podpora pro rodiny v krizi, kterou nedokážou zvládnut samy a která ztěžuje péči o děti

 • Konzultace
 • Aktivity pro rodiny
 • Podpora rodičů, posílení kompetencí
Sportovní klub KAMIWAZA KARATE o. s.

Adresa: Maňákova 746, 198 00 Praha 9
Tel.: 724 087 228
E-mail: kamiwaza@seznam.cz
Web: www.kamiwaza.cz
Kont.osoba: Ing. Filip Miler
E-mail: milerfilip@seznam.cz

Sportovní klub Kamiwaza karate patří k největším a nejdynamičtěji rozvíjejícím se oddílům karate v České republice. SK KAMIWAZA karate v Praze 14 má dlouhodobou tradici s řadou mezinárodních úspěchů.

Začátečníci jsou rozděleni do kurzů:
a) KARATE PRO DOSPĚLÉ
b) KARATE PRO DĚTI.

 

Sportovní klub Neptun Praha – Klub synchronizovaného plavání – akvabely

Adresa: Hloubětínská 80, 198 00 Praha 9
Tel.: 281 864 012, 605 541 170
E-mail: akvabely@skneptun.cz
Web: www.skneptun.cz

Kondiční a synchronizované plavání pro veřejnost, děti a mládež.

 

Sportovní klub Spectrum Praha

Adresa: Bří. Venclíků 1140, 198 00 Praha 9
Tel.: 603 816 167
E-mail: dapa@spectrumpraha.cz
Web: www.spectrumpraha.cz

Softballový oddíl s tradicí 25 let.

 • Trénujeme na novém hřišti při ZŠ Bří. Venclíků
 • Jsme držiteli mnoha titulů mistrů republiky
 • Odvádíme vnikající práci s mládeží
 • Sportovní, tělovýchovné a turistické aktivity
 • Pořádáme celoroční nábor hráčů
Starý Hloubětín, o. s.

Adresa: Hloubětínská 376/14, 198 00 Praha 9
Předseda: Ing. Miloš Rašek
Kont. osoba: Mgr. Maria Křepelková
Tel.: 603 216 461
E-mail: staryhloubetin@seznam.cz
Web: www.staryhloubetin.cz

Sdružení usilující o udržení katastru Hloubětín v čisté, příjemné a bezpečné podobě.

 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. – ZO Praha 14

Adresa: Harrachovská 422,190 00 Praha 9 – Prosek
Kont.osoba: Květoslava Janušová
E-mail: janusovak@seznam.cz
Web: www.spcch.cz

Sdružujeme obyvatele s civilizačními chorobami a společně pro ně zajišťujeme příjemné volnočasové aktivity, kulturní zážitky a společenské akce.

 

Tělovýchovná jednota Kyje

Adresa: Hamerská 1307/1, 198 00 Praha 9 – Kyje
Kont. osoba: Bohumila Rysová
Tel.: 281 868 528
E-mail: tjkyje@centrum.cz

Činnost – sport a tělovýchova.

 

Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla Hloubětín

Adresa: Hloubětínská 88, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Kont. osoby:
Vojtěch král – předseda
Tel.: 604 320 227
E-mail: fc.king@volny.cz

Ing Jiří Mamica – místopředseda
Tel.: 603 434 947
E-mail: mamica.j@volny.cz

Společenská organizace sdružující členy sportovních, tělovýchovných a turistických oddílů.

 

Tělovýchovná jednota Sokol Hloubětín

Adresa: Rochovská 765, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Kont. osoba: Ing. Miroslav Císař
E-mail: cisar@statika.cz
Tel.: 281 865 365

Tělovýchovná činnost.

 

Tělovýchovná jednota Sokol Jahodnice

Adresa: Bezdrevská 26, 198 00 Praha 9 – Jahodnice
Kont. osoba: Ing. Milena Kučerová
Tel.: 605 277 979
E-mail: tjsokoljahodnice@seznam.cz

 

Široké veřejnosti nabízíme možnost sportovního vyžití v naší prostorné tělocvičně při pravidelných lekcích aerobiku, step aerobiku, power jogy, fitballech (velkých gymnastických míčích), kondičního cvičení, Zumba, Pilates, Posilujeme – tvarujeme, trampolínky, ping – pongu, floorballu, speciálního cvičení pro děti a mládež sportovní hry, baby aerobic, tanec hrou), Okinawské karate.

