Život na Praze 14

Podpora podnikání v době koronaviru

Současná krize má a bude mít závažné ekonomické dopady. Podnikáte? Níže naleznete přehledný rozcestník usnadňující hledání potřebných informací. Pokud si nevíte rady a potřebujete poradit, jak zažádat o podporu, případně jak se vypořádat s další „koronavirovou“ administrativou, volat můžete i na telefonní čísla 225 295 302 a 225 295 320 (Živnostenský odbor ÚMČ Praha 14). 

Jak pomáhá stát? Klikněte na příslušné logo a zjistěte více.

Hospodářská komora České republiky Ministerstvo financí ČRMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR
Unie podnikatelských a živnostenských odborů            Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Jak pomáhá hl. m. Praha?

O podpůrných programech hl. m. Prahy, které pro pražské podnikatele zároveň provozuje elektronickou poradnu, čtěte na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy.

Jak pomáhá MČ Praha 14?

Místním podnikatelům, drobným živnostníkům a dalším nájemcům nebytových prostor, kteří mají pronajaté prostory ve správě MČ, kvůli aktuální situaci (nouzovému stavu) nedokážou plnit své finanční závazky a splňují všechny související podmínky, městská část opět nabízí finanční úlevy.

NÁJEMCŮM, na které se vztahují zákazy či omezení vyplývající z usnesení Vlády ČR č. 1079 ze dne 21. 10. 2020 a kteří splňují všechny podmínky uvedené v čestném prohlášení v žádosti o poskytnutí slevy z nájemného, bude poskytnuta sleva z nájemného ve výši 50 % z čistého měsíčního nájemného za období od října do prosince 2020.

Rozhodnutí Rady MČ Praha 14 navazuje na druhou část programu COVID-nájemné vyhlášenou dne 16. 10. 2020 Ministerstvem průmyslu a obchodu. V této druhé výzvě stát, stejně jako MČ, promíjí nájemné v rozsahu 50 % čistého nájemného za měsíc. Znamená to, že nájemce, splní-li státem stanovené podmínky (které jsou zároveň podmínkami MČ), nebude v období od října do prosince 2020 platit nájem vůbec.

Podmínky a všechny ostatní informace k programu COVID-nájemné hledejte na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

JAK ZAŽÁDAT O ÚLEVU NA NÁJEMNÉM OD MČ PRAHA 14?

Chcete-li zažádat o odpuštění nájemného, vyplňte ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLEVY Z NÁJEMNÉHO a spolu s odůvodněním ji pošlete v elektronické podobě na e-mail: prominutinajmu@spravamaj14.cz.