Život na Praze 14

Obchodní dům Kaufland

OBCHODNÍ DŮM KAUFLAND – STUDIE

Umístění: kat. území Hloubětín, při komunikaci Kolbenova, úprava křižovatky Kolbenova x Slévačská

Investor:  InterCora, spol. s r.o., Lochotínská 18, Plzeň

Projektant: BOMART, spol. s r.o., Ohradní 65, Praha 4

Objekt: 1 NP, samoobslužná prodejna s koncesionářskými prodejními plochami

Plocha areálu: 2,21 ha

Zastavěná plocha: 0,54 ha

Zeleň: 0,20 ha

Parkování: 235 parkovacích stání na povrchu mezi objektem a komunikací Kolbenova, plocha doplněná zelení

 

__________________________________________________________________________________________________

 

OBCHODNÍ DŮM KAUFLAND – ROK 2015

Umístění: kat. území Hloubětín, při komunikaci Kolbenova, napojení novou křižovatkou se SSZ

Investor:  InterCora, spol. s r.o., Lochotínská 18, Plzeň

Projektant: BO MART, spol. s r.o., Ohradní 65, Praha 4

Objekt:    2 NP + ustupující podlaží,

Prodejna: 2.NPsamoobslužná prodejna s koncesionářskými prodejními plochami, HPP=4.900m2

Zastavěná plocha: 0,49 ha

Zeleň: 0,13 ha

Parkování: 148 parkovacích stání v 1.NP a 68 na povrchu mimo objekt

Vydáno stavební povolení – rok 2017

 

Kau_mapa         Kau_obr1       Kau_obr2