Život na Praze 14

Zastavovací studie Staré Kyje

Umístění:
kat. území Kyje, oboustranně při ulici Broumarská mezi Kyjským rybníkem na severu a Rokytkou na východě a jihu.
Na základě proběhlé urbanistické soutěže „Územní rozvoj Starých Kyjí“ (viz předchozí bod v sekci Nová výstavba) byla vítězným týmem zpracována Zastavovací studie Staré Kyje, která dopracovává soutěžní návrh dle připomínek poroty a požadavků městské části. Podrobněji je také řešeno širší území Kyjí se všemi návaznostmi.

Projektant: Headhand architekti, U Obecního dvora 7, Praha 1

Celá studie je k dispozici zde (33 stran).
Studie Staré Kyje