Jednorázové sportovní akce v podobě turnajů, sobotního cvičení či akcí pro děti (Den dětí, karneval, jahodnické světlušky…).
V letním období jsou k dispozici 2 tenisové kurty, tréninková tenisová stěna a víceúčelové hřiště na nohejbal, volejbal apod.
Dále nabízíme pronájem tělocvičny k soukromému sportovnímu či společenskému využití.
K dispozici občerstvení v klubu TJ – Hospůdka Jahodnice.

 

Za budoucnost Hostavic o. s.

Adresa: Lucinková 585/6, 198 00 Praha 9 – Hostavice
Kont. osoba: Jaroslava Rytychová
Tel.: 603 450 194
E-mail: jrytychova@volny.cz
Web: http://zabudoucnosthostavic.nazory.cz/

OS vzniklo jako nezisková organizace z iniciativy místních občanů, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji obce a zejména na zlepšování místních životních podmínek.

 

Zajíček na koni

Adresa: Doležalova 1045, 198 00 Praha 9
Web: www.zajiceknakoni.cz
Kont. osoby: Bc. Markéta Šulcová – výkonná ředitelka
Tel.: 731 009 645
E-mail: m.sulcova@zajiceknakoni.cz

Mgr. Helena Krejčíková – zást. ředitelky
Tel: 774 939 662
E-mail: h.krejcikova@zajiceknakoni.cz

Příroda a integrace pro děti s handicapy z Prahy 14 – vyjížďky na koních zdarma ve Voticích u Benešova, výlety, letní tábory.

3P, o. s.

Podpora Pomoc Pomůcky (nástupnická organizace Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha)

Adresa: Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00
Kont. osoba: Mgr. Jana Zavadilová, prezident sdružení
Tel.: 736 509 900
E-mail: zavadilovaj@email.cz

Přeprava osob a půjčovna kompenzačních pomůcek:
Kont. osoba: Pavla Mečířová, tel: 724 654 090, pan Filip 736 509 864
Tel.: 224 323 433,
E-mail: 3P.poradna@email.cz
Web: www.kpss5.cz

Poskytujeme služby umožňující integraci osob se zdravotním postižením a seniorů do společnosti. Zajišťujeme komplexní služby k půjčovně, více na webu nebo telefonicky.

 

ACORUS Centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Adresa poradny: Dělnická 213/12 (vchod z ulice Tovární), 170 00 Praha 7
Kont. osoba: Zdeňka Bednářová, zdena.bed@acorus.cz
Tel.: 283 892 772
E-mail: info@acorus.cz
Web: www.acorus.cz

Registrované služby:

 • krizová pomoc
 • azylový dům
 • poradna – sociální poradenství
Aerobic klub Chvaletická

Adresa: Šanovská 1596/24,193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Tel.: 606 499 821
Kont. osoba: Kamila Šebíková
E-mail: kamilasebikova@seznam.cz
Web: www.aerobic-deti.cz

 

APLA Praha – Asociace pomáhající lidem s autismem, stř. Čechy, o. s.

Adresa: V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8
Kont. osoba: Ing. Magdalena Čáslavská – ředitelka
Tel.: 284 684 959,
Infolinka/ mobil: 606 729 672
E-mail: apla@apla.cz
Web: www.praha.apla.cz

Registrované sociální služby

 • Raná péče – terénní péče pro děti s autismem do 7 let nebo do nástupu povinné školní docházky

Odborné poradenství (konzultace, speciálně pedagogické služby)

 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (terapeutické služby, skupinové i individuální nácviky sociálních dovedností pro děti do 15 let a jejich rodiče)
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (terapeutické služby, skupinové i individuální nácviky sociálních dovedností pro osoby od 15 let)
 • Sociální rehabilitace – pracovní uplatnění, nácvik pracovních dovedností, umístění na trhu práce, tréninková dílna
 • Osobní asistence – terénní služby pro děti i dospělé

Odlehčovací služba – pobytová služba nabízející ubytování na přechodnou dobu (víkend nebo týden) klientům s autismem

