Život na Praze 14

Projekty Prahy 14

Zajímá vás, co se chystá, případně co bylo v naší městské části nedávno dokončeno? Na této stránce se můžete seznámit s průběžně aktualizovanými novinkami v nejvýznamnějších investicích v oblasti dopravy a péče o zeleň, s plány na revitalizace veřejného prostoru či s projekty na výstavbu a rekonstrukce budov. Některé z připravovaných nebo již realizovaných akcí řeší městská část, jiné hlavní město Praha.

STAVBY A REKONSTRUKCE


Rozhledna Doubravka XIV.

Praha 14 má novou, více než 23 metrů vysokou dominantu – rozhlednu Doubravka -, která od června 2018 zdobí Čihadla. Jejím autorem je známý architekt Prof. Ing. arch. Martin Rajniš a jeho Huť architektury, která vyhlídkovou věž také postavila. Po finanční stránce jde Doubravka za společností Landia Management, s. r. o., po dokončení stavba přešla do správy městské části.

 

Zdroj: MČ


KC Hloubětínská 55

Na volné ploše u památkově chráněného kostela sv. Jiří, zahrad Hloubětínského zámečku a Křižovnického dvora se momentálně staví nové komunitní centrum Hloubětínská 55 (H55). Na konci roku 2017 radní městské části vybrali dodavatele zakázky a rovnou se už začalo i se samotnými pracemi. H55 po svém dokončení nabídne multifunkční sál, klubovny, kavárnu, svou pobočku tu bude mít Městská knihovna.

Předpokládaný termín dokončení: stavba v roce 2018 / zahrada v roce 2019

V plném rozlišení na www.h55.cz

Zdroj: architekti Petr Synovec, Martin Josek, Jakub Sládeček, Eduard Sojka


Základní umělecká škola a komunitní centrum na Jahodnici

Vedle Hloubětína bude mít své nové komunitní centrum také Jahodnice . Současná vilka v parku Československých legionářů, respektive ul. Baštýřská prošla rekonstrukcí a od září 2018 slouží jako pobočka ZUŠ. Součástí areálu by měla být do budoucna také novostavba –  komunitnímu centrum.

 

Zdroj: a3atelier s. r. o.


Dům pro seniory Bojčenkova

Další významnou stavební investicí, do které se chce radnice pustit, je rekonstrukce stávajícího domova pro seniory v Bojčenkově ulici na Černém Mostě. Původní záměr „zvednout“ budovu o dvě patra městská část na základě požadavků obyvatel žijících v okolí zrušila. Nižší části objektu se pouze dorovnají tak, aby měla celá budova stejnou výšku. Vedle těchto prací se dále počítá s opravou fasády, vybudováním výtahu, úpravami interiéru a s obnovou vybavení. V současnosti má městská část již „v ruce“ stavební povolení a řeší náhradní ubytování pro seniory, kteří v domově bydlí.

Předpokládaný termín zahájení: rok 2019

Předpokládaný termín dokončení: rok 2020

Zdroj: Dvořák architekti

Výstavba tělocvičny v ZŠ Šimanovská

Kyjská ZŠ Šimanovská se navzdory své dvě stě let dlouhé historii dodnes potýká s tím, že její žáci nemají kde sportovat. To by se mělo v nejbližších letech změnit. Městská část chystá výstavbu nové tělocvičny a další úpravy budovy.  S výstavbou, respektive s přípravnými stavebními pracemi se začalo na podzim 2018, dokončení prací je předběžně naplánováno na rok 2019.

Předpokládaný termín dokončení: 1. pololetí roku 2019

Zdroj: BRAK architects


DOPRAVA A KOMUNIKACE


Rekonstrukce komunikací ve Starých Kyjích

Kompletní proměnou v současnosti procházejí ulice ve staré kyjské zástavbě – Stupská, Krčínovo náměstí, Za Školou a Hlinská. První dvě jmenované jsou již opraveny, další rekonstrukce čeká v nejbližší době. Mezi komunikace v této části Kyjí patří také ulice Za Rokytkou. Také ta bude opravena, radnice však musí práce koordinovat s hlavním městem. Rekonstrukce je přímo navázaná na úpravu koryta Rokytky, kterou pražský magistrát řeší jako součást protipovodňových opatření. Úpravou koryta vznikne rozlivové místo v části současné podoby komunikace, kterou je potřeba „přetrasovat“ tak, aby se mu vyhnula. Pro rok 2018 má radnice na tuto akci naplánováno zpracování projektové dokumentace.

Předpokládaný termín dokončení:

  • ul. Za Školou, Hlinská – dokončení cca 2019
  • ul. Za Rokytkou – rok 2020

 

Zdroj: www.mapy.cz


HŘIŠTĚ, PARKY, ZELEŇ, REVITALIZACE PROSTORU


Park pro bikery na Jahodnici

Na začátku příštího roku se začne s výstavbou parku pro bikery na Jahodnici. V současnosti má městská část všechna potřebná povolení, včetně stavebního, vzhledem k nákladům však bude nutné práce rozdělit do více etap. Park s hliněnými a jílovými překážkami vznikne za areálem TJ Kyje. Počítá se se dvěma úrovněmi složitosti. Na místě bude také vysázena nová zeleň, vznikne tu cyklostezka, dětské hřiště či zázemí pro občerstvení.

