Život na Praze 14

Rekonstrukce ulice Českobrodská

Od 11. března 2017 probíhá rekonstrukce ulice Českobrodská v úseku mezi křižovatkou s ulicí Broumarská a křížením s ulicí Lomnická. Oprava čeká přímo i křižovatku s Broumarskou. Podle aktuálních informací od realizátora mají práce trvat do 23. dubna 2017.

Pro ty, kdo dává přednost facebooku před webovými stránkami je k dispozici nově založená stránka s názvem Českobrodská, kde budeme také pravidelně zveřejňovat aktuality, týkající se rekonstrukce.

Doprava na MČ Praha 14 spadá do gesce místostarostky Ing. Ilony Pickové.

21. dubna 2017 –  Podle informací Ing. Ilony Pickové pokračuje rekonstrukce Českobrodské podle plánu avizovaného 11. dubna. V sobotu 22. dubna bude křižovatka Českobrodská x Broumarská opět ZCELA UZAVŘENA. Během víkendu budou dokončeny zbývající opravy a od pondělního rána, respektive nedělní noci (z 23. na 24. dubna) se již Českobrodská kompletně otevře (s novým povrchem). Zároveň bude od pondělního rána obnoven původní provoz (zrušena jednosměrka) v Hodějovské. Děkujeme obyvatelům za jejich trpělivost v průběhu rekonstrukce.

14. dubna 2017 – Křižovatka Broumarská x Českobrodská je již průjezdná, kromě směru na Dolní Počernice.

11. dubna 2017 – Zveřejňujeme aktualizaci k rekonstrukci Českobrodské. Křižovatka Broumarská x Českobrodská bude podle aktuálních informací zjištěných (u realizátora) místostarostkou Ing. Ilonou Pickovou otevřena již ve čtvrtek 13. dubna večer (čas bude upřesněn). Fungovat bude ve stejném režimu jako před uzavřením – tzn., že nepůjde odbočit na Dolní Počernice. Křižovatka bude otevřena do pátku 21. dubna 2017. O nadcházejícím víkendu (22. a 23. dubna 2017) bude z důvodu další fáze rekonstrukce opět uzavřena – ovšem pouze na víkend, v pondělí již bude zase průjezdná. V době zprůjezdnění křižovatky výše uvedeným způsobem budou platit původní objízdné trasy (respektive trasy platné před uzavřením křižovatky).

Žádáme obyvatele, aby průběžně sledovali aktualizace. V případě, že bychom od realizátora dostali informace, že se práce protahují a není možné křižovatku ve čtvrtek zprůjezdnit, budeme vás obratem informovat.

11. dubna 2017 – Rada městské části dnes na svém mimořádném jednání řešila dopravní situaci související s rekonstrukcí ulice Českobrodská. Rozhodla, že v případě pokračování prací a uzavření křižovatky Broumarská x Českobrodská bude od 18. 4. 2017 zajištěna změna dopravního režimu v ul. Hodějovská tak, aby byl umožněn regulovaný průjezd oběma směry. Další aktuální informace souvisí s podněty občanů na úpravu stávající autobusové zastávky na Jahodnici. Na místě bude ještě dnes upravena zeleň (prořezáno křoví), počítá se také s úpravou povrchu zastávky a se zajištěním jejího každodenního úklidu.

10. dubna 2017 – Situací, která dnes nastala v návaznosti na změnu dopravního režimu, se bude zítra v dopoledních hodinách zabývat Rada MČ Praha 14. O výsledcích jednání budeme informovat.

8. dubna 2017 – Pozor změna! Hlavní město Praha (Technická správa komunikací hl. m Prahy) bude od pondělí 10. dubna 2017 rekonstruovat ulici Českobrodská v úseku od areálu Coca-Coly po křižovatku s Broumarskou. Oprava (frézování) se bude týkat přímo i samotné křižovatky, která bude pro automobilový provoz (vyjma MHD, jejíž současný provoz zůstane zachován) uzavřena. Posun v rekonstrukci znamená i změnu objízdných tras. Změnu platnou od pondělí 10. března 2017 naleznete níže v sekci „Jak se kam dostat“?. Od pondělí 10. dubna 6 hodin ráno bude zároveň otevřen již opravený úsek od Lomnické po odbočku do Coca-Coly (POZOR – POUZE VE SMĚRU OD DOLNÍCH POČERNIC).