 • Domov se zvláštním režimem – pobytové rodinné zařízení s pro klienty s autismem a problémovým chováním
 • Chráněné bydlení pro klienty s Aspergerovým syndromem
 • Zájmové volnočasové aktivity pro děti a dospělé klienty

Diagnostika poruch autistického spektra
Školské poradenské služby
Vzdělávání pečujících, odborníků a laické veřejnosti

 

APPN, o.p.s. Agentura pro neslyšící

Adresa: Staňkovská 378, 198 00 Praha 9
Kont.osoba: Mgr. Marie Horáková, ředitelka
Tel.: 222 519 835
E-mail: appn@appn.cz
Web: www-appn.cz

Pracovní poradenství – podporované zaměstnání
Právní služby pro klienty
Tlumočení online

 

Arcidiecézní charita Praha – Poradna Magdala

Adresa: Renoirova 614/7, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy
Tel.: +420 603 588 440
E-mail: rodinnaporadna.magdala@praha.charita.cz
Web:  www.praha.charita.cz

Poradna Magdala  se zabývá především problematikou domácího násilí. Poskytuje poradenství pro rodinu, zprostředkování utajených pobytů, prevenci a poradenství v oblasti obchodování s lidmi.

Poskytujeme tyto služby:

 • Asistované setkávání rodiče s dítětem
 • Asistovaná předávání dítěte mezi rodiči
 • Podporovaná komunikace terapeutické služby pro rodinu
 • Sociálně terapeutické poradenství
 • Sociálně právní poradenství
 • Utajené pobyty pro osoby, které se ocitají v domácím násilí
 • Socioterapie

 

Asistence, o. p. s.

Adresa: V pevnosti 4, 120 00 Praha 2
Kont.osoby:
Mgr. Vlasta Stupková – ředitelka
Tel.: 739 014 934
E-mail: vlasta.stupkova@asistence.org

Bc. Veronika Hejzlarová – vedoucí centra pracovní rehabilitace
Tel.: 739 655 287
E-mail: veronika.hejzlarova@asistence.org

E-mail: středisko@asistence.org
Web: www.asistence.org

 

Lidem s tělesným a kombinovaný postižením v produktivním věku 16-64 let poskytujeme (na území hl.m. Prahy):

 • sociální služby – osobní asistence
 • sociální rehabilitace – nabízíme podporu především v oblasti zaměstnávání osob s postižením
 • poradenství a pomoc v otázkách bydlení, studia, volnočasových aktivit (apod.) a také v oblastech soběstačnosti a samostatnosti formou individuálních nácviků s pomocí vhodně zvolených kompenzačních pomůcek, případně pomoc s jejich výběrem a pořízením
Athletics Praha, o.s.

Adresa: Marty Krásové 923/9, 196 00 Praha 9 – Čakovice
Kont. osoby:
Bohuslav Novák, předseda, 602 141 213
E-mail: bohuslav.novak@athletics.cz

Vladimír Jambor, 1. místopředseda
Tel.: 602 611 035
E-mail: vladimir.jambor@athletics.cz

E-mail: team@athletics.cz
Web: www.athletics.cz

Jsme největší floorbalový oddíl na Praze 9, trénujeme na Černém Mostě a na Proseku. Přijímáme nové členy od 5 let.

 

Člověk a pes – výcvik hrou, o. s.

Adresa: Čelákovická, Hloubětín – za viaduktem, pod Průmyslovou
Kont. osoba: Renata Hofmann – předseda
Tel.: 602 200 270
E-mail: info@vycvikhrou.cz, info@clovekapes.cz
Web: www.clovekapes.cz

Nabízíme nejen poradenství v oblasti psychologie pejska a výcviku. Praktické výcviky základní ovladatelnosti, psí sporty – agility, coursing, dogracing, frissbee.
Tréninky různého zaměření probíhají téměř každý na cvičišti v Hloubětíně.
Termín možno vyhledat v tréninkové knize na webu – záložka tréninky.

 

ČUN – Česká unie neslyšících – z. s.

