Život na Praze 14

Připravujeme v Praze 14

Zajímá vás, co se chystá v naší městské části? Na této stránce se můžete seznámit s průběžně aktualizovanými novinkami v nejvýznamnějších investicích v oblasti dopravy a péče o zeleň, s plány na revitalizace veřejného prostoru či s projekty na výstavbu a rekonstrukce budov. Některé z připravovaných nebo již realizovaných akcí řeší městská část, jiné hlavní město Praha.

STAVBY A REKONSTRUKCE


Rozhledna Doubravka XIV.

Praha 14 má novou, více než 23 metrů vysokou dominantu – rozhlednu Doubravka -, která od června 2018 zdobí Čihadla. Jejím autorem je známý architekt Prof. Ing. arch. Martin Rajniš a jeho Huť architektury, která vyhlídkovou věž také postavila. Po finanční stránce jde Doubravka za společností Landia Management, s. r. o., po dokončení stavba přešla do správy městské části.

Termín zahájení: červen 2017

Termín dokončení: červen 2018

Zdroj: MČ


KC Hloubětínská 55

Pozitivního posunu se dočkala stavba komunitního centra Hloubětínská 55 (H55), které bude stát na volné ploše u památkově chráněného kostela sv. Jiří, zahrad Hloubětínského zámečku a Křižovnického dvora. Na konci roku 2017 radní městské části vybrali dodavatele zakázky a rovnou se už začalo i se samotnými pracemi. H55 po svém dokončení nabídne multifunkční sál, klubovny, kavárnu, svou pobočku tu bude mít Městská knihovna.

Termín zahájení: prosinec 2017

Předpokládaný termín dokončení: rok 2018

V plném rozlišení na www.h55.cz

Zdroj: architekti Petr Synovec, Martin Josek, Jakub Sládeček, Eduard Sojka


Základní umělecká škola a komunitní centrum na Jahodnici

Vedle Hloubětína bude mít své nové komunitní centrum také Jahodnice . Současná vilka v parku Československých legionářů momentálně slouží jako sousedské centrum, radnice si však pro objekt a přilehlé plochy přeje všestrannější využití, a proto se rozhodla pro celkovou rekonstrukci areálu. Jeho součástí je kromě vily a zahrady také stará přístavba, která ustoupí zcela nové stavbě – budoucímu komunitnímu centru. Zrekonstruovaná vilka bude sloužit jako pobočka hornopočernické Základní umělecké školy. Pokud vše půjde podle plánu, „liduška“ první děti přivátá už letos na podzim, nové komunitní centrum by mělo být otevřeno v roce 2019.

Předpokládaný termín zahájení: rok 2018

Předpokládaný termín dokončení: budova ZUŠ podzim 2018, komunitní centrum rok 2019

Zdroj: a3atelier s. r. o.


Dům pro seniory Bojčenkova

Další významnou stavební investicí, do které se chce radnice pustit, je rekonstrukce stávajícího domova pro seniory v Bojčenkově ulici na Černém Mostě. Původní záměr „zvednout“ budovu o dvě patra městská část na základě požadavků obyvatel žijících v okolí zrušila. Nižší části objektu se pouze dorovnají tak, aby měla celá budova stejnou výšku. Vedle těchto prací se dále počítá s opravou fasády, vybudováním výtahu, úpravami interiéru a s obnovou vybavení. V současnosti městská část připravuje projektovou dokumentaci a řeší náhradní ubytování pro seniory, kteří v domově bydlí.

Předpokládaný termín zahájení: rok 2019

Předpokládaný termín dokončení: rok 2020

Zdroj: Dvořák architekti

Výstavba tělocvičny v ZŠ Šimanovská

Kyjská ZŠ Šimanovská se navzdory své dvě stě let dlouhé historii dodnes potýká s tím, že její žáci nemají kde sportovat. To by se mělo v nejbližších letech změnit. Městská část chystá výstavbu nové tělocvičny a další úpravy budovy.  S výstavbou by se mělo začít ještě letos, dokončení prací je předběžně naplánováno na první pololetí roku 2019.