3. dubna 2017 – O rekonstrukci Českobrodské jsme informovali i v dubnové Čtrnáctce. Článek obsahuje zejména vyjádření Technické správy komunikací hl. m. Prahy vysvětlující, proč k rekonstrukci dochází nyní a v takovém rozsahu. Text si můžete přečíst zde.

3. dubna 2017 – Rekonstrukce Českobrodské pokračuje. Tento týden se budou pokládat vrstvy asfaltu v úseku mezi Autosalonem Domanský a mostem. Pod mostem bude zároveň probíhat výměna odvodnění. Na termín od 7. do 8. dubna je naplánována finální pokládka asfaltu od Lomnické k mostu. Nejpozději v pátek budeme informovat o pracích chystaných na příští týden.

3. dubna 2017 – Z minulé schůzky představitelů městské části s občany vyplynulo několik podnětů, u nichž městská část prověřovala jejich realizovatelnost:

 •  Osvětlení zastávky v ulici Nedokončená – MČ podala žádost na Magistrát hl. m. Prahy, aby zajistil osvětlení. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci, na kterou je nutné zpracovat projekt, půjde o dlouhodobější záležitost. Žádáme občany o trpělivost. MČ také jednala s policií, která přislíbila, že bude v okolí zastávky ve večerních hodinách hlídkovat.
 • Otáčení autobusu u Laktosu (požadavek občanů, pro které je zastávka v Nedokončené daleko) – tento podnět bohužel nebude možné realizovat. Městská část prověřovala možnosti – autobus (ani midibus) se v místě nedokáže bezpečně otočit.

28. 3. 2017 – V úterý 28. března a 4. dubna se budou konat od 18. 30 hodin před budovou Neposeda na Jahodnici (Baštýřská 67/2) informativní schůzky k rekonstrukci ulice Českobrodská. Bližší informace vám na místě poskytnou představitelé městské části místostarostka Ing. Ilona Picková, do jejíž gesce spadá doprava a starosta Mgr. Radek Vondra.

27. 3. 2017 – Podle zprávy servisu světelných signalizačních zařízení bylo v pátek upraveno  nastavení semaforu na Jahodnici u Alberta.
Dnes začíná v úseku od Lomnické pokládka asfaltových směsí v první vrstvě a má probíhat celý týden.
Pod železničním viaduktem byly zahájeny práce na novém odvodnění.

Od pátku 24. 3. do neděle 26. 3. 2017 jsou do schránek obyvatel Hostavic a Jahodnice distribuovány informační letáčky, které jsou ke stažení zde. Dozvíte se na nich mimo jiné jaké informační kanály jsou vám k dispozici a datum konání informačních schůzek, které proběhnou před budovou Neposeda na Jahodnici.

V těchto dnech bude také vyvěšen na cca 25-30ti veřejně přístupných místech plakát ve velikosti A4 s důležitými kontakty vztahujících se k rekonstrukci ulice Českobrodská. Ke stažení zde.

22. 3. 2017 – O aktuální dopravní situaci v ulicích Českobrodská a Hodějovská jednala pracovní skupina MČ Praha 14. Městská část si uvědomuje, že rekonstrukce Českobrodské zasahuje do běžného života obyvatel Prahy 14 a že je nezbytné o ní s ohledem na tento fakt dostatečně informovat. To se ze strany realizátora (Magistrát hl. m. Prahy, respektive TSK hl. m. Prahy) odpovídajícím způsobem neděje. MČ se vynasnaží tento nedostatek v maximální možné míře napravit a mj. zveřejňovat průběžně získávaná data i na této webové stránce.

22. 3. 2017 – Městské části Praha 14 bylo oznámeno, že vzhledem k pokračujícím pracím mezi ulicí Travnou a areálem Coca-Coly výjezd z ulice Travná na Českobrodskou ve směru do centra již není možný. Upozorňujeme, že na vývoj stavby nemá městská část žádný vliv. Jedná se o akci Magistrátu hl. m. Prahy.

21. 3. 2017 – Po dohodě MČ s dodavatelem prací a s policií je umožněn výjezd z ulice Travná na Českobrodskou ve směru do centra. Uvedené bude trvat až do doby, než bude realizován úsek mezi Laktosem a Broumarskou. – již NEPLATÍ !!!