Adresa: Dlouhá 37, 110 00 Praha 1
Kont. osoba: Ing. Martin Novák – viceprezident
Tel.: 224 827 152-3, 725 865 823
Fax: 224 827 111
E-mail: praha@cun.cz
Web: www.cun.cz
Oblastní organizace Praha: www.praha.cun.cz

Česká unie neslyšících poskytuje sociální služby pro osoby se sluchovým postižením, zajišťuje pro tyto osoby volnočasové, kulturní, vzdělávací a jiné aktivity

 

Extreme Production

Kont. osoba: Lukáš Váňa
Tel.: 723 502 337
E-mail: Lukáš@extremeproduction.cz
Web: www.extremeproduction.cz

Zajištění Freestyle akcí, BMX škola u Plechárny

 

Fokus Praha, o. s.

Adresa: Dolákova 24,Praha 8 – Bohnice
Tel.: 233 551 241, 233 553 303
E-mail: fokus@fokus-praha.cz
Web: www.fokus-praha.cz

Fokus Praha je nevládní nezisková organizace s tradicí od roku 1990, která nabízí lidem s dlouhodobým duševním onemocněním komunitní služby v těchto oblastech:

 • terénní sociální služby
 • příprava na práci a zaměstnání, bydlení
 • aktivní trávení volného času, zdravotní oblast, svépomocné aktivity
Fosa, o.p.s.

Adresa: Filipova 2013/3, 148 00 – Praha 4
Kont.osoba: Mgr. Petra Vitáková, ředitelka
Tel.: 271 910 016, 775 350 115
E-mail: fosaops@fosaops.org
Web: www.fosaops.org

 

Jsme poskytovali sociálních služeb:

 • Podporované zaměstnávání FORMIKA
 • Podpora samostatnosti Osa
 • Osobní asistence Osa
Hanny Dance

Kont. osoba: Hana Hanušová
Tel.: 721 133 145
E-mail: hannydance1@gmail.com

Stepařský závodní kroužek při ZŠ Chvaletická, pro děvčata od první do deváté třídy.
Pravidelné účasti na mistrovství republiky, pohárů a mistrovství světa.

 

Hewer – občanské sdružení

Adresa: Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha 10
Tel.: 274 781 341
E-mail: info@hewer-os.cz, praha@pecovatel.cz

 

Kontakt pro zajištění osobní asistence pro občany MČ Praha 14:

Mgr. Tatiana Mikešová – Vedoucí střediska Praha 14
Tel.: 777 155 552
Web: www.pecovatel.cz

Smyslem osobní asistence jsou služby, které seniorům, zdravotně, tělesně či mentálně znevýhodněným spoluobčanům bez rozdílu věku umožňují zůstávat i přes mnohá omezení co nejdéle ve svém domácím prostředí. Služby osobní asistence poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků, s minimálním střídáním asistentů u jednoho klienta.

Pomůžeme Vám s péčí o sebe, s osobní hygienou a koupáním, s vařením a podáním jídla, s péčí o domácnost a nákupy, s doprovody k lékaři, na úřady, na procházku, za kulturou či sportem, s dalšími úkony běžného života a navíc s Vámi osobní asistent posedí a popovídá si, kdykoli si budete přát.

 

Hornomlýnská o. p. s.

Adresa: Filipova 2013, 148 00 Praha 4
Kont. osoba: Mgr. Lucie Kocarová, vedoucí odlehčovací služby
Tel.: 271 910 328
E-mail: info@hornomlynska.cz
Web: www.hornomlynska.cz

Odlehčovací služba – pro rodiny s dětmi 2 -10 let.
Osobní asistence pro děti s kombinovaným zdravotním postižením 3-15 let.

 

Judo klub Kidsport

Adresa: U záběhlického zámku 57, 106 00 Praha 10
Kont. osoba: Mgr. Jiří Vaněk
Tel.: 605 502 076
E-mail: info@judoprodeti.cz
Web: www.judoprodeti.cz

Největší klub v ČR vychovávající mladé judisty od 6 let.

Na Praze 14 působí na:
ZŠ Chvaletická – po: (14-15) – začátečníci; čt: 14-15 hodin
ZŠ Hloubětínská – čt: 16-16:45

 

Klub a škola potápění AQUABLUES

Adresa: Salmovská 15, Praha 2, 120 00
Kont. osoba: Michal Paclík, instruktor
Tel.: 603 421 500
E-mail: paclik@aquablues.cz
Web: www.aquablues.cz

Zajištujeme kurzy potápění PADDY systému, působíme v bazénu Hloubětín.