Předpokládaný termín zahájení: rok 2018

Předpokládaný termín dokončení: 1. pololetí roku 2019

Zdroj: BRAK architects


DOPRAVA A KOMUNIKACE


Rekonstrukce komunikací ve Starých Kyjích

Kompletní proměnou mají v letech 2018 a 2019 projít ulice ve staré kyjské zástavbě – Stupská, Za Školou, Krčínovo náměstí a Hlinská. Během roku 2017 městská část pracovala na získání potřebných povolení, zejména územního rozhodnutí a stavebního povolení. Mezi komunikace v této části Kyjí patří také ulice Za Rokytkou. Také ji čeká rekonstrukce, kterou však musí radnice koordinovat s hlavním městem. Oprava je přímo navázaná na úpravu koryta Rokytky, kterou pražský magistrát řeší jako součást protipovodňových opatření. Úpravou koryta vznikne rozlivové místo v části současné podoby komunikace, kterou je potřeba „přetrasovat“ tak, aby se mu vyhnula. Pro rok 2018 má radnice na tuto akci naplánováno zpracování projektové dokumentace.

Předpokládaný termín zahájení prací:

  • ul. Stupská, Krčínovo náměstí – rok 2018
  • ul. Za Rokytkou – 2018 / 2019
  • Za Školou, Hlinská – rok 2019

Předpokládaný termín dokončení:

  • Krčínovo náměstí, ul. Stupská – dokončení cca září 2018
  • ul. Za Školou, Hlinská – dokončení cca 2019
  • ul. Za Rokytkou – rok 2020

 

Zdroj: www.mapy.cz


HŘIŠTĚ, PARKY, ZELEŇ, REVITALIZACE PROSTORU


Park pro bikery na Jahodnici

Na pravomocné rozhodnutí v rámci územního řízení čeká projekt na vybudování parku pro bikery na Jahodnici. S výstavbou se má začít ve druhé polovině roku 2018. Park s hliněnými a jílovými překážkami vznikne za areálem TJ Kyje. Počítá se se dvěma úrovněmi složitosti. Na místě bude také vysázena nová zeleň, vznikne tu cyklostezka, dětské hřiště či zázemí pro občerstvení.

Předpokládaný termín zahájení: druhá polovina roku 2018

Předpokládaný termín dokončení: konec roku 2018 / začátek roku 2019

 

 

Zdroj: prostora architekti, 23 studio


Prostor pro hry v přírodě na Hutích

Proměnou v následujících dvou letech projde travnatá plocha v ulici Jamská, kde radnice plánuje vytvořit prostor pro hry v přírodě. V září 2017 k tomuto projektu městská část zorganizovala v pořadí už druhé veřejné projednání. Lidé měli možnost připomínkovat připravenou krajinářsko-architektonickou koncepci. Územní plán oblast chápe jako tzv. zeleň městskou krajinnou, hrací plocha bude tudíž vybudována z přírodních materiálů. V roce 2018 začnou odborníci pracovat na dokumentaci pro získání územního rozhodnutí. Samotná realizace se předpokládá v roce 2019. V plánu je vystavět tematicky laděnou cestní síť, „mraveniště“, které bude částečně sloužit i jako prolézačka nebo třeba domeček v korunách stromů.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení: rok 2019

 

Zdroj: Trevisan atelier


Přírodní koupaliště a biotop v Kyjích

Jedním z projektů, jimiž chce městská část zkvalitnit využití veřejného prostoru, je vybudování koupaliště propojeného s přírodní čistící nádrží – tzv. biotopem. Projekt vychází ze studie, jež v roce 2016 schválili zastupitelé městské části. Cílem je vybudovat volnočasový areál při ulici Broumarská, který kromě možnosti koupání nabídne i doplňkové služby. Při zpracovávání jeho návrhu byl kladen mimořádný důraz na přístup i pro handicapované, zejména pro vozíčkáře. Počítá se nejen s kompletním provozním zázemím, ale i se saunou, hřištěm na beachvolejbal, biobarem nebo s tzv. mlhovištěm, které návštěvníky ochladí a zároveň je před vstupem do vody očistí od opalovacích krémů nebo repelentů.

Areál koupaliště – nákres ke stažení

(zdroj: Terén Design, s. r. o.)


