Život na Praze 14

Polyfunkční dům Lehovec - Bytový dům Lehovec

POLYFUNKČNÍ DŮM LEHOVEC

Umístění: kat. území Hloubětín, při ulici Kolbenova a Poděbradská

Investor: A+R s r. o., Jirny 353, Jirny

Projektant: Ackermann achitekti s r. o., Dobrovského 2, Praha 7, vydáno územní rozhodnutí

Objekt: 8 nadzemních a 3 podzemní podlaží, 1 NP – hala s recepcí

Kanceláře: 2 – 5 NP

Bydlení: 6 – 8 NP; kapacita 18 bytových jednotek

Parkování: 1 – 3 PP v počtu 112 parkovacích stání, zbývající na povrchu

Zastavěná plocha: 0,17 ha

Plocha zeleně: 0,23 ha

__________________________________________________________________________________________

 

 

BYTOVÝ DŮM LEHOVEC

Umístění: kat. území Hloubětín, při ulici Kolbenova a Poděbradská

Investor: BAYTON Alfa, a.s., Vladislavova 1390/17, Nové Město

Projektant: AIP, Ing. arch. Jaroslav Kačer & Ing. Zdeněk Jäger,  Pískařská 2076/7, Praha 4

Objekt: 8 nadzemních a 3 podzemní podlaží

Administrativa: 1 NP; 290 m2

Bydlení: 1 – 8 NP; kapacita 129 bytových jednotek

Parkování: 1 – 2 PP v počtu 139 parkovacích stání, zbývající na povrchu

Zastavěná plocha: 0,17 ha

Plocha zeleně: 0,23 ha

Vydáno stavební povolení – rok 2017
Probíhá realizace

 

 

PFL_mapa        BDL_obr1        BDL_obr2   BDL_obr3