Předpokládaný termín dokončení: rok 2019

 

 

Zdroj: prostora architekti, 23 studio


Prostor pro hry v přírodě na Hutích

Proměnou projde travnatá plocha v ulici Jamská, kde radnice plánuje vytvořit prostor pro hry v přírodě. K tomuto projektu městská část zorganizovala hned dvě veřejná projednání. Lidé měli možnost připomínkovat připravenou krajinářsko-architektonickou koncepci. Územní plán oblast chápe jako tzv. zeleň městskou krajinnou, hrací plocha bude tudíž vybudována z přírodních materiálů. Realizace se předpokládá v roce 2019. V plánu je vystavět tematicky laděnou cestní síť, „mraveniště“, které bude částečně sloužit i jako prolézačka nebo třeba domeček v korunách stromů.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení: rok 2019

 

Zdroj: Trevisan atelier


Přírodní koupaliště a biotop v Kyjích

Jedním z projektů, jimiž chce městská část zkvalitnit využití veřejného prostoru, je vybudování koupaliště propojeného s přírodní čistící nádrží – tzv. biotopem. Projekt vychází ze studie, jež v roce 2016 schválili zastupitelé městské části. Cílem je vybudovat volnočasový areál při ulici Broumarská, který kromě možnosti koupání nabídne i doplňkové služby. Při zpracovávání jeho návrhu byl kladen mimořádný důraz na přístup i pro handicapované, zejména pro vozíčkáře. Počítá se nejen s kompletním provozním zázemím, ale i se saunou, hřištěm na beachvolejbal, biobarem nebo s tzv. mlhovištěm, které návštěvníky ochladí a zároveň je před vstupem do vody očistí od opalovacích krémů nebo repelentů. Koupaliště momentálně „čeká“ na stavební povolení a územní rozhodnutí. V případě, že vše půjde podle plánu a nikdo se v rámci tohoto procesu již neodvolá, do konce roku 2018 bude mít městská část vybraného dodavatele prací. Samotná realizace bude podle současných předpokladů trvat zhruba půl roku.

Areál koupaliště – nákres ke stažení

(zdroj: Terén Design, s. r. o.)


Pískovna Bílý kůň

Fejkova pískovna na Hutích, známá spíše pod názvem „Bílý kůň“ dlouho zůstávala nepovšimnuta. Až v posledních letech se o tuto báňsko-technickou památku začala zajímat městská část. Z popudu dobrovolníků, mimo jiné i ze Svazu ochránců přírody, vzklíčila myšlenka tyto podzemní prostory zpřístupnit. Proces to není úplně jednoduchý, protože naráží na různé překážky, včetně technických a finančních. Část obrovského nepořádku, který se za léta v pískovně nashromáždil, uklidili dobrovolníci, zbytek zajistila Praha 14. Nyní je třeba ještě zrealizovat vyztužení stropu, aby bylo možné začít projektovat plánovaný povrchový park.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení: rok 2019


Fitpark u Plechárny 

Volnočasové a sportovní zázemí v roce 2018 rozšířil nový fitpark u centra Plechárna, jehož výstavbu finančně podpořilo hlavní město Praha. Jedná se o venkovní plochu s fitness prvky na zahřátí a posílení těla, kterou lidé najdou hned vedle tamního skateparku.


Skatepark u Plechárny

Mladým lidem, zejména těm, kteří svůj volný čas tráví nejraději jízdou na skatu, udělala radost rekonstrukce skateparku u Plechárny. Původní, dřevotřískové překážky a rampy nahradily betonové. Díky novému provedení park nejen více vydrží, ale je i méně náročný na údržbu.


Revitalizace hřiště a rekonstrukce sídla městské policie na Černém Mostě

V roce 2018 se rekonstrukce a zateplení dočkal dům ve Vlčkově ulici, kde sídlí MP hl. m. Prahy, Komunitní centrum Motýlek a YMCA Praha. Následovat bude ještě revitalizace přilehlé zahrady a dětského hřiště pro více věkových kategorií.

DOPRAVA A KOMUNIKACE

Rekonstrukce komunikací v Hloubětíně a na Lehovci

Hlavní město Praha v roce 2017 plánovalo odstartovat opravy povrchů komunikací severně od ulice Poděbradská. Bohužel se tak dosud, navzdory slibům směrem k městské části a jejím obyvatelům, nestalo. V létě magistrát začal teprve s hledáním dodavatele, podle aktuálních předpokladů samotné práce odstartují na jaře 2019. Aktuálně jsou naplánovány tři etapy, další navážou v pozdějším období. Nejbližší opravy se týkají ulic Nehvizdská, Zelenečská a Zálužská. Rekonstrukce ulic Konzumní, Malé Kbelské a části Mochovské je již dokončena. Vedle Hloubětína se hlavní město chystá pokračovat i v opravách na Lehovci. Po ulicích Jaroslavická a Cidlinská, které prošly rekonstrukcí loni, budou následovat ulice Žehuňská a Maršovská. Vedle povrchů komunikací zde dělníky čeká také oprava plynového potrubí.


