Život na Praze 14

Testování ve školách

Na základě rozhodnutí Vlády ČR je přítomnost dítěte ve škole (aktuálně povolené ročníky ZŠ a MŠ) podmíněna absolvováním preventivního antigenního testu. Testování se provádí dvakrát týdně s tím, že mezi termíny testů v jednom týdnu jsou minimálně dva a maximálně tři pracovní dny.

Preventivní test žák (dítě v mateřské škole) absolvuje bezprostředně po svém příchodu do školy – první v první den přítomnosti.

Rodiče se o testování starat nemusí, organizují jej přímo školy – MČ Praha 14 jim zavezla testovací sady, které prostřednictvím hl. m. Prahy získala z rezerv ministerstva školství. 

Co se antigenních testů týká, jsou povolené pouze samotesty nebo testy, které ministerstvo zdravotnictví povolilo používat laikům. Podrobnosti o tom, jak bude testování probíhat v jednotlivých školských zařízeních, rodiče naleznou na jejich webových stránkách. Konkrétní postup při organizaci testování stanovují ředitelé škol s ohledem na možnosti školy. Případné dotazy je proto třeba směřovat na ně nebo na jimi pověřené pracovníky.

Obecně platí, že preventivní antigenní testování je určené lidem bez příznaků. Pokud má dítě příznaky covid-19, případně jiného respiračního onemocnění, žádáme rodiče, aby jej do školy neposílali.

V případě, že je výsledek preventivního testu pozitivní, škola kontaktuje zákonného zástupce a vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku. Dítě musí bezodkladně opustit školu, resp. být ihned odděleno od ostatních osob, zákonný zástupce se následně telefonicky obrátí na praktického lékaře dítěte a domluví s ním vystavení elektronické žádanky na tzv. PCR test v některém z testovacích míst (potvrzení výsledku antigenního testu). PCR test virus odhaluje s vyšší přesností, je citlivější. V případě, že vyjde negativní, žákovi je opět umožněna přítomnost na výuce (ve škole). Pokud se dítě nebo žák odmítne sám otestovat, bude se jednat o omluvenou absenci.

Jak u žáků, tak i u zaměstnanců školy stanovilo ministerstvo výjimky, kdy se preventivní testování neprovádí – jiný provedený test, prodělání covid-19 (90 dní od posledního pozitivního PCR testu) nebo absolvované očkování (nejméně 14 dní od aplikace závěrečné dávky).

Další informace k testování ve školách a provozu škol:

Telefonní linky pro dotazy týkající se koronaviru a školství:

  • 773 752 601
  • 723 447 114
  • 770 158 757
  • 773 752 081

Linky  pro ředitele škol:

  • 771 139 410
  • 771 139 398

Linky jsou v provozu každý všední den od 8 do 17 hodin.