Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 4. 2014


č. 213/RMČ/2014


k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci dílčího projektu v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14 v roce 2014Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


návrh smlouvy dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě o realizaci dílčího projektu v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14 v roce 2014

II. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými realizátory dílčích projektů v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14 v roce 2014 (Integrační centrum Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Farní charita Praha 14, Základní škola Chvaletická, Základní škola Vybíralova, Základní škola Bratří Venclíků, Základní škola Generála Janouška, Základní škola Hloubětínská, Mateřská škola Korálek)

III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými realizátory dílčích projektů v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14

T: 16. 5. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OPKČ