Život na Praze 14

Diskuze - Nová výstavba


DISKUZE K ČLÁNKU

5 Komentářů k “Diskuze – Nová výstavba”


 1. arealcihadla napsal:

  Spisový znak: UMCPI4/15/509J3/OV/PRIM

  Číslo jednací: UMCP14/16/05594/OV/PRIM

  OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

  LIPNICKÁ REALITNÍ, s.r.o., IČO 24252786, Pelušková 1398,198 00 Praha 9,

  MANTARO a.s., IČO 29311900, Michelská 18/12a, 140 00 Praha

  (dále jen „žadatel“) podal dne 17.12.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

  Areál Rajská zahrada-Čihadla H, bytové domy B, C, D

  Praha, Černý Most

  na pozemku pare. č. 181/1, 181/28, 181/56, 181/89, 201/140, 206/5, 206/6, 206/18 v katastrálním území Černý Most. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

  Stavba obsahuje:

  bytové domy B, C, D

  inženýrské sítě, komunikace včetně parkovacích stání a chodníků

  Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den

  10.3.2016 (čtvrtek) ve 13 hodin

  se schůzkou pozvaných na ÚMČ Praha 14,2.p., č.dv. 207.

  Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby, úřední dny: Po a St: 7.30 – 18.00 hod. v ostatních dnech po telefonické domluvě).

  Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

  pare. č. 181/90,181/91, 181/111, 181/113,201/139 v katastrálním území Černý Most Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

  Praha, Černý Most č.p. 635

  Poučení:

  Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednám, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

  https://docs.google.com/document/d/1MAASFHf7ReTub1P6-TMnCrW1N3qvabMxfCZR_8Xj3VQ/edit?usp=sharing

 2. arealcihadla napsal:

  https://arealcihadla.wordpress.com/2016/04/04/park-u-cenku-stanovisko-mhmp-k-dalsimu-pokracovani-revitalizace/

  Vážený pane,

  děkujeme za Váš zájem o výstavbu Parku U Čeňku. První etapa výstavby byla dokončena, Magistrát HMP má však zájem v projektu pokračovat na dalších etapách. V tuto chvíli probíhá předprojektová a projektová příprava další etapy. Zde půjde o doplnění první etapy o dětské hřiště, hřiště pro seniory a další síť stezek včetně doplnění zeleně. Na obsahu zadání jsme spolupracovali se zástupci MČ Praha 14. Zahájení výstavby této navazující etapy předpokládáme ještě v průběhu tohoto roku.

  S pozdravem
  Vít Hofman
  Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy
  Tel: +236 002 080
  E-mail vit.hofman@praha.eu

 3. ivan napsal:

  Dobrý den,
  v časopise E15 jsem četl článek o nové výstavbě na černém Mostě:
  http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/pro-potrebne-i-na-zisk-praha-pripravuje-stavbu-bytu-1328871.

  Mohli byste obyvatelům poskytnout bližší informace?

  Děkuji

  Ivan Korčák

  Pro potřebné i na zisk. Praha připravuje stavbu bytů

  Projekt se sociálními i komerčními byty, který Praha zvažuje postavit na Černém Mostě. Pracovní verze vizualizace.Pražský radní Radek Lacko (ODS).Projekt se sociálními i komerčními byty, který Praha zvažuje postavit na Černém Mostě. Pracovní verze vizualizace.Projekt se sociálními i komerčními byty, který Praha zvažuje postavit na Černém Mostě. Pracovní verze vizualizace.Projekt se sociálními i komerčními byty, který Praha zvažuje postavit na Černém Mostě. Pracovní verze vizualizace.Projekt se sociálními i komerčními byty, který Praha zvažuje postavit na Černém Mostě. Pracovní verze vizualizace.Pražský radní Radek Lacko (ODS).Projekt se sociálními i komerčními byty, který Praha zvažuje postavit na Černém Mostě. Pracovní verze vizualizace.Projekt se sociálními i komerčními byty, který Praha zvažuje postavit na Černém Mostě. Pracovní verze vizualizace.

  Praha pracuje na prvním projektu výstavby bytů po více než deseti letech. Stavba by mohla ve Vybíralově ulici na Černém Mostě začít příští rok a zahrnovat má 182 bytů. Poskytnou jednak dostupné bydlení potřebným, ale zároveň i zisk městu. „Cílem je vybudovat hybridní bydlení. Horní patra s velkými byty pronajmeme tržně, následuje dostupné bydlení pro preferované profese a část bytů pronajmeme hendikepovaným,“ uvádí radní pro oblast bydlení Radek Lacko (ANO).
  Úředníci teď dolaďují projekt stavby, na který už bylo vydané stavební povolení. Ve skladbě městských bytů podle Lacka nyní chybějí zejména jednotky 2+1 a 3+1, o které mají zájem rodiny s dětmi. Převážná většina bytů v projektu má mít tedy právě takové dispozice a velikost 60 až 80 metrů čtverečních. Poslední dům vybudovala Praha podle informací radního Lacka v roce 2006.

  Magistrátní projekt na Černém Mostě může být první stavbou financovanou z nového fondu sociálního bydlení, ve kterém už nyní Praha nashromáždila tři miliardy korun. Odhadované náklady na stavbu činí zhruba 500 milionů korun. Schvalovat to bude zastupitelstvo města a komise fondu.
  Čerpat by z fondu mohly i jednotlivé městské části, pokud předloží vlastní projekty. V jednání jsou plány částí Lysolaje, Horní Počernice, Prahy 13, 12 a 8. Praha by podle Lacka mohla v budoucnu z fondu kupovat i jednotlivé byty od developerů.

Napsat komentář