 

Klub OB Tretra

Adresa: Střížkovská 549, 190 00 Praha 9
E-mail: vita@tretra.org
Web: www.tretra.org
Kont. osoby:
Ing. Vítězslav Zajíc – 776 709 253 – předseda klubu
Lucie Gabrovská – 608 533 854 – trenér Černý Most
Jan Sládek – 724 030 481 – hlavní trenér Prosek

Jsme oddíl rekreačního běhu, pořádáme tréninky pro děti školního věku až po dospělé, tréninky probíhají při ZŠ Generála Janouška. Přibíráme nové členy.

 

Lata – Programy pro ohroženou mládež, o. s.

Adresa: Senovážné nám. 24/977, Praha 1, 110 00
Tel.: 234 621 361
E-mail: info@lata.cz
Web: www.lata.cz

Kont. osoby:
Petra Pfaurová, koordinátorka dobrovolníků – 732 160 611
Mgr. Gabriela Ryšánková, manažerka služby a soc. pracovnice – 775 621 361

Jsme organizace pomáhající ohroženým dětem a mládeži, naše cílová skupina je mládež 13 – 26 let. Poskytujeme doplňkovou sociální službu fungující na principu párování „klient“ – „dobrovolník“, jedná se o vrstevnický program.

 

Mateřské centrum Pastelka (zajišťuje Spokojená rodina, o. s.)

Adresa: Na lysinách 20, 140 00 Praha 4
Centrum: Sadská 530/20, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Kont. osoba: Bc. Romana Sedláčková – vedoucí MC
Tel.: 723 118 104, 723 120 494
E-mail: info@mcpastelka.cz
Web: www.mcpastelka.cz

Organizace provozuje školku s prvky Montessori, dále nabízí:

 • zájmové kroužky pro děti 0-6
 • zájmová činnost pro rodiny s dětmi
 • zájmové kroužky pro rodiny s dětmi
Mateřské centrum a rodinný klub Veselý čertík

Veselý čertík je mateřské centrum, ale i rodinný klub, který nabízí široké spektrum aktivit pro děti a jejich rodiče. Zaměřuje se zejména na organizování pravidelných kroužků a kurzů, pořádání jednorázových akcí pro děti i rodiče. Součástí klubu je i velká herna a posezení pro rodiče, které má tu správnou klubovou atmosféru.

Nabídka pravidelných aktivit: Cvičení s miminky, Hrátky s batolátky, Čertovský kombomix, Dětská jóga, Divadelní přípravka, Dětský sboreček „Čertíci“, Baletní přípravka, Výtvarka v pohybu, Montessori pracovna, Playground english, HŠ Yamaha class, Krůček do školky, Letní příměstské tábory, Logopedická poradna.

Jednorázové aktivity pro děti i rodiče: Malá čtení v rámci kampaně „Celé česko čte dětem“ , Karneval, Haloween, Mikulášská, Večerní tvoření a semináře, Dětský bazar – jarní a podzimní a další.

Kontakty:

Adresa: Národních hrdinů 3 (2. p. nad restaurací Léta Páně)
Praha 9 – Dolní Počernice
Tel: 420 725 555 321 – Ilona Dušková
info@veselycertik.cz
www.veselycertik.cz
www.facebook.com

Otevírací doba:

Pondělí  9:00 – 11:30 – 15:00 – 18:00
Úterý     9:00 – 12:00 – 15:00 – 18:00
Středa   dopoledne vyhrazeno pro školičku, 15:00 – 18:00
Čtvrtek  9:00 – 12:00 – 15:00 – 18:00
Pátek     9:00 – 12:00
Sobota a neděle zavřeno

MODRÝ TYGŘÍK centrum rodinných aktivit (zajišťuje TyMo, o. s.)

Adresa: Habrová 2641/7, 130 00 Praha 3
Centrum: Na Úbočí 10, 182 00 Praha 8 – plavání
KD Kyje: Šimanovská 47, 198 00 Praha 9
Tel.: 603 420 008
Kont. osoba: Bc. Marta Frydrychová, Dis., předsedkyně
E-mail: info@modrytygrik.cz
Web: www.modrytygrik.cz

Plavání a cvičení dětí od 3 měsíců.

 

NEPOSEDA, o. s.