Lávka a zastávka Rajská zahrada

Tento projekt je odpovědí na požadavky obyvatel Hutí, kteří si přejí propojit svou čtvrť s Rajskou zahradou. Patří mezi v rámci Prahy 14 nejdéle řešené akce hlavního města Prahy. Protože jde o složitý počin, k němuž se vyjadřuje celá řada příslušných úřadů, včetně Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, vleče se už samotný proces získávání příslušných povolení. V současnosti město zpracovává dokumentaci ke stavebnímu povolení, platné územní rozhodnutí bylo vydáno již před časem. Se stavbou lávky a potažmo i železniční zastávky Rajská zahrada, za níž stojí Správa železniční dopravní cesty, se podle současných předpokladů začne v roce 2019.

Předpokládaný termín zahájení: rok 2019

 

Rekonstrukce ulic Českobrodská a Ocelkova

Ulice Českobrodská ještě relativně nedávno patřila mezi komunikace známé svými výmoly. Začalo se to měnit v roce 2016, kdy hlavní město, respektive Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) opravilo úsek od křížení s ulicí Rožmberská po Broumarskou, v roce 2017 práce pokračovaly v úseku od Broumarské po křížení s Lomnickou. O to, aby město dalo Českobrodskou do pořádku, městská část usilovala dlouho. Zejména druhá fáze prací se sice neobešla bez potíží, hlavně kvůli tomu, že realizátor o průběhu prací nedostatečně informoval jak městskou část, tak občany. Komunikace má teď nový, tišší povrch. Později TSK podél části Českobrodská zajistila ještě i výsadbu izolační zeleně, která v místě rovněž tlumí hluk z provozu. Další významnou dopravní tepnou ve správě hlavního města, kde rekonstrukce probíhá nyní (podzim 2018), je část ulice Ocelkova. Součástí oprav je nejen výměna povrchu, ale například i obnova odvodnění vozovky, oprava přípojek uličních vpustí a úprava dopravního značení. Podle informací TSK by práce měly skončit na konci roku 2018 na začátku roku 2019.

HŘIŠTĚ, PARKY, ZELEŇ, REVITALIZACE PROSTORU


Park U Čeňku

Po více než dvou letech jednání a odkladů se na sklonku roku 2017 hlavní město konečně pustilo do dokončení I. etapy parku U Čeňku. Jeho podoba se tak alespoň částečně přiblížila tomu, co pražský magistrát místním občanům sliboval. Cílem bylo rozšířit cestní síť tak, aby bylo v parku dostatek prostoru vyhrazeného jak pro in-line bruslaře, tak zvlášť pro pěší. Lesy hl. m. Prahy také vybudovaly dvě hřiště – jedno pro děti, druhém pro dospělé v podobě venkovní posilovny. „Lesy“ v parku také zasadily bezmála 400 nových alejových stromů a asi sedm tisíc lesních sazenic.

Projekt Vybíralka 25

Projekt Vybíralka 25, který má sloužit jako základ pro velkou studii celoměstské sídlištní revitalizace, pokračuje. Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy zpracoval koncepční studii, jež je výsledkem více než dvouleté spolupráce mezi ním, Prahou 14 a obyvateli vnitrobloku ve Vybíralově ulici. Zastupitelstvo hl. m. Prahy i Rada MČ Praha 14 schválili koncepci tvořící základ pro projektovou dokumentaci. Přímo za městskou částí jde v tomto ohledu revitalizace prostoru před ZŠ Vybíralova a revitalizace atria. Městská část připravila dílčí projekt, v jehož rámci řeší například efektivní nakládání s dešťovou vodou, novou výsadbu, mobiliář či cestní síť. V nejbližší době bude podávat žádost o dotaci od Státního fondu životního prostředí, která by měla minimálně z části pokrýt realizaci projektu. Obnova vnitrobloku jako taková, bude postupná, rozdělená do série dílčích, dlouhodobějších akcí, které však „půjdou“ především za hl. m. Prahou.


STAVBY A REKONSTRUKCE

Náměstí v Hloubětíně

Co se velkých městských projektů na území Prahy 14 týká, patří mezi ty nejčastěji skloňované dlouhodobě řešená rekonstrukce náměstí u stanice metra Hloubětín. Investorem chystané proměny je Technická správa komunikace hl. m. Prahy, která se stavem náměstí zabývá zhruba od roku 2005. Počítá se zde například s úpravou povrchu náměstí, s novým rozvržením zelených ploch, doplněním mobiliáře či zkulturněním stánkového prodeje. Současná podoba projektu zároveň reaguje na nedávné petice místních obyvatel, na jejichž základě bylo výrazně omezeno původně plánované kácení stromů. Předpokládaný termín realizace hlavní město, respektive TSK hl. m. Prahy posunulo už několikrát. V tuto chvíli počítá s tím, že se začne buď ještě v roce 2018 na podzim nebo na jaře 2019.

 

 Zdroj: PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI s. r. o.