Život na Praze 14

Obytný soubor Jordánská 24 RD

Umístění: kat. území Kyje, severovýchodní okraj stávající rodinné zástavby Kyjí mezi ulicemi Jordánská a Jamská

Investor: Landia Management, s.r.o., Evropská 810/136, Praha 6

Projektant: PIKAZ, s.r.o., Oldřichova 51, Praha 2

Kapacita: 24 izolovaných rodinných domů

Předpokládaná užitná plocha domů: 140 m 2 , 5+kk

Vznik nové obslužné komunikace ve směru S-J.

Probíhá realizace

 

Jor_mapa        Jor_obr1        Jor_obr2