20. 3. 2017 – Rada městské části se na dnešním jednání detailně zabývala dopravní situací v oblasti Jahodnice a Hostavic, kterou vyvolala rekonstrukce ulice Českobrodská. Tématem bylo zejména zjednosměrnění Hodějovské, ke kterému došlo kvůli nezbytnému zajištění bezpečnosti v místě (ve špičkách zde docházelo k velmi nebezpečným situacím, při nichž byli ohrožováni nejen řidiči, ale i chodci) a které nyní řada občanů vnímá negativně. Rada pověřila místostarostku Ing. Ilonu Pickovou, do jejíž gesce doprava v Praze 14 spadá, aby s dalšími dotčenými úřady a orgány projednala možnost zprůjezdnění jedním pruhem z ulice Manželů Dostálových na Českobrodskou ve směru do centra. Městská část se od počátku rekonstrukce snaží operativně a v maximální možné míře reagovat na podněty obyvatel, hlavním však vždy bude zajištění bezpečnosti silničního provozu. Prosíme občany o trpělivost. O dalším průběhu prací a o dopravních opatřeních budeme informovat.

17. 3. 2017 – Aktualizace úprav provozu MHD: 1. mapa, 2. schéma výluky, 3. dočasná změna školní linky 559

17. 3. 2017 – V návaznosti na situaci kolem rekonstrukce ulice Českobrodská městská část Praha 14, po dohodě s Policií ČR a Magistrátem hl. m. Prahy, iniciovala zjednosměrnění ulice Hodějovská propojující Kyje a Hostavice. Důvodem opatření byl dopravní kolaps a další nebezpečné situace, které na Hodějovské (a zejména u výjezdu na ulici Broumarská) vznikaly a staly se příčinou mnoha stížností obyvatel i řidičů. Varianty, jak v místě zajistit bezpečnost, byly pouze dvě – Hodějovskou zjednosměrnit nebo zcela uzavřít. MČ zvolila první možnost. Děkujeme za pochopení.

13. 3. 2017 – Vzhledem k tomu, že řada řidičů nerespektovala značení a vjížděla do oblasti stavby, městská část Praha 14 požádala o součinnost Policii ČR. Policisté nyní hlídkují u všech vjezdů a výjezdů. Městská policie zároveň dohlíží na provoz v oblasti Jahodnice.

Úplné uzavření Českobrodské

 1. Etapa
 • Komunikace je zcela uzavřena v úsecích: Domanský – Lomnická, Domanský – Coca – Cola, Coca – Cola – Lomnická
 1. Etapa (od 10. 4. do 23. 4. – v současnosti předpokládaný termín dokončení 2. etapy) – aktuálně probíhá
 • Komunikace je zcela uzavřena v úseku Broumarská – Coca – Cola

Informaci poskytla: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Objízdné trasy platné od 13. dubna 2017

Trasa z Hostavic a Jahodnice přes Dolní Počernice do Kyjí:

V Dolních Počernicích zahnout na semaforu do ulice Národních hrdinů, pokračovat rovně ulicí Ústřední, ve Štěrboholech odbočit doprava do ulice Nedokončená a dojet až na křižovatku Českobrodská x Broumarská. (nejkratší, oficiálně neoznačená trasa)

Trasa z Hostavic a Jahodnice přes Dolní Počernice do Hloubětína, centra města, Hostivaře, případně na Jižní spojku:

V Dolních Počernicích v ul. Národních hrdinů zahnout doprava na nájezd na Štěrboholskou spojku.

Trasa z Hostavic a Jahodnice přes Dolní Počernice na Černý Most a Horní Počernice: 

Po Českobrodské jet směrem na Běchovice, před Běchovicemi zahnout doprava na Pražský okruh.

Podrobnosti týkající se MHD (včetně mapek) jsou umístěny i na označnících autobusových zastávek dotčených rekonstrukcí.

Milan Zach – Technická správa komunikací (Oddělení přípravy a realizace investic)
Telefon: 257 015 736
Email: milan.zach@tsk-praha.cz

Informační kancelář ÚMČ P14
Tel.: 225 295 270
225 295 561
Email: informace@praha14.cz

Děkujeme všem občanům za jejich konstruktivní a věcné podněty. Chápeme, že v souvislosti s rekonstrukcí Českobrodské vznikají velmi nepříjemné komplikace, ale odměnou nám bude nový povrch vozovky a tudíž komfortnější a tišší doprava. Dosavadní stav Českobrodské byl velmi špatný a muselo se přistoupit k nápravě.

