Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 704/RMČ/2014


k návrhu na souhlas se zveřejněním záměru na pronájem objektu č. p. 67
ulice Baštýřská, Praha 9 včetně pozemku parc. č. 696 a přilehlých pozemků parc. č. 697 a parc. č. 698 v k. ú. HostaviceRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


odstoupení účastníka výběrového řízení, společnosti Stěhování pro lidi s. r. o. od pronájmu objektu č. p. 67 ul. Baštýřská, Praha 9 včetně pozemků a zrušení výběrového řízení ze dne 21. 7. 2014

II. s o u h l a s í


se zveřejněním záměru na pronájem objektu č. p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9 o výměře
podlahové plochy 508,51 m 2 včetně pozemku parc. č. 696 o výměře 328 m 2 a přilehlých pozemků parc. č. 697 o výměře 991 m 2 a parc. č. 698 o výměře 512 m 2
v k. ú. Hostavice, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s., zveřejnění záměru na pronájem objektu č. p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9 o výměře podlahové plochy 508,51 m 2 včetně pozemku parc. č. 696 o výměře
328 m 2 a přilehlých pozemků parc. č. 697 o výměře 991 m 2 a parc. č. 698 o výměře
512 m 2 v k. ú. Hostavice, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 15. 1. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI