Život na Praze 14

Parkovací dům Černý Most

Umístění: kat. území Horní Počernice

Investor: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 770/8, Praha 1

Projektant: Helika a.s., Beranových 65, Praha 9

Objekt: 4 NP s osmi úrovněmi pro parkování v polopatrech

Parkování: 880 parkovacích stání (za 295 parkovacích stání na povrchu)

Plocha areálu: 1, 05 ha

Zastavěná plocha: 0, 75 ha

Zeleň: 0,16 ha

 

PR_mapa        PR_obr1        PR_obr2        PR_obr3