Níže zveřejňujeme souhrnné odpovědi k zaslaným podnětům / stížnostem:

Požadavek na přeprogramování (vypnutí) semaforu na křižovatce Českobrodská – Lomnická – na základě podnětu MČ požádala Magistrát hl. m. Prahy o úpravu signalizace.

Stížnosti na to, že není možné děti z Hostavic vozit autem do ZŠ Šimanovská po Hodějovské – variantou je využít autobusovou školní linku 559, která nově zajíždí do Hostavic. Odjezd byl posunut na 7.24. V případě potřeby je možné využít i autobus č. 110 (odjezdy v časech před vyučováním 7:03, 7:11 a 7:19). Autobus staví i v ulici Novozámecká. Cesta autem po ulicích Národních hrdinů je delší o cca 4 km a je tudíž nutné vyjet o pár minut dříve.

Dotaz na to, kdo inicioval zjednosměrnění Hodějovské a jaké varianty oproti tomu zvažoval – opatření iniciovali v minulém týdnu občané, kteří si opakovaně písemně i telefonicky stěžovali na neúnosnou situaci v „esíčku“ při výjezdu na ulici Broumarská. Docházelo zde k opravdu nebezpečným situacím. MČ (zastoupená v tomto případě Ing. Ilonou Pickovou, místostarostkou pro dopravu) se v reakci na to obrátila na policii a Magistrát hl. m. Prahy. Jediná realizovatelná řešení byla navržena dvě – uzavření nebo zjednosměrnění Hodějovské. MČ se přiklonila k druhé variantě. Dopravní značení vydává magistrát.

Stížnost na to, že oproti Hodějovské je alternativní výjezd z Hostavic možný jen přes jednopruhový viadukt – výjezd z Hostavic je možný přes Novozámeckou a přes semafory rovně do ulice Národních hrdinů.

Podnět na zajištění průjezdu Hodějovskou pouze pro rezidenty Hostavic – toto řešení je bohužel organizačně, personálně (policie i úředníci), administrativně a časově velmi náročné a pro uzavírku na několik týdnů (na které je opatření plánováno) nereálné.

Podnět na zřízení semaforu v Hodějovské – ani toto opatření bohužel není realizovatelné. Potíž není v obousměrnosti, ale v počtu aut. V případě, že bude semafor na Hodějovské umístěn u mostku, čekající auta „ucpou“ esíčko, auta v druhém směru tam tudíž stejně neprojedou. V opačném případě ulici zablokují auta, která projela semafor a čekají na odbočení do Broumarské – do ulice se nedostanou vozy směřující do Hostavic. Úsek je velmi dlouhý, interval by byl tudíž také dlouhý a vznikaly by kolony na Broumarské i v Hostavicích – cesta by se lidem časově velmi protáhla. Další věcí je, že by šlo o velmi nákladné opatření, na které by bylo navíc třeba ve velmi krátkém časovém horizontu připravit projekt (z procesního hlediska záležitost na dobu delší než měsíc, přičemž oprava Českobrodské je v tuto chvíli naplánována na šest týdnů).

Na dotaz Proč se neopravuje postupně a není alespoň jeden pruh průjezdný? nám paní místostarostka Ing. Ilona Picková odpověděla takto:
„Podle slov stavbyvedoucího byl pod železničním mostem úsek vozovky v nejhorším stavu, spodní vrstvy se musely celé odkopat, při čemž bylo zjištěno, že ve špatném stavu je také odvodnění. Jelikož je odvodnění vedeno napříč, musí se měnit v celé šíři a nelze tím pádem zprůjezdnit ani jeden pruh.“

Probíhají práce i o víkendu?
Ano, aby se podařilo dodržet termín, pracuje se i o víkendu.

Pomáhá nějak Policie?
Nad rámec běžných kontrol Policie ČR provádí Městská policie denně kontroly a regulaci zejména ve špičkách odklání dopravu v Dolních Počernicích a Hostavicích.

 


DISKUZE K ČLÁNKU

24 komentářů k “Rekonstrukce ulice Českobrodská”


 1. kareland napsal:

  Dneska je 20.3.2017, podle dopravních schemat by měl být umožněn výjezd z Jahodnice i z ulice Travná (1a etapa 13. až 26.3.), ale přes noc někdo změnil dopravní značení a výjezd je zablokován i když včera byl ještě možný.
  Jak to tedy je a co platí?
  Je to snad nějaký nový sport přeznačovat během noci silnice (viz. Hodějovská)?

 2. zaydlara napsal:

  Dobrý den, souhlasím s komentářem výše. Toto je absolutní vrchol, co se v souvislosti s rekonstrukcí děje. Nikdo nepochybuje o nutnosti rekonstrukce, ale přeznačování ulic přes noc tak, že najednou na druhý den není možné zavézt děti do školy a dostat se do práce dopadá hlavně na rezidenty!
  Proč není možné již dnes, 20.3., najíždět na Českobrodskou z Travné, proč není zajištěn průjezd přes Hodějovskou alespoň pro rezidenty Hostavic/Jahodnice, aby mohli zavézt děti do škol, které v Hostavicích nejsou?
  Proč byla přeorganizována MHD v rozporu s původním plánem? Ráno pak přijde člověk na zastávku a zjistí, že je proti plánu zrušena.
  Co rezidenty ještě čeká a kdo je za tyto změny zodpovědný?
  Děkuji za vyjádření kompetentní osoby – zatím vedené MČ14 na dotazy a výtky obyvatel pouze mlčí…

 3. jahodnicee napsal:

  Tak já mám veselejší příhodu, kolem 13:00h bylo možné projet kolem potravin Jahodnice na Českobrodskou. Kolem půl čtvrté už se hromadily zábrany, jedny šlo projet, u potravin do Travné byly zábrany, které na mou žádost byly odstraněny a šlo projet. Teď odpoledne jely děti na kroužek a upřímně netuším, jestli našly správnou zastávku. Od kdy se z hodiny na hodinu mění harmonogram stavby???
  Harmonogram práce, který se schvaluje dopředu a podle kterého se následně postupuje… u této stavby neexistuje?
  Proč kolem Říčan mohou lidé dostat předem letáky do schránky s přesným harmonogramem oprav a výluk a na Jahodnici to nejde?
  Poprosím o sdělení kompetentní osoby na TSK, včetně relevantního kontaktu. Myslím, že toto uvítají i ostatní sousedé z Jahodnice. Děkuji.

 4. travnatravna14 napsal:

  Připojuji se k předcházejícím komentářům. To, co se kolem rekonstrukce děje, je absolutní chaos. Projedu celou Travnou, abych až v ústí do Českobrodské zjistila, že je oproti plánu neprůjedná…Představte si, že obyvatele dotčených oblastí musí denně dojíždět práce a jejich děti do školy. Teď je již večer 20.3. a na těchto stránkách je stále původní harmonogram, který je nám všem k ničemu. Paní místostarostka Picková na Jahodnici asi nikdy nebyla, jinak by neposílala obyvatele včetně školních dětí na náhradní zástávku u Jahodnice, žádné osvětlení a pěkná pustina je cesta skrz zahrádkářskou kolonii. K aktualitě z 20.3. – ulice Manželů Dostálových je jednosměrná a neústí do Českobrodské. Špatnou organizací komplikujete nemalé části voličů život. Žádám o okamžité zveřejnění platného harmonogramu prací.
  Děkuji za všechny z Jahodnice

 5. prisera napsal:

  Zdravím, i já bych se připojil s komentářem:
  dnes je již 21. března a na stránkách prahy 14 je stále původní harmonogram.
  Bohužel musím konstatovat, že původní harmonogram je i na stránkách TSK (která má stavbu na starosti)

  Zdá se, že se k té změně nikdo moc nehlásí a asi ví proč…

  Ať mi, prosím, ten co to schválil, řekne jak se rozumně dostat do ulice Manželů Dostálových – ten systém jednosměrek je strašná past (řekl bych, že to byl jeden z důvodů proč se to původně řešilo na etapy)

 6. jahodnicee napsal:

  21. 3. 2017 – Po dohodě MČ s dodavatelem prací a s policií je umožněn výjezd z ulice Travná na Českobrodskou ve směru do centra – viz včerejší usnesení Rady MČ. Uvedené bude trvat až do doby, než bude realizován úsek mezi Laktosem a Broumarskou.
  Toto je cca 15 minut stará fotka. Opět auta, která musí vycouvávat z Českobrodské. Opravdu si myslíte, že tímto je umožněn průjezd Českobrodskou z Travné?

