Život na Praze 14

Nová opatření

Kvůli rychlému nárůstu nově nakažených koronavirem zavádí Ministerstvo zdravotnictví plošnou povinnost nosit roušky na hromadných akcích nad 100 osob, které se konají ve vnitřních prostorách (platí od soboty 25. července). Toto nařízení bude platit pro organizované koncerty, párty, pohřby i svatby. Opatření se nevztahuje na kluby a restaurace za běžného provozu.
Od pondělí 27. července se omezují hromadné akce do 1000 osob ve venkovních prostorech a 500 osob ve vnitřních prostorech.

Další opatření současně zavádí i hl. m. Praha, které společně s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy dlouhodobě monitoruje situaci a koordinuje postup. Na základě aktuálního vývoje Hygienická situace hlavního města Prahy zavádí povinnost nosit roušky v nepobytových zdravotnických zařízeních od pondělí 27. července, čímž se rozšíří dosavadní opatření v pobytových zařízeních na všechna. Jedná se například o lékárny nebo čekárny u lékaře, do kterých docházejí zranitelné skupiny lidí.

Nakaženým a lidem v karanténě, kteří žijí s dalšími lidmi v domácnosti, je Praha dále v omezené míře připravena poskytnout ubytování. V připravovaném objektu budou moci lidé důstojně přečkat, aniž by se obávali možnosti nakažení svých blízkých. Místo bylo konzultováno s městskými částmi, ale s ohledem na zachování důstojného pobytu nebude veřejně sděleno, kde se nachází. Pobyt bude řešen na základě podnětu hygienické stanice.

Praha chce lépe zpřístupnit možnost testování Pražanům i cizincům. Rezidenti většinou o testovacích místech vědí, ale turisté se v nich neorientují. Hlavní město proto bude komunikovat seznam testovacích míst, který předá i hotelům a dalším zařízením, která s turisty přijdou do styku. Metropole má také plán rychlého zřízení nového testovacího místa v centru města, které bude pro samoplátce, zejména turisty, provozovat akreditovaná laboratoř.

Důležitým úkolem hlavního města je ochrana nejzranitelnějších skupin obyvatel, mezi které patří senioři v pobytových zařízeních a s chronickými onemocněními. Senioři se stále mohou obrátit na speciální nonstop linku 800 157 157, kterou provozuje Život 90. Hlavní město společně s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy připravilo doporučení Společně proti COVID-19 určené zejména zranitelným skupinám obyvatel a pečujícím.

Hlavní město současně vyzývá Pražany a návštěvníky metropole, aby dodržovali přijatá opatření a ideálně dodržovali i doporučení. Doporučení se týká například i nošení ochrany dýchacích cest v tramvajích a autobusech. Současně je nutné dodržovat základy hygieny – například si mýt ruce.

I soukromé firmy by se podle vedení města měly dopředu připravit na možnost výskytu koronaviru a projít si interní postupy, případně zvážit, v jakých případech zavést homeoffice. Magistrát je při zhoršení situace připraven znovu zavést opatření ve svých budovách. Zvýšená intenzita úklidu v budovách magistrátu stále trvá a objekty jsou vybaveny termokamerami. Zaměstnanci a jednotlivé odbory by měli být vybaveni dezinfekcí, rukavicemi a rouškami.

Zveřejněno: 24. července 2020

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...