Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 706/RMČ/2014


k uzavření dodatku k Mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech MČ Praha 14Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku (příloha č. 3) Mandátní smlouvy č. j. 1/1012/SMP14 mezi SMP 14, a. s. a MČ Praha 14

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku Mandátní smlouvy č. j. 1/1012/SMP14 mezi SMP 14, a . s. a MČ Praha 14

T: 31. 12. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSMI