Život na Praze 14

Projekty Prahy 14

Zajímá vás, co se chystá, případně co bylo v naší městské části nedávno dokončeno? Na této stránce se můžete seznámit s průběžně aktualizovanými novinkami v nejvýznamnějších investicích v oblasti dopravy a péče o zeleň, s plány na revitalizace veřejného prostoru či s projekty na výstavbu a rekonstrukce budov. Některé z připravovaných nebo již realizovaných akcí řeší městská část, jiné hlavní město Praha.

STAVBY A REKONSTRUKCE

Proměna radničních budov v moderní a energeticky úsporné

Velkým tématem let 2020 a 2021 je rekonstrukce radnice, tedy více než pětatřicet let starého panelového domu nedaleko stanice metra Rajská zahrada. Objekt se mění v moderní budovu, která nabídne příjemnější prostředí nejen místním zaměstnancům, ale také návštěvníkům. „Velkým benefitem je také fakt, že budova spotřebuje téměř o 50 % méně energie, než je tomu v současnosti,“ vysvětluje starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra. Projekt si může městská část dovolit díky dotaci z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Praha – pól růstu, která pokryje většinu nákladů. Rekonstrukce radnice dle současných předpokladů skončí nejpozději v říjnu 2021.

Výměna elektroinstalace v ZŠ a MŠ

Radnice postupně opravuje rozvody ve všech základních a mateřských školách městské části. V roce 2020 čeká tento proces, respektive již druhá etapa prací ZŠ Hloubětínská. Hotový je již i projekt na výměnu elektroinstalace v ZŠ Vybíralova. „Vzhledem k velikosti školy a tudíž i vzhledem k nákladům, které v tomto případě stoupají k desítkám milionů korun, však pro realizaci musíme nejprve zajistit financování. Do projektu se pustíme hned, jak nám to finanční situace dovolí. Nejpozději snad v roce 2021,“ vysvětluje místostarostka Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spadají investice městské části.

Rekuperace ve školách

Výraznou investici roku 2019 představovaly tzv. rekuperace v ZŠ Generála Janouška, ZŠ Vybíralova a v obou budovách ZŠ Chvaletická. O co přesně šlo? Zjednodušeně: o zavedení systému výměny a cirkulace vzduchu tak, aby se ve třídách snížilo množství oxidu uhličitého. „Protože chceme, aby se dobře dýchalo ve všech školách, plánujeme v rekuperacích pokračovat. Jak už bylo řečeno, jsou finančně velmi náročné, proto jsme – stejně jako v prvním případě, požádali o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Pokud dotaci získáme, předpoklad realizace je v roce 2021,“ upřesňuje místostarostka Mgr. Irena Kolmanová. Tato druhá vlna rekuperací by se dotkla mateřských škol Paculova, Kostlivého, Zelenečská, Bobkova, Generála Janouška, Vybíralova a Chvaletická (ve všech případech bez detašovaných pracovišť) a Polikliniky Černý Most.

Rozhledna Doubravka XIV.

Praha 14 má novou, více než 23 metrů vysokou dominantu – rozhlednu Doubravka -, která od června 2018 zdobí Čihadla. Jejím autorem je známý architekt Prof. Ing. arch. Martin Rajniš a jeho Huť architektury, která vyhlídkovou věž také postavila. Po finanční stránce jde Doubravka za společností Landia Management, s. r. o., po dokončení stavba přešla do správy městské části.

 

Zdroj: MČ


KC Hloubětínská 55

Na volné ploše u památkově chráněného kostela sv. Jiří, zahrad Hloubětínského zámečku a Křižovnického dvora městská část na konci roku 2019 otevřela nové komunitní centrum Hloubětínská 55 (H55). Nabízí multifunkční sál, klubovny, kavárnu, svou pobočku tu v brzké době (leden / únor 2020) bude mít i Městská knihovna.

 

V plném rozlišení na www.h55.cz

Zdroj: architekti Petr Synovec, Martin Josek, Jakub Sládeček, Eduard Sojka


Základní umělecká škola a komunitní centrum na Jahodnici

Vedle Hloubětína bude mít své nové komunitní centrum také Jahodnice . Současná vilka v parku Československých legionářů, respektive ul. Baštýřská prošla rekonstrukcí a od září 2018 slouží jako pobočka ZUŠ. Součástí areálu by měla být do budoucna také novostavba –  komunitnímu centrum.

 

Zdroj: a3atelier s. r. o.


Dům pro seniory Bojčenkova

Další významnou stavební investicí, do které se chce radnice pustit, je rekonstrukce stávajícího domova pro seniory v Bojčenkově ulici na Černém Mostě. Původní záměr „zvednout“ budovu o dvě patra městská část na základě požadavků obyvatel žijících v okolí zrušila. Nižší části objektu se pouze dorovnají tak, aby měla celá budova stejnou výšku. Počítá se s kompletní rekonstrukcí včetně rozvodů vody, kanalizace, topení a elektroinstalace. Mimo jiné bude opravena fasáda, vybudován výtah, upraveny interiéry a obnoveno vybavení. V současnosti má městská část již „v ruce“ stavební povolení, řeší však zajištění finančních prostředků na realizaci. Předpokládaný termín zahájení prací: rok 2021/22.

 

 

Zdroj: Dvořák architekti

Výstavba tělocvičny v ZŠ Šimanovská

Kyjská ZŠ Šimanovská se navzdory své více než dvě stě let dlouhé historii donedávna potýkala s tím, že její žáci neměli kde sportovat. To se změnilo v roce 2019, kdy městská část dokončila výstavbu nové tělocvičny a další úpravy budovy.

Zdroj: BRAK architects


DOPRAVA A KOMUNIKACE

Stezka Broumarská – Dobrovolného

Stezka určená chodcům a cyklistům byla dokončena před letními prázdninami roku 2020. „Stezka mimo jiné představuje zajímavou pěší vazbu třeba při cestě ze sídliště Černý Most ke Kyjskému rybníku a k plánovanému biotopu,“ doplnil místostarosta Ing. Petr Hukal, který má dopravu v městské části na starosti.

Rekonstrukce komunikací ve Starých Kyjích

Kompletní proměnou prošla většina ulic ve staré Kyjské zástavbě – Stupská, Krčínovo náměstí a Hlinská. Mezi komunikace v této části Kyjí patří také ulice Za Školou a Za Rokytkou. Druhá zmiňovaná ulice se opravuje v současné době (červenec 2020), přičemž veškeré práce městská část koordinuje s hl. m. Prahou. Rekonstrukce je navázaná na úpravu koryta Rokytky, kterou pražský magistrát řeší jako součást protipovodňových opatření. Součástí akce je i aktuálně probíhající výstavba nového mostku v ulici Za Rokytkou.

 

HŘIŠTĚ, PARKY, ZELEŇ, REVITALIZACE PROSTORU

Centrální park na Černém Mostě

Rozsáhlá zelená plocha mezi ulicemi Pospíchalova, Anderleho a Šromova, tzv. Centrální park nedaleko stanice metra Rajská zahrada přímo vybízí k relaxaci i aktivnímu trávení volného času. V roce 2019 městská část zorganizovala architektonickou soutěž o návrh revitalizace této plochy. Návrh společnosti Gogolák + Grasse s. r. o. podle poroty „citlivě řeší park v krajinářském pojetí“. „Autoři člení park na čtyři pomyslné charaktery. Vytvořena je tak silná a propojující myšlenka parku,“ stojí v jejím hodnocení. S úpravou parku se počítá v nejbližších letech.

Park pro bikery na Jahodnici

V roce 2020 Praha 14 začala s výstavbou parku pro bikery na Jahodnici. Park s hliněnými a jílovými překážkami vzniká za areálem TJ Kyje. Počítá se se dvěma úrovněmi složitosti. Na místě bude také vysázena nová zeleň, vznikne tu cyklostezka, dětské hřiště či zázemí pro občerstvení. Předpokládaný termín dokončení: červen 2021.

 

 

Zdroj: prostora architekti, 23 studio


Prostor pro hry v přírodě na Hutích

Proměnou projde travnatá plocha v ulici Jamská, kde radnice plánuje vytvořit prostor pro hry v přírodě. K tomuto projektu městská část zorganizovala i veřejná projednání. Lidé měli možnost připomínkovat připravenou krajinářsko-architektonickou koncepci. Územní plán oblast chápe jako tzv. zeleň městskou krajinnou, hrací plocha bude tudíž vybudována z přírodních materiálů. Původně byla realizace předpokládána v roce 2019, proces však zdržují podaná odvolání. V plánu je vystavět tematicky laděnou cestní síť, „mraveniště“, které bude částečně sloužit i jako prolézačka nebo třeba domeček v korunách stromů. Předpokládaný termín zahájení a dokončení: není stanoveno z důvodu aktuálně řešených odvolání.

 

Zdroj: Trevisan atelier


Přírodní koupaliště a biotop v Kyjích

Jedním z projektů, jimiž chce městská část zkvalitnit využití veřejného prostoru, je vybudování koupaliště propojeného s přírodní čistící nádrží – tzv. biotopem. Projekt vychází ze studie, jež v roce 2016 schválili zastupitelé městské části. Cílem je vybudovat volnočasový areál při ulici Broumarská, který kromě možnosti koupání nabídne i doplňkové služby. Při zpracovávání jeho návrhu byl kladen mimořádný důraz na přístup i pro handicapované, zejména pro vozíčkáře. Počítá se nejen s kompletním provozním zázemím, ale i se saunou, hřištěm na beachvolejbal, biobarem nebo s tzv. mlhovištěm, které návštěvníky ochladí a zároveň je před vstupem do vody očistí od opalovacích krémů nebo repelentů. Záměr už delší dobu prochází procesem stavebního řízení, které zbrzdilo podané odvolání. V současné době je přepracovávána žádost o stavební povolení – bude podána znovu.

Areál koupaliště – nákres ke stažení

(zdroj: Terén Design, s. r. o.)


Pískovna Bílý kůň

Fejkova pískovna na Hutích, známá spíše pod názvem „Bílý kůň“ dlouho zůstávala nepovšimnuta. Až v posledních letech se o tuto báňsko-technickou památku začala zajímat městská část. Z popudu dobrovolníků, mimo jiné i ze Svazu ochránců přírody, vzklíčila myšlenka tyto podzemní prostory zpřístupnit. Proces to není úplně jednoduchý, protože naráží na různé překážky, včetně technických a finančních. Část obrovského nepořádku, který se za léta v pískovně nashromáždil, uklidili dobrovolníci, zbytek zajistila Praha 14. Předpokládaný termín zahájení a dokončení: dle současných předpokladů by se do pískovny mohli první návštěvníci podívat v roce 2020.


Fitpark u Plechárny 

Volnočasové a sportovní zázemí v roce 2018 rozšířil nový fitpark u centra Plechárna, jehož výstavbu finančně podpořilo hlavní město Praha. Jedná se o venkovní plochu s fitness prvky na zahřátí a posílení těla, kterou lidé najdou hned vedle tamního skateparku.


Skatepark u Plechárny

Mladým lidem, zejména těm, kteří svůj volný čas tráví nejraději jízdou na skatu, udělala radost rekonstrukce skateparku u Plechárny. Původní, dřevotřískové překážky a rampy nahradily betonové. Díky novému provedení park nejen více vydrží, ale je i méně náročný na údržbu.


Revitalizace hřiště a rekonstrukce sídla městské policie na Černém Mostě

V roce 2018 se rekonstrukce a zateplení dočkal dům ve Vlčkově ulici, kde sídlí MP hl. m. Prahy, Komunitní centrum Motýlek a YMCA Praha. Dále následovala revitalizace přilehlé zahrady a dětského hřiště pro více věkových kategorií.

DOPRAVA A KOMUNIKACE

Rekonstrukce autobusového terminálu na Černém Mostě

Proměna zanedbaného autobusového terminálu na Černém Mostě je dlouhodobě řešeným tématem. Dlouhá léta v jeho případě nebyly dořešeny majetkové vztahy, takže zde probíhala jen základní údržba. Od roku 2019 má terminál konečně právoplatného správce – Technickou správu komunikací hl. m. Prahy (TSK) a může se tedy začít pracovat na nápravě. Před letními prázdninami 2020 rada hl. m. Prahy pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy přípravou zadání pro výběrové řízení na zhotovitele studie na celkovou proměnu terminálu. Do konce roku 2020 má město předložit výsledky studie městské části. V krátkodobém časovém horizontu mají být realizována dílčí opatření, která přispějí k optimalizaci terminálu na současné potřeby, vzešlá ze zásobníku opatření na úpravu terminálu (oprava omítek a podhledů, odstranění graffiti, natření zábradlí, zakrytí kabelového vedení ve stropech, přidání laviček atd.). Ve střednědobém časovém horizontu jsou předpokládány stavební zásahy do nosných konstrukcí terminálu (mimo stanici metra).

Rekonstrukce komunikací v Hloubětíně

Hlavní město Praha od roku 2019 pokračuje v opravách komunikací severně od ulice Poděbradská. Opravena je část ulice Mochovská a část Zelenečské. V roce 2020 se bude pokračovat ulicí Nehvizdskou a dalším úsekem ulic Zelenečská a Konzumní. V současnosti (červenec 2020) se realizuje také „proměna“ Žehuňské a Maršovské na Lehovci.

Lávka má již územní rozhodnutí a aktuálně hl. m. Praha připravuje dokumentaci pro stavební povolení. Začátek prací se předpokládáme na konci roku 2021.

