Život na Praze 14

Stavba Kauflandu - omezení dopravy

Společnost InterCora začala s avizovanou výstavbou obchodního domu Kaufland v ulici Kolbenova v Hloubětíně. Podle informací, které městská část od firmy obdržela, má být prodejna dokončena v květnu roku 2018.

 

Než se investor, respektive zhotovitel pustí do budování samotného obchodu a přilehlých ploch, upraví křížení s ulicí Slévačská, respektive rozšíří stávající komunikaci. Tyto práce si vyžádají dopravní opatření, která budou mít vliv jak na chodce, tak řidiče. Zároveň upozorňujeme občany, že všechny na této stránce zveřejněné informace vycházejí z podkladů poskytnutých zhotovitelem. Zástupci radnice jsou v pravidelném kontaktu s investorem i zhotovitelem, veškeré případné aktualizace a změny jsou co nejoperativněji zveřejňovány. Děkujeme za pochopení.

 

 

Harmogram prací a dopravních omezení (aktualizováno na základě informací poskytnutých zhotovitelem)

Termín Prováděné práce Dopravní omezení a objízdné trasy Mapa dopravního řešení
25. 9.  – 17. 11. 2017  práce v jižní části ulice Kolbenova (rozšiřování komunikace a její napojování na tři uliční kanalizační vpusti). Současně bude v tomto období (25. 9. – 15. 10.) pokládán kabel k semaforu, kvůli čemuž se částečně uzavře chodník v úseku od prodejny Lidl k ul. Slévačská. Kolbenova v úseku mezi křižovatkou s Kbelskou a křižovatkou s ulicí K Hutím zúžena do jednoho pruhu – pro vozidla jedoucí z centra. Pro směr do centra řidiči pojedou po objízdné trase přes ulice Poděbradská, Kbelská a dále po Kolbenově.

Prováděné práce

Objízdné trasy

28. a 29. 10. a 4. a 5. 11. 2017 (víkendy)  pokračují práce v jižní části ulice Kolbenova ZCELA uzavřena část Kolbenovy v úseku mezi ulicemi Slévačská a K Hutím. Ve směru do centra se pojede po Poděbradské, ve směru z centra ulicemi Kolbenova, Slévačská a Poděbradská. Prováděné práce

Objízdné trasy

2. 4. – 18. 5. 2018

(vyjma výše uvedených víkendů, kdy je komunikace uzavřena zcela)

práce na rozšiřování severní poloviny ulice Kolbenova Ve směru do centra povede objízdná trasa po Poděbradské, ve směru z centra po Kolbenově (otevřen jeden jízdní pruh). Prováděné práce

Objízdné trasy

21. – 23. 5. 2018
pokládka povrchu na severní polovině komunikace Ve směru do centra povede objízdná trasa po Poděbradské, ve směru z centra po Kolbenově (otevřen jeden jízdní pruh). Prováděné práce

Objízdné trasy

24. – 27. 5. 2018 pokládka povrchu na jižní polovině komunikace Ve směru do centra povede objízdná trasa po Poděbradské, ve směru z centra po Kolbenově (otevřen jeden jízdní pruh). Prováděné práce

Objízdné trasy


Poslední aktualizace informací (poskytnutých zhotovitelem): 18. 9. 2017