Adresa: Českobrodská 1, 190 11 Praha – Běchovice
Kont.osoba: Mgr. Ivana Štefková
Tel.: 739 491 640
E-mail: ivana@neposeda.org
Web: www.neposeda.org

Občanské sdružení Neposeda nabízí důvody, proč nesedět doma. Dětem, mládeži a rodině poskytujeme zázemí k trávení volného času, setkávání se a sdílení. Pomůžeme vám, když si nebudete vědět rady. Již 13 let nás najdete v Běchovicích, ale své činnosti realizuje rovněž na území Újezdu nad Lesy a Horních Počernic, našich služeb využívá také řada občanů Prahy 14.

 

Programy:

 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Autobus – klub a terénní program pro dospívající 11-21 let
 • Centrum pro rodinu – pravidelná setkávání rodičů s dětmi, rozvojové aktivity a poradenská činnost
 • Komunitní centrum – akce a aktivity ve prospěch komunity.
OKOLO, o. s.

Adresa: Fráni Šrámka 2302/15, 150 00 Praha 5
Kont. osoby:
Petr Ujec – předseda sdružení, tel: 604 183 442
Mgr. Martin Hanibal – člen výboru, tel: 721 124 157
E-mail: okoloos@gmail.com
Web: www.osokolo.cz

OKOLO je nezisková organizace pořádající volnočasové aktivity pro cílovou skupinu lidí s tělesným handicapem, zejména po úrazu páteře a míchy.

 

Cílem OKOLO je:

 • poskytnout osobám tělesně znevýhodněným adaptované aktivity v závislosti na jejich fyzickém stavu zážitkové akce pro rozvoj osobnosti a sportovně-rekreační aktivity
 • integrace osob s tělesným postižením do společnosti
 • získávání osobních zkušeností s osobami na vozíku lidmi bez handicapu
Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s.

Adresa: Kovářská 4, 190 00 Praha 9
Kont. osoba: JUDr. Martin Rozumek, ředitel
Fax: 233 371 258
E-mail: opu@opu.cz
Web: www.opu.cz

 

Kontakty:

OPU bezplatně poskytuje právní a sociální poradenství uprchlíkům a cizincům ze třetích zemí.

 

ORNITA o. s.

Adresa: Bělehradská 58, 120 00 Praha 2
Kont. osoba: Veronika Voldřichová
Tel.: 603 726 737
E-mail: veronika.voldrichova@ornita.cz
Web: www.ornita.cz

Občanské sdružení ORNTA působí především v oblasti ekologické výchovy dětí a mládeže se zaměřením na ornitologii. ORNITA připravuje svoje projekty pro děti a mládež, tedy žáky základních a středních škol v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji.

 

PROSAZ

Adresa: Kodymova 2526, 158 00 Praha 5,
Tel.: 608 963 611
Kont. osoba:
Ing. Iveta Pešková – předsedkyně
Jiří Roček
E-mail: prosaz@prosaz.cz
Web: www.prosaz.cz

Sdružujeme především lidi se zdravotním postižením z celé ČR se stejnými zájmy a podobným stylem trávení volného času. Hlavní činností je péče o zdravotně-sociální stav takto postižených spoluobčanů.
Poskytujeme: Osobní asistenci, pečovatelskou službu, domácí péči, plnění povinného podílu dle zákona 435/2004 Sb.
Provozujeme: Chráněné dílny, pobytové a rehabilitační středisko Líchovy, kulturní a sportovní aktivity.

 

PROTEBE, o. s.

Adresa: Jedličkův ústav a školy, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2 – Vyšehrad
Tel.: 777 603 883, 602 768 813
Kont. osoba: Zdena Kapiová – předsedkyně sdružení
E-mail: protebe@seznam.cz
Web: www.protebe.org

Sdružení zaměřené na integraci zdravotně či sociálně handicapované mládeže s dalšími lidmi.

 

R TEAM

Adresa: Ovčí hájek 2169, 158 00 Praha 5
Tel.: 603 937 898
Kont. osoba: Mgr. Roman Jaroš – předseda klubu
E-mail: czechbigman@seznam.cz, pbpohar@seznam.cz
Web: www.pbpohar.cz

Sportovní klub zaměřený především na triatlon, pořádající vlastní akce.
www.czechbigman.cz , www.worldtriathlete1.cz

 

Roska Praha region. org. Unie Roska v ČR, o. s.

