Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Změna úředních hodin

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsou upraveny úřední hodiny ÚMČ. Až do konce května je úřad pro veřejnost otevřen v pondělí a ve středu od 7.30 do 12 a od 13 do 18 hodin. I nadále platí přísná hygienická opatření spočívající zejména v omezení osobního kontaktu. Žádáme proto občany, aby v maximální možné míře upřednostňovali PÍSEMNÝ, ELEKTRONICKÝ ČI TELEFONICKÝ KONTAKT před osobním.

V neodkladných případech je možné dohodnout telefonicky či e-mailem individuální postup. Kontakty na příslušné úředníky a další pracovníky úřadu jsou uvedeny v telefonním seznamu na webových stránkách městské části. Telefonovat je možné také ze vstupních prostor úřadu (kontakty rovněž viz níže).

Žádáme občany, aby v současné době řešili pouze neodkladné záležitosti. Důvodem je mj. i fakt, že omezena je nyní také personální kapacita úřadu.

Děkujeme za pochopení.

 

Přehled nejdůležitějších telefonních čísel ÚMČ:

Sekretariát starosty a tajemníka: 225 295 237 (235)
Sekretariát místostarostů: 225 295 512 (551)
Stížnosti: 225 295 252 (247)

Odbor řízení ekonomiky a školství:

  • Místní poplatky (psi, pobyt): 225 295 209
  • Pokladna: 225 295 289
  • Oddělení školství: 225 295 297

Kancelář starosty:

  • Oddělení strategického plánování a komunikace: 225 295 344
  • Úsek územního plánování: 225 295 291

Odbor investiční: 225 295 411

Odbor evropských fondů: 225 295 411, 607 757 477

Odbor výstavby: 225 295 312 (218, 410, 409                           

Živnostenský odbor: 225 295 302 (320, 210)

Odbor hospodářské správy: 225 295 273 (268)

  • Podatelna: 225 295 269 (377)

Matrika: 225 295 337 (360, 542)

Odbor správy majetku: 225 295 406

Právní oddělení a přestupky: 225 295 540 (241)

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: 225 295 370 (343)

  • Oddělení sociálně právní ochrany dětí: 225 295 341 (535)

Personální oddělení: 225 295 254

  • Mzdová účetní 225 295 365

Odbor životního prostředí: 225 295 331 (239)

Odbor dopravy: 225 295 321 (351) 

Občanskosprávní odbor: 225 295 233 (558)

Informační kancelář, Czech Point: 225 295 561 (270)

Krizový úsek: 225 295 207 (237)

 

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...