Život na Praze 14

Obytná lokalita Canaba

OBYTNÁ LOKALITA CANABA – PŮVODNÍ NÁVRH

Umístění: kat.území Černým most, jižně od ul. Bryksova

Investor: CANABA Development,s.r.o., Štětkova 1001/5, Praha 4

Projektant: PROJECT ISA, spol. s r.o., Markupova 2854/2a, Praha 9

Bydlení: 5 bytových domů, tři BD severně umístěné – 7 NP a jedno ustupující, dva BD navazující jižně – 4 NP  a jedno ustupující, každý BD má 1 PP

Kapacita: 142 bytových jednotek

Parkování: garáže v podzemí a na povrchu parkovací dům – 4 NP, kapacita 160 stání

Vybavení: dětské hřiště

 

OBYTNÁ LOKALITA CANABA – ROK 2015

Umístění: kat. území Černý most, jižně od ul. Bryksova

Investor: CANABA Development,s.r.o., Štětkova 1001/5, Praha 4

Projektant: PROJECT ISA, spol. s r.o., Markupova 2854/2a, Praha 9

Bydlení: 5 bytových domů, tři BD severně umístěné – 5 NP a jedno ustupující, dva BD navazující jižně – 4 NP  a jedno ustupující, každý BD má 1 PP

Kapacita: 138 bytových jednotek

Parkování: garáže v podzemí jednotlivých bytových domů (=70ps), na povrchu (=104 ps), v parkovacím domě: PD – 4 NP, kapacita =160 stání, parkoviště (=176ps)

Vybavení: dětské hřiště

Vydáno územní rozhodnutí – rok 2016, vydáno stavební povolení – rok 2018

 

Can_mapa    Can_obr1   Can_obr2