Život na Praze 14

Opravy komunikací nad Kyjským rybníkem

Vítejte na stránce věnované informacím o opravách vodovodů, silnic a chodníků v oblasti nad Kyjským rybníkem. Práce začaly na jaře 2015, jejich hlavním investorem a realizátorem ja Pražská vodohospodářská společnost, a. s. (PVS). Obsah stránky je průběžně aktualizován.

Nabídka zasílání aktualit do e-mailu

Bydlíte v ulicích, kde se opravy provádějí a chcete dostávat aktuální informace přímo do Vaší e-mailové schránky? Pokud ano, napište na Lucie.Hlavackova@praha14.cz a zažádejte o zařazení do naší informační databáze. K žádosti, prosíme, připojte celé jméno a korespondenční adresu.

 

Bez názvu

 

Aktualizace ze dne 3. října 2016

Společnost Pražská energetika (PRE) nestihne s pracemi začít v říjnu 2016, jak původně avizovala. Vzhledem k tomu, že dosud nemá dokončenou projektovou dokumentaci, plánuje rekonstrukci svých sítí zahájit až na jaře roku 2017 (patrně v březnu). Městská část Praha 14 v současnosti jedná také s Magistrátem hl. m. Prahy o výměně veřejného osvětlení v dotčených ulicích.


Zveřejněno 30. června 2016

Oprava vodovodů a komunikací v dotčených ulicích měla skončit letos v létě, práce se však bohužel protáhnou. Důvodem je především pozdní reakce Pražské energetiky (PRE), která – přestože všechny potřebné informace měla včas -, až poměrně krátce před letními prázdninami uvedla, že se k akci připojí a že pravděpodobně od října 2016 začne v lokalitě měnit vlastní sítě.

Na rekonstrukce vodovodů, dalších sítí a komunikací jsou navázány i opravy chodníků. Ty budou, minimálně z části financovány z rozpočtu Prahy 14. Rozsah této investice městská část stanoví až podle finální dohody s Pražskou energetikou, která povrchy jí opětovně rozkopaných komunikací pochopitelně obnoví na vlastní náklady.

Od jara 2016 do současnosti PVS dosud vyměnila potrubí a opravila cesty, včetně chodníků v ulicích Vranovská a v části Sklenské a Hejtmanské. Nyní pracuje v Želivské a v Černičné. „Chodníky bude kromě těchto nedokončených úseků, do čehož počítám i nájezd ve Vranovské, třeba dokončit ještě v Metujské. Informace o tom, kdo bude ve finále realizátorem těchto oprav, o časovém horizontu rekonstrukcí ani o jejich finanční náročnosti však v tuto chvíli s ohledem na pokračující jednání s PRE bohužel nedokážeme poskytnout. Prosím obyvatele, aby byli trpěliví. Městská část dělá, co může, aby realizaci oprav uspíšila,“ uvedla místostarostka Ing. Ilona Picková, která má dopravu v MČ ve své gesci.

Vedle oprav komunikací a chodníků se také na některých místech předběžně počítá s realizací zpomalovacích opatření, která pomohou zajistit dodržování povolené třicetikilometrové rychlosti. Městská část jedná rovněž se správcem veřejného osvětlení – společností Eltodo -, aby na místech, kde to bude možné, vyměnila stávající kryty na stojanech pouličních lamp za užší. Zkomfortní se tak pohyb chodců po chodnících.