Život na Praze 14

Park u Čeňku

Celá akce si klade za cíl poskytnout propojení sídliště Černý Most a příměstské části Dolních Počernic, zvýšit dostupnost volnočasových aktivit a příjemného prostoru pro rekreaci a relaxaci místních obyvatel.

Součástí budoucího parku budou zejména nová dětská hřiště, rozhledna prostor pro minigolf, piknikové louky, petangue, cyklostezky, naučné stezka, stezky pro inline bruslení, pro pěší i hipostezky.

Umístění: kat. území Dolní Počernice, malá část Černý Most, Hostavice mezi jižním okrajem sídliště Černý Most a severním okrajem Dolních Počernic, Horní Počernice

Investor: MHMP, odbor technické vybavenosti, Vyšehradská 51, Praha 2

Projektant: d plus, Projektová a inženýrská ,a.s., Sokolovská 16/54A, Praha 8- studie
INPAR s.r.o., Golfová 903/2, Praha 10 – dokumentace pro stavební povolení

Záměr členěn do 5 etap, celkem 100 ha, stavební povolení vydáno pro etapy 01 a 03

Etapa 01: 16,3 ha, mezi rybníkem Martiňák a sídlištěm Č. Most: různá hřiště, pikniková louka, in-line, pěší a cyklistické stezky, výsadba zeleně

Etapa 0001 – Centrum – dokončena v roce 2015

Etapa 03: 24,6 ha, mezi rybníkem Martiňák a severním okrajem D. Počernic: pobytové louky, stezky, hipostezka, výsadba zeleně

Realizace dalších etap je závislá na financování a dostupnosti pozemků (část v soukr. vlastnictví)