 7. mxaxrxcxexlx napsal:

  Dobrý den, opravdu je to tak těžké zjistit a podávat přesnější informace. Z již dost zkomplikované situace dokážete Vaším tragickým přístupem a totální dezinformovaností dokonat totalní chaos!!!!!! Každý den podáváte informace úplně jiné, na cestu není možné se ani připravit aniž by člověka ráno nečekalo překvapení v podobě přeznačení atd. Navíc avizovaná uzavírka a neprůjezdnost není stále řádně označena!!!!!! Tragedie
  Kučera

  • Oddělení komunikace napsal:

   Dobrý den, je nám líto, ale můžeme předávat informace pouze podle toho, jak je dostaneme od realizátora stavby (tím je hlavní město Praha, potažmo TSK hl. m. Prahy). Městská část Praha 14 není realizátorem, je tudíž rovněž odkázána na informování od jiného subjektu. Děkujeme za pochopení. Oddělení komunikace

 8. mxaxrxcxexlx napsal:

  Působíte jak komadno amatérů

 9. alena napsal:

  Žádám o informaci, proč nebyla upravena cesta za zahrádkami mezi ulicemi Nedokončená x Manželů Dostálových a Stružná, která by jednoznačně zjednodušila vjezd a výjezd z Jahodnice?
  Rekonstrukce Českobrodské v celém úseku mezi Lomnickou a Broumarskou je naprostý nesmysl.
  Proč není prováděna po úsecích mezi ulicemi Lomnická a Baštýřská a další úsek Bařtýřská a Broumarská, aby nedocházelo k naprosto nesmyslným situacím, jako je zjednosměrnění Hodějovské směrem od Kyjí? Nikde to nebylo předem avizováno. Pro hostavické naprostá katastrofa. A výroba jedné cedule – „Vjezd pouze pro rezidenty Hostavic a Jahodnice“ – obrovský problém????
  Proč rekonstrukce úseku 1,2 km trvá 1,5 měsíce? Protože je to v ČR standard? Proč se na rekonstrukci nepracuje alespoň ve 2směnném provozu?
  A dále, proč na dopravní mapě je na křižovatce Broumarská x Českobrodská označena uzavírka s tím, že: „Českobrodská; Praha; uzavřeno; stavební práce; osazení podzemních kontejnerů na tříděný odpad, vybudovaní zpomalovacího prahu“?? Dotaz: na této křižovatce někde uprostřed budou vybudovány kontejnery na tříděný odpad?????
  Proč někdo nezajistil informování obyvatel Jahodnice a Hostavic například za pomoci poštovních doručovatelek vyvěšením letáků do domů, že bude Českobrodská uzavřena a jaká opatření budou zapotřebí, aby se k tomu občané mohli vyjádřit a dohodnout s realizátory nejpříznivější oaptření??????
  Cesta ke stanici U Jahodnice a samotná stanice – nepřipraveno, bláto, tma, ryhle jezdící auta sršící při mokru špínu, za sucha prach, malý prostor nástupiště.
  To je naprostá neschopnost všech zainteresovaných realizátorů rekonstrukce, divme se pak, že oprava dálnic trvá tak dlouho. V této republice se nedělá nic pro obyvatele!!!

 10. jahodnicee napsal:

  22. 3. 2017 – Městské části Praha 14 bylo oznámeno, že vzhledem k pokračujícím pracím mezi ulicí Travnou a areálem Coca-Coly již výjezd z ulice Travná na Českobrodskou ve směru do centra již není možný. Upozorňujeme, že na vývoj stavby nemá městská část žádný vliv. Jedná se o akci Magistrátu hl. m. Prahy.
  ZNOVU VÁS PROSÍM O ZVĚŘEJNĚNÍ KOMPETENTNÍCH OSOB, Z TSK, PŘÍPADNĚ MAGISTRÁTU, KTEŘÍ MAJÍ TUTO AKCI NA STAROSTI. JIŽ NEŽÁDÁM KONTAKTY, POSTAČÍ JMÉNA, KONTAKTY SI OBSTARÁME SAMI. DĚKUJI.

