Život na Praze 14

Pro lékaře, lékárníky a další zdravotníky

Jste lékař či lékárník a potřebujete zažádat o ochranné pomůcky? Využijte formulář uvedený na zdravotnickém portálu hl. m. Prahy – zdravotni.praha.eu.

Primárním kontaktním místem distribuce pro výdej ochranných prostředků zajištěných Ministerstvem zdravotnictví ČR pro zdravotnická zařízení je výdejna HMP – Městská poliklinika, Spálená 12, Praha 1. Web: www.prahamp.cz

Pokud si nevíte rady, jsme vám připraveni pomoci přímo i na městské části. Zřídili jsme kontaktní linku pro lékaře MČ Praha 14 – mob. 606 811 359, Bc. Petra Hubková. Na této lince vám v pracovní době UMČ poskytneme informace, které máme k dispozici, případně – pokud to v danou chvíli bude možné – zajistíme podporu ze zdrojů MČ.

INFORMACE K LINCE KOLEGIÁLNÍ PODPORY KE STAŽENÍ V PDF