Lávka a zastávka Rajská zahrada

Tento projekt je odpovědí na požadavky obyvatel Hutí, kteří si přejí propojit svou čtvrť s Rajskou zahradou. Patří mezi v rámci Prahy 14 nejdéle řešené akce hlavního města Prahy. Protože jde o složitý počin, k němuž se vyjadřuje celá řada příslušných úřadů, včetně Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, proces se vleče. Lávka má již územní rozhodnutí a aktuálně (červenec 2020) hl. m. Praha připravuje dokumentaci pro stavební povolení. Začátek prací se předpokládá na konci roku 2021.

 

Rekonstrukce ulic Českobrodská a Ocelkova

Ulice Českobrodská ještě relativně nedávno patřila mezi komunikace známé svými výmoly. Začalo se to měnit v roce 2016, kdy hlavní město, respektive Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) opravilo úsek od křížení s ulicí Rožmberská po Broumarskou, v roce 2017 práce pokračovaly v úseku od Broumarské po křížení s Lomnickou. Později TSK podél části Českobrodské zajistila ještě i výsadbu izolační zeleně, která v místě rovněž tlumí hluk z provozu. Další významnou dopravní tepnou ve správě hlavního města, kde rekonstrukce probíhala zejména v roce 2019, byla část ulice Ocelkova. Součástí oprav byla nejen výměna povrchu, ale například i obnova odvodnění vozovky, oprava přípojek uličních vpustí, vytvoření nového pruhu pro cyklisty a úprava dopravního značení. V Ocelkově bylo navíc vytvořeno více než 430 nových parkovacích míst.

HŘIŠTĚ, PARKY, ZELEŇ, REVITALIZACE PROSTORU

Park U Čeňku

Po více než dvou letech jednání a odkladů se na sklonku roku 2017 hlavní město konečně pustilo do dokončení I. etapy parku U Čeňku. Jeho podoba se tak alespoň částečně přiblížila tomu, co pražský magistrát místním občanům sliboval. Cílem bylo rozšířit cestní síť tak, aby bylo v parku dostatek prostoru vyhrazeného jak pro in-line bruslaře, tak zvlášť pro pěší. Lesy hl. m. Prahy také vybudovaly dvě hřiště – jedno pro děti, druhém pro dospělé v podobě venkovní posilovny. „Lesy“ v parku také zasadily bezmála 400 nových alejových stromů a asi sedm tisíc lesních sazenic.

Projekt Vybíralka 25

Jako první vlaštovku v cestě za postupnou proměnou pražských sídlišť hlavní město Praha v roce 2015 zvolilo obnovu vnitrobloku ve Vybíralově ulici na Černém Mostě. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s MČ Praha 14 zde následně organizoval dvouletou sérii veřejných projednávání, výstav, happeningů a dalších setkávání s obyvateli vnitrobloku, jejímž cílem bylo posbírat data pro plán revitalizace a navazující Studii proveditelnosti a účelnosti. Oba tyto materiály slouží jako podklad pro, zjednodušeně řečeno, dva dílčí projekty na revitalizaci řešeného prostoru. První – „velký“, zpracovává Magistrát hl. m. Prahy, druhý „menší“ má na starosti MČ Praha 14. Magistrátní projekt vedle úpravy zeleně řeší především rekonstrukce komunikací (včetně chodníků) – konkrétně ul. Vybíralova, Kpt. Stránského a Bryksova. Začátek realizace se předpokládá nejdříve v roce 2021. „To, co odstartuje ještě letos, je projekt Prahy 14 – revitalizace areálu ZŠ Vybíralova, včetně rekonstrukce předprostoru školy a rozšíření areálu MŠ Jahoda. Počítá se s úpravou stávajících a s budováním nových cest, výsadbou vysoké zeleně či se stavbou pavilonu sloužícího jako zázemí pro přilehlé dětské hřiště. Řešit budeme také hospodaření s dešťovou vodou,“ vysvětluje místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová, která má ve své gesci investice. Většinu nákladů pokryje dotace z evropských fondů – konkrétně z Operačního programu Životní prostředí.


STAVBY A REKONSTRUKCE

Náměstí v Hloubětíně

Proměna nevzhledného náměstí u stanice metra Hloubětín patří mezi projekty hlavního města, respektive Technické správy hl. m. Prahy, které už by se daly zařadit do kolonky „evergreen“. Začátek prací se slibuje řadu let, dosud bez viditelného výsledku. Jednou z příčin je i to, že projekt musel několikrát projít úpravami. Na náměstí se počítá například s úpravou povrchu, s novým osvětlením, rozvržením zelených ploch či s doplněním mobiliáře.

 

 Zdroj: PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI s. r. o.