Pískovna Bílý kůň

Fejkova pískovna na Hutích, známá spíše pod názvem „Bílý kůň“ dlouho zůstávala nepovšimnuta. Až v posledních dvou letech se o tuto jedinečnou báňsko-technickou památku začala zajímat městská část. Z popudu dobrovolníků, mimo jiné i ze Svazu ochránců přírody, tehdy vzklíčila myšlenka zpřístupnit podzemní prostory Bílého koně lidem. Začalo se na tom pracovat, cesta to však nebyla jednoduchá – městská část narážela na různé překážky majetkového, finančního i technického druhu. V lednu 2018 radnice dokončí úklid prostor a práci na jejich zabezpečení. Na přelomu ledna a února pak plánuje začít s přípravou projektu na park, který by vznikl na povrchu, tedy nahoře nad pískovnou a na osvětlení či na dalších pracích spojených se zpřístupněním podzemí. Pokud vše půjde dobře, památka by podle ní mohla první návštěvníky přivítat ještě letos na podzim.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení: rok 2018


Fitpark u Plechárny 

Volnočasové a sportovní zázemí v roce 2018 rozšíří nový fitpark u centra Plechárna, jehož výstavbu finančně podpoří hlavní město Praha. Půjde o venkovní plochu s fitness prvky na zahřátí a posílení těla, kterou lidé najdou hned vedle tamního skateparku.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení: rok 2018


Skatepark u Plechárny

Mladým lidem, zejména těm, kteří svůj volný čas tráví nejraději jízdou na skatu, udělá radost rekonstrukce současného skateparku u Plechárny. Začala už v roce 2017, hotovo bude nejpozději na jaře. Původní, dřevotřískové překážky a rampy nahradí betonové. Díky novému provedení park nejen více vydrží, ale bude i méně náročný na údržbu.

Termín zahájení: rok 2017

Předpokládaný termín dokončení: jaro 2018

 

Obdobnou podobu bude mít i skatepark u Plechárny, zdroj: Mystic Construction)

 

Revitalizace hřiště a rekonstrukce sídla městské policie na Černém Mostě

V roce 2018 je v plánu rekonstrukce a zateplení domu ve Vlčkově ulici, kde sídlí MP hl. m. Prahy a Komunitní centrum Motýlek. Počítá se nejen se stavebními úpravami, ale i s revitalizací přilehlé zahrady a dětského hřiště pro více věkových kategorií.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení prací: rok 2018

DOPRAVA A KOMUNIKACE


Oprava povrchů ulic Za Horou

Ulice v této oblasti spadají do správy Magistrátu hlavního města Prahy, který dlouhodobě slibuje zlepšení jejich stavu. Podle informací z Odboru technické vybavenosti město v roce 2018 vypíše výběrového řízení na dodavatele zakázky, a pokud vše půjde dobře, na jaře již začne s rekonstrukcí v ulici Švestkova a v jižní části Třešňové. Současně je na toto období naplánována oprava vodovodu podél Průmyslové. V roce 2019 se má v rekonstrukci ulic v oblasti Za Horou pokračovat.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení: rok 2018

 

Zdroj: www.mapy.cz


Lávka a zastávka Rajská zahrada

Tento projekt je odpovědí na požadavky obyvatel Hutí, kteří si přejí propojit svou čtvrť s Rajskou zahradou. Patří mezi v rámci Prahy 14 nejdéle řešené akce hlavního města Prahy. Protože jde o složitý počin, k němuž se vyjadřuje celá řada příslušných úřadů, včetně Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, vleče se už samotný proces získávání příslušných povolení. V současnosti město zpracovává dokumentaci ke stavebnímu povolení, platné územní rozhodnutí bylo vydáno již před časem. Se stavbou lávky a potažmo i železniční zastávky Rajská zahrada, za níž stojí Správa železniční dopravní cesty, se podle současných předpokladů začne v roce 2019.

Předpokládaný termín zahájení: rok 2019

 

Prodloužení ulice Ocelkova na Hutě

S výše zmíněnou stavbou lávky a zastávky úzce souvisí i prodloužení ulice Ocelkova na Hutě. Hlavní město nyní pokračuje ve výkupech soukromých pozemků, přes něž má komunikace vést. V současnosti se připravuje dokumentace pro stavební povolení.

