Život na Praze 14

Obytný soubor Rajská zahrada Čihadla

Umístění: kat. území Černý Most, nároží ulic Dobrovolného a Rudolfa Holeky, výstavba ve dvou etapách, předěl tvoří komunikace R. Holeky

Investor: Lipnická Develop, spol. s r.o., Peluškova 1398, Praha 9

Projektant: Archit.ateliér HÉTA plus, s.r.o., Ortenovo nám. 2, Praha 7

I. etapa: severovýchod, je v užívání

II. etapa: (1. část), jihozápad, je v užívání

III. etapa: (2. část), jihovýchod, vydáno územní rozhodnutí: objekty B – 4 NP + ustupující podlaží, objekt D – 3 NP + ustupující podlaží, kapacita 31 bytových jednotek

Objekt C je v užívání.
Objekt B, D – stavební povolení 2019.

Parkování: ve společné podzemní podnoži v předepsaném počtu, ostatní na povrchu

 

 RZC_mapa