Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 4. 2014


č. 212/RMČ/2014


k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 v oblasti: Program J5 - podpora MČ v sociální oblasti pro rok 2014Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


vyhlášení grantového programu městské části Praha 14 v oblasti: Program J5 - podpora MČ v sociální oblasti v celkové výši 376.300 Kč pro rok 2014 za podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. zajistit vyhlášení grantů městské části Praha 14 na úřední desce, vývěskách a internetových stránkách městské části Praha 14 a městské části Praha - Dolní Počernice

T: 16. 4. 2014


2. předložit návrh na pověření grantové komise rozšířené o dva zástupce městské části Praha - Dolní Počernice v souladu s podmínkami hl. m. Prahy pro účely grantového programu v sociální oblasti pro rok 2014

T: 26. 5. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