Adresa: Ohnivcova 1334/16, 147 00 Praha 4
Kont. osoby:
Mgr. Jaroslav Zika, čestný předseda
gr. Daniela Bláhová – předsedkyně
Tel.: 241 728 619, 602 833 471
E-mail: roska@roska-praha.cz, jaroslavz@roska-praha.cz
Web: www.roska-praha.cz

Jsme největší regionální organizací Roska, která pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou. V rámci této pomoci realizujeme rozsáhlý humanitární program svépomoci.

 

Rugby Club Tatra Smíchov

Adresa: Štefánikova 65, 150 00 Praha 5
Tel.: 608 562 856
Kont. osoba: Mgr. Jana Moravcová – členka výkonného výboru
E-mail moravcova@centrum.cz
Web: www.tatrasmichov.com

Jsme úřadující mistři republiky Rugby extraligy, máme kategorie pro děti ve věku od 4 let, aktuální informace o trénincích naleznete na webových stránkách klubu.

 

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR – Krajská organizace SPMP ČR

Adresa: Ječná 11, 120 00 Praha 2
Tel.: 222 250 603, pouze ve dny: PO 14-18 hod, ST 9-12 hod, ČT 9-11 hod.
E-mail: spmp.praha@volny.cz
Web: www.spmp-praha.cz

Kont. osoby:
Vlasta Pospíšilová – předsedkyně sdružení, tel.: 602 677 653
Ing. Eva Bláhová – hospodářka, tel.: 281 864 699

Sdružení je dobrovolnou organizací s cílem pomáhat osobám s mentálním postižením i jejich rodinám.

 

SK Karate Shotokan Neratovice

Adresa: ZŠ 28. října 1157, 277 11 Neratovice
Kont. osoby:
Zbyšek Petržílek – předseda, tel.: 777 583 500
Michal Kovařík – místopředseda, tel.: 724 337 030
E-mail: info@shotokan.cz
Web: www.shotokan.cz

Výuka karate, sebeobrany a dalších bojových umění.

 

SK Prosek Praha – basketbalový oddíl

Adresa: Lovosická 559, 190 00 Praha 9
Kont. osoba: Michal Tahotný – předseda klubu
Tel.: 774 636 043
E-mail: michal@tahotny.cz
Web: www.bkprosek.cz

Tréninky probíhají v hale Českolipská na Proseku a v tělocvičně při bazénu Hloubětín.

 

SK Běžci Běchovice SPMP Praha

Adresa: Václava Kovaříka 368, 190 00 Praha – Běchovice
Kont. osoba: Hana Kratochvílová
Tel.: 732 846 789
E-mail: jana.kratochvilova@volny.cz

Trénujeme v Hloubětínské škole ve st od 18,00 do 19,30 hod, věnujeme se lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

 

Sportovně střelecký klub 0121 Chaloupky

Adresa: Chorušická 14/471, 181 00 Praha 8 – Čimice
Kont. osoba: Václav Jelínek – jednatel
Tel.: 608 525 195
E-mail: sskchaloupky@volny.cz, hermel@shooting.cz
Web: www.sskchaloupky.cz

Jsme střelecký klub, který se schází ve střelnici v Chaloupkách, v případě vážného zájmu nás kontaktujte.

 

Společnost DUHA – integrace osob s mentálním znevýhodněním, o. s.

Adresa: Českolipská 621, 190 00 Praha 9
Tel.: 286 891 374, 286 592 971
E-mail: duha@spolecnostduha.cz
Web: www.spolecnostduha.cz

Posláním občanského sdružení je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života.

 

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice – Azylový dům pro rodiny s dětmi

Adresa: Křovinovo náměstí 11/16, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice
Kont.osoba: Gabriela Selingerová – PR a fundraising, e-mail: selingerova@skphopo.cz
Tel.: 734 393 597, 281 091 713
E-mail: info@skphopo.cz
Web: www.skphopo.cz

Jsme křesťanská organizace poskytující sociální služby, především rodinám s dětmi z Prahy.

