Život na Praze 14

Obytné soubory Panorama VII. - VIII.

Umístění: kat. území Kyje východně a západně od ulice Budovatelská a podél nově vybudované obslužné komunikace Sicherova

Investor a projektant: EKOSPOL, a.s., Dukelských hrdinů 19, Praha 7

Panorama I-VI je v užívání.

Panorama VII

Umístění: severovýchodně za souborem Panorama I
Kapacity: objekty K, L, M – 4 NP + ustupující podlaží, 1 PP, celkem  cca 96 b. j.
Vydáno stavební povolení

Panorama VIII

Umístění: východně za souborem Panorama I
Kapacity: objekt N – 4 NP + ustupující podlaží, 1 PP
objekt O – 4 NP, 1 PP
celkem cca 91 b. j.
Vydáno stavební povolení

Parkování: ve všech souborech je řešeno převážně v garážích bytových domů.