Život na Praze 14

Podpora pečujícím

V tabulce níže naleznete kontakty na organizace, které pomáhají lidem pečujícím o jinou osobu.

NÁZEV

ČINNOST

KONTAKTY

ALFA HUMAN SERVICE V centru pozornosti stojí rodina s dítětem se speciálními potřebami. Formy pomoci: konzultace, terapeutické poradenství, koučink, facilitace, vzdělávání, ergoterapie 242 441 486, info@alfabet.cz

https://www.alfahs.cz/index.php/sluzby

ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR, Z.S. sociální poradenství – zahrnuje službu základního a odborného poradenství, které poskytuje Poradenské centrum Praha. Součástí služby je i pravidelné vydávání interního zpravodaje Bc. Daniela Jeníčková: 724 829 513, poradna@arpzpd.cz,

PaedDr. Zuzana Kaprová,608 146 556, z.kaprova@arpzpd.cz

http://arpzpd.cz/odborne-socialni-poradenstvi/

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAZE 4

Projekt:

Centrum neformální péče v Praze 4

Poskytuje pečujícím zcela bezplatně sociální poradenství, individuální a skupinové psychoterapie, pracovně-právní konzultace, poradenství finančního zdraví, poradenství pro paliativní péči, vzdělávání a odborné kurzy. info@uss4.cz

770 119 775
773 791 423

http://uss4.cz/pecovatelska-sluzba/centrum-neformalni-pece-v-praze-4/

A DOMA

 

Projekt: Dva životy Praha

Pomáhá rodinný průvodce a celý multidisciplinární tým. Nápomocni jsou i konzultanti pro slaďování osobního a pracovního života. V multidisciplinárním týmu pracují odborníci v oblasti ošetřovatelství, trénování paměti, sociální práce i psychologie a dále právník, mediátor, fyzioterapeut a farmaceut. Bc. Anna Hašplová, konzultantka pro slaďování pracovního života a péče
tel.: 607 307 187
email: dvazivoty@adoma-os.cz

http://www.adoma-os.cz/projekt-dva-zivoty-praha/

SPIRALIS

Projekt: Pečovat a žít

Poznáte sociální podniky a neziskové organizace, které poskytují pracovní šanci s respektem k vaší rodinné situaci. Naučíte se svou společensky prospěšnou činnost: profesionalizovat / prezentovat / financovat. Stanete se součástí podporující skupiny 15 kolegů a kolegyň. Načerpáte inspiraci a svěží energii od lektorů Spiralis,

Půlroční program, který zahrnuje 9 prezenčních dní, psychologickou podporu a konzultace na míru je BEZPLATNÝ.

+420 734 156 585,

spiralis@spiralis.cz

 

http://www.spiralis-os.cz/2-uncategorised/250-pecovat-a-zit

PÉČE BEZ PŘEKÁŽEK, Z.S.

 

Svépomocná skupina rodičů. Provozují informační web a diskuzní fórum ke vzájemnému sdílení zkušeností. Řeší malou dostupnost odlehčovacích a asistenčních služeb. Také nabízí speciální kurzy plavání. pece.bez.prekazek@gmail.com

https://www.pece-bez-prekazek.cz/o-nas/

DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRVE EVANGELICKÉ

Poradna Pečuj doma v Praze

Poradna je určena těm, kteří pečují o své blízké v důsledku jejich nemoci, zdravotního postižení či stáří, nebo se na péči připravují. Nabízíme možnost individuálních konzultací, poradíme například, jak péči zorganizovat, kde hledat pomoc, na co vše má pečující nebo opečovávaný nárok. Není nutné se předem objednávat! každou středu od 9 do 11 hodin, v Informačním centru MČ Praha 7 na ul. Milady Horákové 2, bezplatná poradenská linka pro pečující:              800 915 915 (od 9 do 17)

https://www.pecujdoma.cz/clanky/nova-poradna-pecuj-doma-v-praze/

ŽIVOT 90 Odborné sociální poradentství. Informační centrum, Sociální poradna, Psychologická a mezigenerační poradna, Právní poradna, Nová poradna bez objednání, Terénní poradenství

Poradny ŽIVOTa 90 jsou určeny všem seniorům, kteří potřebují pomoci s řešením naléhavé nebo dlouhodobě nepříznivé sociální situace. Zároveň také podporujeme rodinu a osoby, které o seniory pečují a poskytujeme jim potřebné informace a pomoc.

222 333 555

info@zivot90.cz

https://www.zivot90.cz/cs/poradna

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST Čaj o páté je setkání svépomocné (nebo také podpůrné) skupiny pro rodinné pečující. Setkání rodinným pečujícím nabízejí příjemné místo, kde mohou získat celou řadu informací (často jsou na setkání zváni odborníci, kteří odpovídají na konkrétní otázky) o tom, jak pomáhat člověku s demencí, jak pečovat o něj i o sebe a zároveň jsou bezpečným prostorem pro sdílení nelehkých zkušeností, které s sebou přináší život s člověkem postiženým demencí. Eva Jarolímová, 283 880 346, eva.jarolimova@alzheimer.cz

http://www.alzheimer.cz/pro-rodinne-pecujici/pecujte-take-o-sebe/caje-o-pate/

 

Další kontakty

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy odborné sociální poradenství – poskytuje odborné poradenství jednotlivcům, párům a rodinám v závažných životních situacích, do nichž se může dostat každý díky nečekaným změnám a zvýšeným nárokům života. Většina klientů přichází s partnerským, manželským či rodinným trápením, s problematikou rozvodovou či porozvodovou, ale i s řadou dalších vztahových či osobních nesnází. Jde především o pomoc v otázkách vzájemných vztahů, jakož i vztahů vůči sociálnímu okolí. Více informací o rodinném poradenství lze získat i na stránkách Asociace manželských a rodinných poradců – www.amrp.cz. Pracoviště V Jámě   Praha 1- Staré Město:

Pracoviště Mánesova   Praha 2 – Vinohrady

Pracoviště Kubelíkova   Praha 3 – Žižkov

Pracoviště Žernovská   Praha 10 – Strašnice

Pracoviště Jindřicha Plachty  Praha 5 – Smíchov

Pracoviště Dejvická   Praha 6 – Dejvice

Pracoviště Novákových   Praha 8 – Libeň

Pracoviště Trojská   Praha 8 – Kobylisy

Pracoviště Říčanská   Praha 10 – Vinohrady

Pracoviště Jordana Jovkova   Praha 12 – Modřany – bezbariérové pracoviště

 

https://www.csspraha.cz/24831-poradna-pro-rodinu-manzelstvi-a-mezilidske-vztahy