Život na Praze 14

Komunikace Ocelkova - Lipnická (Budovatelská)

Umístění: kat. území Kyje

Investor: Hlavní město Praha, OMI, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Projektant: Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o., Ohradní 24b, Praha 4, vydáno územní rozhodnutí

Stavba: sběrná dvoupruhá komunikace, délky 1.245 km

Šířkové uspořádání: 2 x 4 m pro jízdní pruh, jednostranný chodník 3 m, oddělený zeleným pásem v šíři 2 m, místy pruh pro cyklisty v šíři 2,50m

Doplnění: bus zastávky při napojení na ul. Budovatelská

Vydáno územní rozhodnutí

 

Ocel_mapa        Ocel_obr1        Ocel_obr2        Ocel_obr3