 11. Oddělení komunikace napsal:

  Dobrý den, v diskuzi pod příspěvkem ke zjednosměrnění Hodějovské (Oznámení) jsme dopoledne uvedli kontakt na pracovníka Technické správy komunikací (Oddělení přípravy a realizace investic) pana Milana Zacha, který za TSK zastává na stavbě dozor. Jeho je po dohodě s TSK možné kontaktovat s dotazy. Telefon: 257 015 736. Děkujeme. Oddělení komunikace

 12. jahodnicee napsal:

  ZÁKLADNÍ ÚDAJE
  Stručný popis: Souvislá údržba komunikace
  Termín: 11.3. – 28.4.2017

  Zhotovitel: Colas CZ a.s.
  Projektant: D-Plus a.s.
  TDI TSK Milan Zach

  Začátek: Broumarská
  Konec: Zastávka bus Lomnická
  Délka opravy: 1,1 Km

  DOPRAVNÍ OMEZENÍ
  Termín: 11.3. – 28.4.2017

  Dopravní omezení:

  0.etapa: 11.3.-12.3 úplná uzavírka Coca-Cola – Lomnická

  1.etapa: 13.3. – 26.3. úplná uzavírka Domanský – Lomnická

  2a.etapa: 27.3. – 7.4. úplná uzavírka Domanský – Coca-Cola

  2.etapa: 8.4. – 9.4. úplná uzavírka Coca–Cola – Lomnická

  3.etapa: 10.4. – 23.4. úplná uzavírka Broumarská – Coca-Cola
  http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb

 13. Oddělení komunikace napsal:

  Dobrý den,

  v úterý 28. března a 4. dubna se budou konat od 18. 30 hodin před budovou Neposeda na Jahodnici (Baštýřská 67/2) informativní schůzky k rekonstrukci ulice Českobrodská. Bližší informace vám na místě poskytnou představitelé městské části místostarostka Ing. Ilona Picková, do jejíž gesce spadá doprava a starosta Mgr. Radek Vondra.

  Přijďte se informovat a předat nám své podněty.
  S pozdravem, Lucie Hlavačková, Oddělení komunikace.

 14. kareland napsal:

  Dneska jsem si to autem musel vyzkoušet jak Nedokončenou tak i Hodějovskou.
  Současný směr zjednosměrněné Hodějovské pokládám za zvolený správně, je to jednoduší než kdyby se muselo ve štěrboholech najíždět z Nedokončené na hlavní a ještě vlevo (vůbec se mi to nelíbilo). Ale v jednosměrné hodějovské jsem jenom během průjezdu (t.j. asi minuty 14:25 – 14:26) potkal 5 aut v protisměru. Jen tak pro zajímavost podotýkám, že ani jedno z nich nemělo pražskou RZ. Kde máme slavnou MP nebo státní policii? To jsou asi vytíženi rozdáváním bločků v ulicích s modrými čmárami?

 15. Oddělení komunikace napsal:

  Připomínáme, že se dnes (4. dubna) od 18. 30 hodin koná před budovou Neposedy na Jahodnici (Baštýřská 67/2) další informativní schůzka k rekonstrukci ulice Českobrodská. K dispozici Vám na místě budou místostarostka Ing. Ilona Picková, do jejíž gesce spadá doprava a starosta Mgr. Radek Vondra. Přijďte se doptat na to, co Vás zajímá. Veronika Berná, ÚMČ Praha 14

 16. Městská část Praha 14 napsal:

  Dobrý den, podle informací Ing. Ilony Pickové pokračuje rekonstrukce Českobrodské podle plánu avizovaného 11. dubna. V sobotu 22. dubna bude křižovatka Českobrodská x Broumarská opět ZCELA UZAVŘENA. Během víkendu budou dokončeny zbývající opravy a od pondělního rána, respektive nedělní noci (z 23. na 24. dubna) se již Českobrodská kompletně otevře (s novým povrchem). Zároveň bude od pondělního rána obnoven původní provoz (zrušena jednosměrka) v Hodějovské. Děkujeme obyvatelům za jejich trpělivost v průběhu rekonstrukce. Veronika Berná, ÚMČ Praha 14

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...