Život na Praze 14

NÁMĚSTÍ HLOUBĚTÍN (bývalé Vetiškovo) – /MČ Praha 14/ - TSK hl.m. Prahy

Umístění: kat. území Hloubětín, ul. Poděbradská, Chvalská, Klánovická, Soustružnická

Investor: Technická správa komunikací hl.m. Prahy , Řásnovka 770/8, Praha 1

Projektant: Písek Seyček Architekti s.r.o., Korunní 810/104, Praha 10

Celková plocha: 0,7 ha

Vývoj: 2005 zpracována studie Revitalizace širšího území včetně stavby podzemního P+R a podrobných analýz území, 12/2013 zpracována studie na Revitalizaci jižní části náměstí, 2015 zpracována dokumentace pro územní řízení (změna 2017)

 

Předpokládané úpravy náměstí zahrnují především:

  • výměnu a zlepšení povrchu náměstí
  • oprava svodů dešťové kanalizace
  • úprava a nové rozvržení zelených ploch
  • zkulturnění prostředí stánkového prodeje
  • umístění objektů: kavárny, rychlého občerstvení a zázemí pro stánky, valu se stupňovitým sezením, vodního prvku se stávající plastikou a dětského hřiště
  • doplnění mobiliáře a veřejného osvětlení

Vydáno stavební povolení –  rok 2017

Rok 2021

Projektant: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s, Sokolovská 16/45A, Praha 8

Vydáno společné rozhodnutí 2021

Hloubětín-náměstí

BYTOVÝ DŮM HLOUBĚTÍN

Umístění: kat. území Hloubětín, nám. Hloubětín

Investor: INTERTRADE KOŠÍŘE, s. r. o., Naskové 1318/1f, Praha 5

Projektant: Architekti Headhand s.r.o., U obecního dvora 799/7, Praha 1

Objekt: jedenáct nadzemních a dvě podzemní podlaží

Bydlení: 1-10 nadzemní podlaží, 40 bytových jednotek

Parkování: 43 parkovacích stání v podzemních podlažích

Služby: školka v přízemí

Studie