Život na Praze 14

Obytný soubor Rajský vrch

Umístění: kat. území Černý Most, jižně od ulice Ocelkova a Dobrovolného, členění do 4 etap

Investor: Landia Management,  s.r.o., Evropská 810/136,  Praha 6

Projektant: Archit.ateliér KAMMA, s.r.o., Rozšířená 203, Praha

I. etapa: v centru zájmového území, kapacita: 34 řadových rodinných domů, 53 izolovaných RD, výstavba probíhá, součástí jsou nové obslužné komunikace

II. etapa: mezi I. etapou a ulicí Ocelkova, kapacita: 167 bytových jednotek, z toho 71 b. j. – zařízení pro seniory, další veřejná vybavenost – užitná plocha cca 370 m2

Parkování: převážně v podzemních garážích, menší část v 1. NP a na povrchu, MČ prosazuje zřízení světelného signalizačního zařízení na křižovatce Ocelkova x Generála Janouška

Další etapy: nejsou územně dořešeny

 

RV_mapa        RV_obr1        RV_obr2        RV_obr3

 

RAJSKÝ VRCH 3

Investor: LANDIA – Rajský vrch 3 s.r.o., Evropská 810/136,  Praha 6

Projektant: mar.s architects s.r.o., Stavitelská 8, Praha 6

HPP: 11 476 m2

Kapacita: 5 polyfunkčních objektů sociální péče o 160 jednotkách

Parkování: garáže v podzemí i na povrchu

Dokumentace pro územní rozhodnutí 2020

Rajský vrch 3-řez územím   Rajský vrch 3-situace  Rajský vrch 3-vizualizace