Život na Praze 14

Výtvarně-architektonická soutěž na umělecké dílo do parčíku ve Splavné ulici Na Hutích

Městská část Praha 14 vyhlašuje výtvarně-architektonickou, veřejnou, jednofázovou, anonymní soutěž na umělecké dílo do parčíku ve Splavné ulici v lokalitě Na Hutích (u objektu Minigolfu Splavná 652).

Datum vyhlášení soutěže je 10. 9. 2018, lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů je ukončena dne 12. 11. 2018 ve 12 hodin.

 

 

Jste výtvarník?
Baví vás tvořit díla do veřejného prostoru?
Ukažte, co ve vás je a oživte Hutě svým nápadem.

 

 

 

 

Celkem bylo ve stanoveném termínu (10. 9. – 12. 11. 2018) odevzdáno 6 soutěžních návrhů, které byly sekretářem označeny pořadovými čísly 1 – 6 podle data dodání na ÚMČ.

Návrh č. 1 – Lesní zátiší – Daniela Kartáková
Návrh č. 2 –
Císařská návštěva – MgA. Matěj Görner
Návrh č. 3 –
Šeptej – Tereza Hašková, Filip Bartoň
Návrh č. 4 – Malý, velký génius – MgA. Kryštof Hošek
Návrh č. 5 – Kostky – Ing. Josef Stránský
Návrh č. 6 – Mléčná dráha– Veronika Pločicová

Odborná porota:

Teoretik umění: Mgr. Marie Foltýnová PhD.
Výtvarník: Čestmír Suška
Zástupce obyvatel: Ing. Martin Perlík
Zástupce radnice: Mgr. Irena Kolmanová
Zástupce odboru, který se stará o údržbu parčíku: Ing. Markéta Adámková

Soutěžní návrhy porota hodnotila dne 27. listopadu 2018 a jako vítězné vybrala tyto:   

1. cenu získal návrh č. 1 – LESNÍ ZÁTIŠÍ a bude realizován
2. cenu získal návrh č. 2 – CÍSAŘSKÁ NÁVŠTĚVA a bude odměněn částkou 5. 000,- Kč
3. cenu získal návrh č. 3 – ŠEPTEJ a bude odměněn částkou 3. 000,- Kč

Výhercům gratulujeme!