 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. – ZO Praha 9

Adresa: Harrachovská 422,190 00 Praha 9 – Prosek
Tel.: 777 073 444
Kont.osoba: Ivan Georgiev
E-mail: dafo@volny.cz
Web: www.spcch.cz

Sdružujeme obyvatele s civilizačními chorobami a společně pro ně zajišťujeme příjemné volnočasové aktivity, kulturní zážitky a společenské akce.

 

Svaz tělesně postižených v ČR – obvodní výbor pro Prahu 9

Adresa: U besedy 300, 190 00 Praha 9
Kont. osoba: Věra Houžvičková
Tel.: 604 322 406
E-mail: stp@prahaklanovice.cz, v.houzvickova@seznam.cz
Web: www.svaztp.cz

Svaz tělesně postižených zajišťuje služby a péči o tělesně postižené občany v oblasti sociální rehabilitace a aktivního využití volného času. Poskytuje sociálně právní poradenství a působí v oblasti vzdělávání a rekvalifikace postižených občanů.

 

Škola Taekwon-do Dan-Gun

Adresa: K viaduktu 1143, Praha
Tel.: 603 246 433
Kont. osoba: Poklop Petr – trenér, vedoucí
E-mail: dan-gun@volny.cz
Web: www.dangun.taekwondo.cz

Škola Taekwondo působící na Gymnáziu Litoměřická, č. p. 726, Praha 9 – Prosek.
Trénink pro děti od 6 let a dospělé.

 

TJ Kovo Praha – hokejbalový oddíl

Adresa: Nad kapličkou 15/3324; 100 00 Praha 10
Tel.: 777 302 099
Kont. osoba: Michal Krček – předseda
E-mail: info@tjkovo-hokejbal.cz
Web: www.tjkovo-hokejbal.cz

 

TRI SKI HP – Sportovní oddíl triatlonu /zastřešeno TJ Sokol Horní Počernice/

Adresa: Chvalkovická 2031, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Kont. osoby: Vladimír Andrš, Jiří Nagy – trenéři, vedoucí
Tel.: 731 132 304, 602 461 049
E-mail: vanandrs@volny.cz, jiri.nagy@volny.cz
Web: www.triskihp.cz

 

Tréninky dětí od 8 let, mládeže i dospělých. Zaměřujeme se zejména na zlepšení plaveckých stylů sportovců.

 • plavecké tréninky – SPŠ Třebešín, Praha 10 – Malešice
 • všeobecná příprava přes zimu v ZŠ Chvaly, v létě v Dolních Počernicích
Ztracené děti, o. s.

Adresa: Poděbradská 88/55; 198 00 Praha 9
Tel.: 281 867 746, 725 027 698
Kont. osoba: Bc. Hana Vinařová, tajemnice
E-mail: info@ztracene-deti.cz
Web: www.ztracene-deti.cz

Nezisková organizace na pomoc dětem, která se zabývá problematikou jak dlouhodobě, tak právě aktuálně ztracených dětí a mladistvých do 18 let věku a s tím související pomoc rodinným příslušníkům v této těžké situaci.

 

Zelený Hloubětín o. s.

Adresa: Poděbradská 433, 198 00 Praha 9
Kont. osoba: Jiří Blažek
Tel.: 739 749 088, 721 311 761
E-mail: zelenyhloubetin@post.cz

 

Cíle sdružení jsou:

 • ochrana přírody a krajiny v obci, což je hlavním posláním sdružení
 • ochrana životního prostředí
 • ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech
 • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické
 • ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
 • ochrana zeleně v obci Hloubětín, zejména zeleně v okolí významných komunikací, vytváření oáz zeleně v blízkosti bytových i nebytových domů

Praha 14 kulturní p. o. MČ Praha 14

Adresa: KD Kyje, Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 – Kyje
Tel.: 226 220 531
Kont. osoba: MgA. David Kašpar – ředitel, tel.: 777 321 105
E-mail: info@kdkyje.cz
Web: www.praha14kulturni.cz

 

Dětské centrum Paprsek p. o. hl. m. Prahy

Středisko Hloubětín
Adresa: Šestajovická 19, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Tel.: 281 866 654
Kont. osoba: Mgr. Naďa Šolaja – vedoucí střediska
E-mail: hloubetin@dcpaprsek.org
Web: www.dcpaprsek.org

 

Další střediska DC Paprsek:

 • Denní stacionář Hloubětín
 • Rodinné centrum Zdeňka Matějíčka