Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 5. 2015


č. 276/RMČ/2015


k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k oznámení záměrů dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

A) Průmyslová - zkapacitnění, 1. etapa křižovatka Kolbenova - Kbelská, Praha 9

B) Průmyslová - zkapacitnění, 2. etapa křižovatka Poděbradská - Průmyslová, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s e s e z n á m i l a

s oznámením záměrů dle ust. § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), dle přílohy č. 3


A) Průmyslová - zkapacitnění, 1. etapa křižovatka Kolbenova - Kbelská, Praha 9

B) Průmyslová - zkapacitnění, 2. etapa křižovatka Poděbradská - Průmyslová, Praha 9

II. n e s o u h l a s í


se záměry

A) Průmyslová - zkapacitnění, 1. etapa křižovatka Kolbenova - Kbelská, Praha 9

B) Průmyslová - zkapacitnění, 2. etapa křižovatka Poděbradská - Průmyslová, Praha 9

III. p o ž a d u j e

před realizací záměru

1. zprovoznění východní části městského okruhu (Pelc-Tyrolka-Štěrboholská radiála)

2. zprovoznění prodloužené Ocelkovy - Lipnická stavba č. 0211

3. splnění podmínek městské části Praha 14, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení

4. podrobit záměry, které mají vzájemnou neoddělitelnou souvislost, dalšímu posuzování dle zákonaIV. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit stanovisko městské části Praha 14 k záměrům

A) Průmyslová - zkapacitnění, 1. etapa křižovatka Kolbenova - Kbelská, Praha 9

B) Průmyslová - zkapacitnění, 2. etapa křižovatka Poděbradská - Průmyslová, Praha 9

odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1

T: 29. 5. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, ODOP