Předpokládaný termín zahájení: rok 2019


Rekonstrukce kanalizace pod ulicí Ocelkova

Technická správa komunikací hl. m. Prahy začala již na konci roku 2017 s rekonstrukcí kanalizace v severní části významné černomostecké spojnice – ulice Ocelkova. Na tyto práce v roce 2018 naváže rekonstrukce povrchů vozovky, později se dělníci pustí do obdobných oprav v jižní části komunikace.

Termín zahájení: konec roku 2017

Předpokládaný termín dokončení: rok 2018


Opravy povrchů komunikací v Hloubětíně

V roce 2018 hlavní město Praha plánuje začít s opravami povrchů komunikací severně od ulice Poděbradská. Aktuálně jsou naplánovány tři etapy, další navážou v roce 2019. Letošní opravy se týkají ulic Konzumní, Nehvizdská, Zelenečská, Zálužská a části Mochovské.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení prací: rok 2018

Zdroj: www.mapy.cz


HŘIŠTĚ, PARKY, ZELEŇ, REVITALIZACE PROSTORU


Park U Čeňku

Po více než dvou letech jednání a odkladů se na sklonku roku 2017 hlavní město konečně pustilo do dokončení I. etapy parku U Čeňku. Jeho podoba se tak alespoň částečně přiblíží tomu, co pražský magistrát místním občanům sliboval. Podle radní hl. m. Prahy RNDr. Jany Plamínkové je cílem rozšířit cestní síť tak, aby bylo v parku dostatek prostoru vyhrazeného jak pro in-line bruslaře, tak zvlášť pro pěší. S pracemi na dvou hřištích – jednom pro děti, druhém pro dospělé v podobě venkovní posilovny – má Praha začít v lednu 2018. Vybuduje je společnost Lesy hl. m. Prahy, která v parku v posledních dvou letech zasadila bezmála 400 nových alejových stromů a asi sedm tisíc lesních sazenic, které jsou v oplocenkách.

Termín zahájení navazující fáze: rok 2017

Předpokládaný termín dokončení: rok 2018

Fotografie zachycující začátek prací na budování cestní sítě v parku (konec roku 2017).


Projekt Vybíralka 25

Projekt Vybíralka 25, který má sloužit jako základ pro velkou studii celoměstské sídlištní revitalizace, bude pokračovat i v roce 2018. Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy zpracoval koncepční studii, jež je výsledkem více než dvouleté spolupráce mezi ním, Prahou 14 a obyvateli vnitrobloku ve Vybíralově ulici. V současnosti Technická správa hl. m. Prahy vybírá firmu, která na základě této, Zastupitelstvem hl. m. Prahy i Radou MČ Praha 14 schválené koncepce, zpracuje projektovou dokumentaci. Přímo za městskou částí jde v tomto ohledu revitalizace prostoru před ZŠ Vybíralova a revitalizace atria. Městská část na to chystá dílčí projekt, na jehož realizaci však předpokládá finanční podporu hlavního města Prahy. V rámci této akce bude městská část řešit například efektivní nakládání s dešťovou vodou, postará se o novou výsadbu, mobiliář a cestní síť. Obnova vnitrobloku jako taková, bude postupná, rozdělená do série dílčích, dlouhodobějších projektů.

Předpokládaný termín zahájení revitalizace prostoru před ZŠ Vybíralova: rok 2018


STAVBY A REKONSTRUKCE

Náměstí v Hloubětíně

Co se velkých městských projektů na území Prahy 14 týká, patří mezi ty nejčastěji skloňované dlouhodobě řešená rekonstrukce náměstí u stanice metra Hloubětín. Investorem chystané proměny je Technická správa komunikace hl. m. Prahy, která se stavem náměstí zabývá zhruba od roku 2005. Počítá se zde například s úpravou povrchu náměstí, s novým rozvržením zelených ploch, doplněním mobiliáře či zkulturněním stánkového prodeje. Současná podoba projektu zároveň reaguje na nedávné petice místních obyvatel, na jejichž základě bylo výrazně omezeno původně plánované kácení stromů. Předpokládaný termín realizace hlavní město, respektive TSK hl. m. Prahy posunulo už několikrát. V tuto chvíli počítá s tím, že na jaře začne s výběrem dodavatele a ve druhém čtvrtletí roku 2018 již přímo s revitalizací.

Předpokládaný termín zahájení: rok 2018

 

 Zdroj: PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI s. r. o.